Навігація
Головна
 
Головна arrow Банківська справа arrow Банки та банківська справа
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Принципи кредитування

Принципи кредитування - це основоположні умови, на яких кредит видається позичальникові. До таких належать:

  • зворотність - полягає в тому, що після закінчення строку кредитного договору позикові гроші повинні бути повернуті кредитору в повній сумі (основний борг) і з відсотками. У разі неповернення кредиту в строк позичальникові нараховуються пені (штрафні санкції), розмір яких встановлюється в кредитному договорі;
  • терміновість - це повернення кредиту в точно певний термін, зафіксований в кредитному договорі або його замінює (наприклад, у векселі або облігації). Існує кілька способів вказівки терміну погашення кредиту, а саме:

Таблиця 5.1

Кредити та інші розміщені кошти, надані організаціям, банкам і фізичним особам, млн руб.

Показники

Надані

кредити

В тому числі

організаціям

банкам

фізичним

особам

1998

Всього

276076

206949

36873

18137

У тому числі надані:

- у рублях

163301

133420

17068

12586

- Іноземній валюті

112775

73529

19805

+5551

2001

Всього

956293

763346

104714

44749

У тому числі надані:

- у рублях

588340

507383

44757

34555

- Іноземній валюті

367953

255963

59957

10194

2006

Всього

6211992

4484376

667974

1055822

У тому числі надані:

- у рублях

4244088

3110082

250922

883084

- Іноземній валюті

1967904

1374294

417052

172738

2007

Всього

9218221

6298067

1035601

1882704

У тому числі надані:

- у рублях

6537765

4601204

357928

1578632

- Іноземній валюті

2680456

1696863

677673

304072

2008 р

Всього

13923789

9532561

1418099

2971125

У тому числі надані:

- у рублях

10182858

7101808

514313

2566736

- Іноземній валюті

3740931

2430753

903786

404389

2009

Всього

19362452

12843519

2501238

4017212

У тому числі надані:

- у рублях

13454543

9165304

752027

3537211

- Іноземній валюті

5907909

3678215

1749211

480001

2010

Всього

19179636

12879199

2725931

3573752

У тому числі надані:

- у рублях

13326589

9386042

770646

3169902

- Іноземній валюті

5853047

3493157

1955286

403850

2011

Всього

21537339

14529858

2921119

4084821

У тому числі надані:

- у рублях

15600900

10773870

1101786

3725244

- Іноземній валюті

5936439

3755988

1819333

359577

  • - Повернення всієї суми основного боргу та сплата відсотків по ньому за фіксованою ставкою в чітко встановлені періоди часу,
  • - Повернення суми основного боргу у чітко визначені проміжки часу, для кожного з яких встановлена своя процентна ставка, це кредит з плаваючою процентною ставкою (ролловерние),
  • - Сплата в чітко встановлені періоди часу лише суми відсотків по кредиту і повернення після закінчення терміну дії кредитного договору всієї суми основного боргу за кредитом;
  • - Вказується не час повернення кредиту та сплати відсотків по ньому, а тільки умови. Наприклад, повернення кредиту на першу вимогу кредитора (онкольний кредит), порядок погашення кредиту (овердрафт);
  • платність - це плата кредитору у вигляді процентних відрахувань за використання взятих ресурсів. Принцип платності кредиту означає, що гроші, передані в борг, виступають в якості товару, за отримання якого треба платити, тобто кредит - его покупка грошей в розстрочку.

Згідно Вказівкою Банку Росії від 13 травня 2008 року № 2 008-У "Про порядок розрахунку та доведення до позичальника - фізичної особи повної вартості кредиту" кредитна організація не має права в односторонньому порядку змінювати процентні ставки за кредитами і (або) порядок їх визначення, процентні ставки за вкладами (депозитами), комісійну винагороду та терміни дії цих договорів з клієнтами - індивідуальними підприємцями та юридичними особами, за винятком випадків, передбачених федеральним законом або договором з клієнтом. Кредитна організація до укладення кредитного договору з позичальником - фізичною особою і до зміни умов кредитного договору з зазначеним позичальником, що тягне зміну повної вартості кредиту, зобов'язана надати позичальнику інформацію про повну вартість кредиту, а також перелік і розміри платежів позичальника, пов'язаних з недотриманням ним умов кредитного договору;

забезпеченість - це міра захисту майнових інтересів кредитора при можливому порушенні позичальником взятих на себе зобов'язань. Основними видами забезпечення кредиту є порука, гарантія, застава, страхування відповідальності позичальника за непогашення кредиту.

Порука - це договір з односторонніми зобов'язаннями, за допомогою якого поручитель бере зобов'язання перед кредитором сплатити при необхідності заборгованість позичальника. Поручителем може виступати будь-який господарюючий суб'єкт (банк, асоціація, підприємство тощо). Договір поруки служить доповненням до кредитного договору і засвідчується нотаріусом. Договір поруки застосовується, коли позичальником є громадянин.

Гарантія - це вид поручництва, застосовуваний тільки між юридичними особами. Гарантія означає зобов'язання гаранта виплатити за гарантованого певну суму при настанні гарантійного випадку. На відміну від поручительства гарантія не є актом, що доповнює кредитну угоду, вона оформляється гарантійним листом.

Забезпечення кредиту у формі поручительства або гарантії передбачає право банку (кредитора) на безумовне списання коштів у необхідних розмірах з рахунків поручителя або гаранта у разі непогашення в установлений строк позичальником зобов'язання по отриманому кредиту.

Застава як спосіб забезпечення виконання зобов'язань перед кредитором регулюється Законом РФ від 29 травня 1992 № 2872-1 "Про заставу" і Федеральним законом від 16 липня 1998 р №102-ФЗ "Про іпотеку (заставі нерухомості)".

В основі заставних операцій лежать наступні основні положення:

  • - Заставне право на майно переходить разом з ним до будь-якого новому набувачу даного майна;
  • - Гарантією виконання вимог кредитора-заставодержателя є тільки те майно, яке відповідно до законодавства РФ може бути відчужене;
  • - Кредитор (заставодержатель) у разі неповернення позичальником (заставодавцем) боргу має право звертати стягнення на заставлене майно, в тому числі шляхом його продажу, тобто відчуження його від заставодавця.

Існують два види застави: з залишенням майна у заставодавця і з передачею закладеного майна заставодержателю (заклад).

В якості застави може виступати страховка. Страхування відповідальності позичальника за непогашення кредиту є досить поширеною формою забезпечення кредиту, хоча і збільшує витрати позичальника на кредит за рахунок плати за страхування, тобто за рахунок страхових внесків. У ході даного виду страхування позичальник кредиту в банку укладає зі страховою компанією договір страхування. Договір страхування додається до кредитного договору. На практиці застосовується потрійний договір страхування, який укладається між страховою компанією, банком і позичальником. Термін страхування відповідає терміну, на який був виданий кредит. Договір страхування передбачає, як правило, відшкодування банку з боку страховика 50-90% суми неповерненого позичальником кредиту у встановлений термін і відсотків по ньому.

Важливою умовою забезпечення повернення кредиту є оцінка кредитоспроможності позичальника і надання кредиту тільки кредитоспроможності та платоспроможності позичальника.

Під кредитоспроможністю господарюючого суб'єкта розуміються наявність у нього передумов для одержання кредиту і здатність повернути його вчасно. Кредитоспроможність позичальника характеризується його акуратністю при розрахунках за раніше отриманими кредитами, його поточним фінансовим станом і перспективами зміни, здатністю при необхідності мобілізувати грошові кошти з різних джерел.

Перш ніж надати кредит, банк визначає ступінь ризику, який він готовий взяти на себе, і розмір кредиту, який може бути наданий.

Ліквідність господарюючого суб'єкта - це його здатність швидко погашати свою заборгованість. Вона визначається співвідношенням величини заборгованості і ліквідних коштів, тобто коштів, які можуть бути використані для погашення боргів (готівкові гроші, депозити, цінні папери, елементи оборотних коштів та ін.). По суті, ліквідність господарюючого суб'єкта означає ліквідність його балансу. Ліквідність балансу виражається в ступені покриття зобов'язань господарюючого суб'єкта його активами, термін перетворення яких в гроші відповідає терміну погашення зобов'язань. Ліквідність означає безумовну платоспроможність господарюючого суб'єкта і припускає постійне рівність між активами і зобов'язаннями, як по загальній сумі, так і за термінами наступу.

Аналіз ліквідності балансу полягає в порівнянні коштів по активу, згрупованих за ступенем їх ліквідності і розташованих у порядку убування ліквідності, із зобов'язаннями по пасиву, згрупованими за термінами їх погашення і розташованими у порядку зростання термінів.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук