Самоменеджмент керівника

Необхідність, сутність і еволюція самоменеджменту

Щоб ефективно управляти людьми, менеджер в першу чергу повинен опанувати наукою і мистецтвом управління самим собою. Самоменеджмент (персональний менеджмент) допомагає керівнику: раціонально організовувати свою працю і працю своїх підлеглих; реалізовувати професійні та життєві цілі; уникати стресових ситуацій; підвищувати працездатність; отримувати задоволення від виконуваної роботи.

Розумна самоорганізація дає менеджеру наступні переваги:

 • • виконання роботи з меншими витратами;
 • • краща організація особистої праці;
 • • менша завантаженість роботою;
 • • менше помилок при виконанні своїх функцій;
 • • більше задоволення від роботи, велика мотивація праці;
 • • менше поспіху і стресу;
 • • зростання кваліфікації;
 • • кращі результати праці;
 • • досягнення професійних і життєвих цілей найкоротшим шляхом.

Існують різні точки зору на поняття самоменеджменту. Досить поширена вузьке трактування самоменеджменту як індивідуальною технологією використання робочого часу. Л. Зайверт, наприклад, дає таке визначення: "Самоменеджмент - це послідовне і цілеспрямоване використання випробуваних практичних методів роботи в повсякденній діяльності, для того щоб оптимально і зі змістом використовувати свій час".

У більшості джерел самоменеджмент визначають як самоврядування, процес самодіяльності, піднесення особистості. Ефективне самоврядування об'єктивно пов'язано як з людською природою (біоритми, генетична програма), так і з організацією (речей, людей, ідей, відносин), соціальним управлінням.

На наш погляд, самоменеджмент - его наука і мистецтво:

 • • ефективного використання базових ресурсів особистості (таких як час, активність, платоспроможність, освіченість);
 • • управління процесами життєдіяльності особистості (праця менеджера, використання вільного часу, кар'єра);
 • • управління результатами діяльності менеджера (рівень кваліфікації, особисті якості, імідж).

Основна мета персонального менеджменту полягає в тому, щоб найкращим чином використовувати власні можливості, свідомо керувати перебігом свого життя (вміти самовизначатися), легше долати зовнішні обставини як на роботі, так і в особистому житті.

Щоденна рішення різноманітних завдань і проблем можна представити у вигляді ряду різних функцій, які у певної взаємозалежності між собою і, як правило, здійснюються в певній послідовності.

Подібний процес самоменеджменту може бути представлений як свого роду "коло правил", наочно демонструє зв'язки між окремими функціями самоменеджменту.

У зовнішньому колі позначені наступні шість функций.

 • 1. Постановка цілей. Аналіз і формування особистих цілей.
 • 2. Планування. Розробка планів і альтернативних варіантів своєї діяльності.
 • 3. Прийняття рішень. Прийняття рішень по майбутнім справах.
 • 4. Реалізація та організація. Складання розпорядку дня й організація особистого трудового процесу з метою реалізації поставлених завдань.
 • 5. Контроль. Самоконтроль і контроль підсумків (у разі потреби - коригування цілей). У внутрішньому колі розташована доповнююча функція.
 • 6. Інформація та комунікації.

Навколо цієї функції певною мірою "обертаються" інші функції, оскільки комунікації як обмін інформацією необхідні у всіх фазах процесу самоменеджменту.

Окремі функції слідують строго одна за одною, як це представлено в даній моделі, а різноманітне переплітаються.

Певні робочі прийоми і методи управління собою, своїм часом, кар'єрою, іміджем складають техніку самоменеджменту, яка представлена в табл. 5.2.

Таблиця 5.2

Техніка самоменеджменту

Функції самоменеджменту

Робочі прийоми, методи

Досягнутий результат

1. Постановка цілей

Визначення цілей, ситуаційний аналіз, цільові стратегії та методи досягнення успіху, формулювання мети

Мотивація, усунення слабких сторін, розпізнавання переваг, концентрація зусиль на вузьких місцях, фіксація строків і найближчих кроків

2. Планування

Річне планування, місячне планування, декадні планування, планування дня, принципи тимчасового менеджменту, метод "Альпи", менеджмент за допомогою щоденника часу

Підготовка до реалізації мети, оптимальний розподіл і використання часу, скорочення строків використання

3. Прийняття рішень

Установка пріоритетів, принцип Парето (співвідношення 80: 20), АБВ-аналіз, принцип Ейзенхауера, делегування справ

Приводить до успіху організація праці, першочергове вирішення життєво важливих проблем, упорядкування справ за їх важливості, позбавлення від "тиранії" невідкладності, продуктивність трудових витрат

4. Реалізація та організація

Розпорядок дня, графік продуктивності, біоритм, самовиявлення, денний робочий план

Застосування самоменеджменту, концентрація на значних завданнях, використання піку продуктивності, облік періодичних коливань, становлення індивідуального робочого стилю

5. Контроль

Контролювання процесу роботи (порівняння задуму з результатом), контролювання підсумків (контролювання досягнення поставлених цілей, проміжних результатів), огляд підсумків минулого дня (самоконтроль)

Забезпечення запланованих результатів, позитивний вплив на перебіг життя

Систему персонального менеджменту можна представити у вигляді моделі вимог до якостей менеджера, здатного управляти самим собою (табл. 5.3). Дана модель показує, що мистецтво керувати собою складається з семи основних блоків особистих якостей.

Таблиця 53

Вміння керувати собою

Основні блоки якостей (перший рівень)

Зміст критерію

Первинні якості (другий рівень)

1. Особиста організованість

Здатність жити і працювати за системою

 • 1.1. Прихильність до системного підходу.
 • 1.2. Уміння цінувати і ефективно використовувати час.
 • 1.3. Уміння зосередитися на головному.
 • 1.4. Уміння все робити по порядку.
 • 1.5. Уміння не випустити з уваги дрібниці.
 • 1.6. Уміння аналізувати витрати часу

2. Самодисципліна

Уміння тримати себе в руках, керувати своєю поведінкою

 • 2.1. Обов'язковість, здатність тримати слово.
 • 2.2. Пунктуальність, точність виконання.
 • 2.3. Зібраність, вміння не розкидатися.
 • 2.4. Наявність відчуття відповідальності.
 • 2.5. Уміння відмовлятися від задоволень заради головного

3. Знання техніки особистої роботи

Знання правил і прийомів особистої роботи й уміння ними користуватися

 • 3.1. Організація робочого місця.
 • 3.2. Уміння працювати з інформацією.
 • 3.3. Уміння складати документи.
 • 3.4. Уміння говорити по телефону.
 • 3.5. Уміння слухати.
 • 3.6. Уміння планувати свої справи.
 • 3.7. Знання методів раціоналізації особистої праці.
 • 3.8. Уміння користуватися сучасною організаційної та обчислювальною технікою.
 • 3.9. Уміння змінювати заняття.
 • 3.10. Знання технології комунікацій.
 • 3.11. Уміння делегувати повноваження.
 • 3.12. Уміння підготуватися до службовому відрядженні

4. Емоційно-вольовий потенціал

Здатність керувати своєю волею

 • 4.1. Вольові якості.
 • 4.2. Працьовитість.
 • 4.3. Завзятість в роботі.
 • 4.4. Цілеспрямованість.
 • 4.5. Рішучість.
 • 4.6. Напористість.
 • 4.7. Уміння зацікавити, мотивувати себе.
 • 4.8. Оптимізм і життєрадісність.
 • 4.9. Захопленість роботою.
 • 4.10. Відданість роботі і колективу.
 • 4.11. Сімейне благополуччя.
 • 4.12. Впевненість в самому собі.
 • 4.13. Психологічна підготовка до роботи

5. Здатність робити себе здоровим

Хороший стан здоров'я, гігієна розумової праці

 • 5.1. Фізичні навантаження.
 • 5.2. Живлення.
 • 5.3. Сон.
 • 5.4. Дихання.
 • 5.5. Водні процедури.
 • 5.6. Загартовування.
 • 5.7. Боротьба з шумом.
 • 5.8. Тренованість нервової системи.
 • 5.9. Уміння розслабитися.
 • 5.10. Відмова від шкідливих звичок.
 • 5.11. Режими праці та відпочинку

6. Здатність формулювати і реалізовувати життєві цілі

Уміння формулювати і домагатися реалізації життєвих цілей

 • 6.1. Здатність пізнати самого себе.
 • 6.2. Уміння формулювати свої життєві цілі.
 • 6.3. Уміння приймати рішення.
 • 6.4. Уміння планувати кар'єру.
 • 6.5. Уміння знайти і отримати хорошу роботу.
 • 6.6. Уміння адаптуватися в колективі

7. Особистий самоконтроль

Здатність контролювати процеси і результати своєї діяльності

 • 7.1. Контроль процесів.
 • 7.2. Контроль результатів.
 • 7.3. Контроль дня.
 • 7.4. Уміння формувати і контролювати свій імідж

Ефективність праці менеджера багато в чому залежить від відповідних зусиль щодо поліпшення своєї діяльності - самоменеджменту. Він дозволяє відточувати уміння працювати розумніше, правильніше, раціональніше.

У розвитку самоменеджменту можна виділити три етапи:

 • перший пов'язаний з досвідом окремих людей, які методом проб і помилок перевіряли ефективність різних прийомів в техніці особистої роботи. Почавшись у стародавні часи, він продовжується і в наші дні в житті кожної людини;
 • другий зобов'язаний поділу праці в цій галузі. Спеціалізація, що є його наслідком, призвела до розвитку таких здібностей, як тренування пам'яті, раціональне читання і т.д. Сьогодні розподіл праці в самоменеджменту продовжує поглиблюватися. Пропонуються такі розробки, як діловий телефонна розмова, управління своїми емоціями, мистецтво слухати співрозмовника та ін .;
 • третій обумовлений систематизацією знань в техніці особистої роботи. Він полягає у визначенні необхідних відділів науки і побудові з них взаємопов'язаного цілого.

З погляду системного підходу спрощена модель людини може бути представлена п'ятьма складовими •. Фізичної, моральної, психологічної, раціональної та творчої. Управління собою - це вміння управляти кожною з п'яти перерахованих підсистем і їх інтегралом - особистістю,

З погляду ситуаційного підходу управляти собою можна по-різному, застосовуючи різні системи управління: саморегуляцію, аналіз, адаптацію, раціоналізацію і розвиток особистості.

Самоменеджмент - це насамперед самоорганізація, вміння керувати собою, керувати процесом управління у широкому сенсі слова - в часі, просторі, спілкуванні, діловому світі. Дане формулювання означає послідовне і цілеспрямоване застосування випробуваних методів і прийомів у повсякденній практиці з метою оптимального використання ресурсу часу. Керівник повинен уміти так організувати свій груд, щоб його ефективність була максимальною. Але щоб досягти цього, менеджер повинен постійно аналізувати свої дії:

 • • як я розподілив роботи з управління між собою і заступниками;
 • • як я планую свій час і покращую його використання;
 • • як я слухаю і кажу, чи вмію надихати людей;
 • • як організовано моє робоче місце, включаючи інформаційне забезпечення;
 • • як поліпшити стиль і методи роботи.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >