Послуги комерційних банків в області обслуговування експортно-імпортних операцій

У відповідності з міжнародними правилами умови проведення та форми розрахунків передбачаються зовнішньоторговельним контрактом, що укладаються між імпортером і експортером.

Платежі за контрактом можуть здійснюватися одноразово, тобто вся сума, зазначена в контракті, підлягає перекладу одним платежем або частинами, коли загальна сума контракту розбивається на кілька самостійних платежів.

Оплата зовнішньоторговельних контрактів проводиться в одній з трьох загальноприйнятих форм розрахунків. Це банківський переказ, інкасо, акредитив.

Форма розрахунків є склалися в міжнародній комерційної та банківської практиці способи оформлення, передачі й оплати товаросупровідних і платіжних документів.

Вибір конкретної форми розрахунків, в якій будуть здійснюватися платежі за зовнішньоторговельним контрактом, визначається за згодою партнерів по зовнішньоторговельної угоді. Застосовувані форми міжнародних розрахунків відрізняються за часткою участі комерційних банків у їх проведенні.

Мінімальна частка участі банків передбачається при здійсненні банківського переказу, тобто при виконанні платіжного доручення клієнта. Найбільш значна частка участі при проведенні інкасової операції: контроль передачі, пересилання товаросупровідних документів та видачі їх платнику відповідно до умов довірителя. Максимальна частка участі банків - при розрахунках акредитивами, що виражається в наданні одержувачу (бенефіціару) платіжного зобов'язання, реалізованого при дотриманні умов, що містяться в акредитиві.

При різних формах розрахунків різна ступінь забезпечення платежу для експортера: вона мінімальна при розрахунках банківськими переказами за фактично поставлений товар і максимальна при розрахунках акредитивами, оскільки акредитив є грошовою гарантією оплати відвантажених товарів відкрив його банком.

Як свідчить практика, структура платіжного обороту в міжнародних розрахунках визначається багатьма факторами. Одним з них є платоспроможність учасників грошових розрахунків.

Форма розрахунків між експортерами та імпортерами визначається при укладенні контракту. Порядок оформлення документів та організація документообігу між уповноваженими та іноземними банками передбачені Уніфікованими правилами по інкасо і правилами та звичаями для документарних акредитивів, прийнятими у світовій практиці.

Розрахунки по документарному інкасо

При інкасової формі розрахунків банк зобов'язується на підставі поданих в банк документів отримати належні клієнту кошти. У цьому зв'язку розрізняють інкасо чисте і документарне. Чисте інкасо - це отримання належних клієнту коштів по різних грошовими зобов'язаннями, наприклад за чеками, векселями. Документарне інкасо - це отримання належних клієнту коштів на підставі комерційних документів: рахунків, транспортних і страхових документів, що підтверджують відвантаження товарів, надання послуг, виконання робіт. Таким чином, документарне інкасо - це зобов'язання банку за дорученням експортера отримати від імпортера суму платежу за контрактом проти передачі останньому товарних документів і перерахувати цю суму експортеру.

При експортних операціях інкасова форма розрахунків починається в уповноваженому банку експортера, куди він представляє всі необхідні документи, що підтверджують відвантаження товару на адресу покупця, надання послуг або виконання робіт. У банк представляються інкасове доручення і комплект комерційних документів, оформлених відповідно до умов контракту (рис. 4.1).

Інкасові доручення виписуються на спеціальних бланках у шести примірниках. Кожен екземпляр грає свою роль в організації документообігу при інкасової формі розрахунків.

Перший примірник - інкасове доручення уповноваженого банку іноземному банку отримати на користь свого клієнта належні йому грошові кошти. Разом з першим примірником інкасового доручення в іноземний банк направляються документи, що підтверджують обсяг, вартість угоди і факт се здійснення:

 • а) комерційний рахунок (рахунок-фактура), виписаний експортером для отримання з покупця належних йому коштів;
 • б) страховий поліс, виданий страховиком, про укладення договору страхування;
 • в) сертифікати, що засвідчують походження, стан, якість та інші властивості товару;
 • г) таймшит - документ, що встановлює тривалість часу навантаження і розвантаження судна;
 • д) специфікація;
 • е) переказні векселі (тратти), прості векселі, чеки та інші платіжні документи.

Другий примірник - лист-запит іноземному банку про причини затримки платежу. Зазначений екземпляр інкасового доручення уповноважений комерційний банк російського експортера (залежно від отриманої ліцензії на операції з іноземною валютою) направляє в іноземний банк або через Внешторгбанк Росії чи інший уповноважений банк, що має генеральну ліцензію, або безпосередньо сам. Разом з ним подаються четвертий примірник інкасового доручення та копії комерційних рахунків. Лист-запит використовується лише при необхідності звернення до іноземного банку.

Схема документообігу при документарному інкасо з попереднім акцептом але експортними операціями

Рис. 4.1. Схема документообігу при документарному інкасо з попереднім акцептом за експортними операціями

Третій екземпляр - лист, з яким іноземному банку висилається другий оригінал коносамента.

Четвертий примірник - інкасове доручення підприємства-експортера уповноваженому банку.

П'ятий примірник залишається в уповноваженому банку.

Шостий примірник повертається організації-експортеру з розпискою відповідального виконавця та штампом уповноваженого банку, що підтверджує прийняття документів на інкасо.

Представлені в банк комерційні та розрахункові документи повинні бути протягом трьох днів перевірені відповідальним виконавцем. Особливу увагу при перевірці документів звертається на правильне їх оформлення, кількість, відповідність окремих документів між собою. У інкасовому дорученні повинні бути зазначені:

 • - Дата і номер доручення;
 • - Найменування платника та його поштову адресу;
 • - Найменування російської організації-продавця;
 • - Перелік доданих до інкасовому дорученням документів та їх копій;
 • - Сума іноземної валюти, що підлягає инкассированию, з обов'язковим зазначенням валюти платежу.

Якщо документ виписаний в одній валюті, а платіж здійснюється в іншій, то в інкасовому дорученні має бути вказаний курс перерахунку однієї валюти в іншу.

У інкасовому дорученні експортера повинні міститися повні й чіткі інструкції банкам щодо його виконання. Необхідні вказівки даються шляхом особливої відмітки "×" у графі інкасового доручення.

Після перевірки всього комплексу документів, представлених експортером в уповноважений банк, вони направляються в іноземний банк країни-імпортера, який і буде інкасувати кошти відповідно до інкасовим дорученням експортера.

Якщо уповноважений банк експортера має генеральну ліцензію, то він і направляє документ в іноземний банк. Якщо у банку внутрішня ліцензія, то інкасове доручення направляється в іноземний банк через інший уповноважений банк Росії, якій видана генеральна ліцензія і відкрито кореспондентський рахунок в іноземному банку.

В даний час багато комерційні банки РФ мають кореспондентські відносини з іноземними банками. Юридичним документом, що регулює ці відносини, є кореспондентський договір. У відповідності з договором банки виконують доручення один одного щодо платежів і розрахунків. З цією метою вони відкривають один одному кореспондентські рахунки.

У кореспондентському договорі визначаються: валюта розрахунків; правила перекладу залишку коштів на рахунку в треті країни; порядок поповнення рахунку; розмір комісійної винагороди за банківські послуги і т.п. Банки, які встановили між собою кореспондентські відносини, називають один одного кореспондентами.

При розрахунках але імпортними операціями платіжна вимога з доданням необхідних документів надходить до уповноваженого банку, де знаходиться валютний рахунок російського підприємства-імпортера. У документах знаходиться і інструкція уповноваженому банку про виконання платежу. При некомплект документів або неясною інструкції про оплату платіжної вимоги уповноважений банк повинен протягом трьох робочих днів сповістити про це телеграмою іноземний банк, який надіслав документи експортера.

Отримавши документи, банк імпортера сповіщає клієнта про те, що в його адресу надійшли інкасове доручення і пов'язані з ним комерційні документи. Деякі комерційні банки складають таке повідомлення у вигляді особливого документа "Вхідне інкасо", який під розписку передається клієнту для прийняття рішення про акцепт та оплату платіжних документів. На кожному інкасовому дорученні проставляється термін акцепту. Він обчислюється з дня отримання документів уповноваженим банком. Якщо підприємство-імпортер з переконливою мотивуванням відмовилося від оплати рахунку, то в той же день всі документи відправляються в іноземний банк із двома примірниками документів про причину відмови від акцепту. Уповноважений банк сповіщає банк, що підтримує кореспондентські відносини з іноземними банками, про відмову від акцепту рахунку телеграмою в день надходження акцепту в банк.

При оплаті рахунку клієнт приносить в банк заяву на перерахування грошових коштів експортеру за три дні до настання терміну платежу. Копія заяви з візою банку повертається клієнтові під розписку. Зазвичай терміни оплати платіжних документів обумовлюються в контрактах. Якщо терміни не обумовлені, то інкасове доручення виконується банком у двотижневий строк з дня отримання документів.

У інкасовому дорученні підприємство-експортер дає іноземному банку, инкассирующему платіж, точна вказівка, коли він може передати імпортеру комерційні документи на отримання товару. Можливі два випадки: перший - комерційні документи передаються імпортеру після сплати суми валюти, зазначеної в інкасовому дорученні; другий - товар продається в кредит, тому товарно-транспортні документи передаються імпортеру проти акцепту термінової тратти (векселя). До цього документи залишаються власністю банку.

Тратта - це перекладної вексель. На відміну від простого векселя, який виписує і підписує боржник, перекладної вексель виписується і підписується кредитором. Виписуючи перекладної вексель (тратту), кредитор (трасант) наказує боржникові (трасату) сплатити зазначену у векселі суму в установлений термін третій особі (ремітенту). Зазвичай це уповноважений банк експортера. Щоб перекладної вексель мав юридичну силу (тобто можливість вимагати після закінчення терміну векселя з боржника позначену на ньому суму), боржник-трасат повинен акцептувати вексель. Цю операцію за дорученням експортера і виконує уповноважений банк, що обслуговує імпортера. Акцептована тратта означає, що імпортер зобов'язується оплатити поставлені йому товари чи надані послуги в строк, зазначений у векселі (рис. 4.2).

При здійсненні зазначених розрахунків уповноважені банки зобов'язані перевіряти своєчасність оплати російськими імпортерами інкасових доручень, акцепту тратт, а також повернення ними документів при повній або частковій відмові від акцепту.

Переваги та недоліки інкасо. Перевагою є порівняльна простота в оформленні, а також те, що інкасова форма розрахунків не вимагає, як правило, попередніх дій від імпортера, його банку або банку експортера, роблять її привабливою для розрахунків за імпортними операціями.

Інкасова форма розрахунку увазі оплату дійсно поставленого товару, а витрати по інкасової операції невеликі щодо інших документарних інструментів.

Однак, незважаючи на широке поширення інкасової форми розрахунків за експортно-імпортними операціями, вона має недоліки, які знижують її переваги перед іншими формами міжнародних розрахунків.

Так, при експортних операціях виникає значний розрив у часі між відвантаженням товару, здачею документів на інкасо та отриманням грошей за товари та послуги. Тривалість розрахунків уповільнює оборотність коштів у експортера, що не може не впливати на його фінансове становище.

Інкасо не гарантує експортеру своєчасного отримання коштів.

Схема документообігу при інкасової формі розрахунків російського імпортера з іноземною фірмою-експортером

Рис. 4.2. Схема документообігу при інкасової формі розрахунків російського імпортера з іноземною фірмою-експортером

Імпортер може не мати коштів для оплати, відмовитися від акцепту платіжних документів. Для прискорення розрахунків застосовують телеграфне інкасо.

Для зниження ризику неплатежів при інкасо можуть використовуватися попередньо видані банківські гарантії своєчасної оплати інкасових доручень. За видачу гарантії банк отримує певний дохід.

Банки, що беруть участь в інкасової операції, виступають у ролі посередників і не несуть ніякої відповідальності за несплату або неакцепт документів. Їх обов'язки обмежуються лише тим, що вони повинні або самі подати документи, або направити їх іншому банку для подання. У разі неплатежу або неакцепту банк імпортера повинен сповістити про це довірителя або його банк.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >