Навігація
Головна
 
Головна arrow Банківська справа arrow Банки та банківська справа
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Функції банківського маркетингу

 • - Визначення існуючого і ймовірного ринкового попиту і вимог споживачів до банківських продуктів шляхом комплексного вивчення стану фінансового ринку та його розвитку;
 • - Ефективна організація діяльності щодо створення нових та оптимізації наданих банківських продуктів, найбільш повно задовольняють вимоги споживачів;
 • - Виявлення оптимального асортименту банківських продуктів з урахуванням реальних можливостей банку і вимог ринку;
 • - Координація і планування діяльності банку на фінансовому ринку;
 • - Розробка збутової політики, створення системи стимулювання реалізації банківських продуктів, формування потреб клієнтів;
 • - Розвиток і підтримку іміджу банку як надійного, спрямованого на потреби споживачів підприємства.

Завдання банківського маркетингу

 • - Максимальне задоволення запитів клієнтів за структурою, обсягом, якості банківських продуктів і послуг, що створює оптимальні умови для стабільності ділових відносин;
 • - Гарантування ефективної і прибуткової діяльності банку в постійно мінливих і нестабільних умовах на фінансовому ринку;
 • - Забезпечення ліквідності банку;
 • - Вивчення попиту на банківські продукти та послуги;
 • - Вивчення вимог покупців до банківських продуктів і послуг;
 • - Аналіз і сегментація ринку банківських послуг;
 • - Вивчення та аналіз інновацій на ринку банківських продуктів і послуг;
 • - Розробка рекомендацій для стратегічного менеджменту банку;
 • - Формування попиту на нові види банківських продуктів і послуг;
 • - Розробка відмінностей для продуктового ряду банку та послуг, що підвищують їх конкурентоспроможність та імідж банку;
 • - Участь у випуску нових продуктів;
 • - Участь у формуванні рівня цін на банківські продукти;
 • - Участь у розширенні "ніш" банку і сфер його діяльності на ринку банківських продуктів і послуг;
 • - Інтенсифікація комерційних зусиль банку, що включають рекламу банківських продуктів;
 • - Сприяння вирішенню соціальних проблем регіону, в якому здійснюється робота банку.

Інструментарій маркетингу (маркетинг-мікс) є важливим елементом банківського маркетингу (рис. 11.1).

Інструменти банківського маркетингу

Рис. 11.1. Інструменти банківського маркетингу

Дослідження ринку є передумовою для успішного використання інструментів збуту і включає в себе наступні маркетингові інструменти:

 • - Збір інформації, який здійснюється з різноманітних джерел: даних клієнтів-підприємств і приватних осіб, статистичних даних, рекламних заходів конкурентів, ділових звітів, із засобів масової інформації та ін .;
 • - Аналіз ринку, що виявляється у з'ясуванні ринкової ситуації та потенціалу збуту продукції і послуг на поточний момент;
 • - Спостереження за ринком - систематичний моніторинг ринкової ситуації;
 • - Прогнозування ринку - являє собою виявлення кон'юнктурних змін ринку, що дозволяє виявити напрямки його розвитку та зміни ринкової ситуації, з метою формулювання банківської стратегії.

Стратегія банківського маркетингу характеризує собою процес аналізу можливостей банку з випуску того чи іншого банківського продукту, визначення мети випуску продукту, обгрунтування банківської інновації та її характеристику, маркетингові дослідження фінансового ринку і можливостей реалізації банківського продукту, як у поточному періоді, так і в найближчій перспективі.

Стратегія банківського маркетингу являє собою комплекс концепцій, реалізація яких дозволяє випереджати конкурентів на ринку банківських послуг і продуктів, в який входять:

 • - Сегментація банківського ринку;
 • - Вибір цільових ринків або одного ринку ("ніші") банківського продукту або послуги;
 • - Вибір методів виходу на цей ринок;
 • - Вивчення конкурентів;
 • - Вивчення можливих партнерів;
 • - Вибір маркетингових засобів;
 • - Вибір оптимального часу виходу на ринок.

Стратегія полягає у приведенні можливостей

банку у відповідність з ситуацією на ринку (гармонізації внутрішнього і зовнішнього середовища). Проблема полягає у виборі з великої кількості існуючих стратегій оптимальної для кожного ринку і кожного товару, що відповідає вимогам досягнення цілей маркетингу. Основні види маркетингових стратегій такі:

 • - Недиференційована стратегія;
 • - Диференціація товару на ринку;
 • - Стратегія безперервних нововведень, тобто створення нових видів товарів;
 • - Стратегія найбільшої кількості різновидів даного товару;
 • - Орієнтація на окремі ділянки ринку і групи споживачів (сегментація ринку).

Інша класифікація стратегій маркетингу - поділ їх на рівні підприємств на три види: інтенсивний розвиток, інтегральне розвиток і диверсифікація (тобто створення нової продукції та вихід на нові ринки).

Інтенсивний розвиток характеризує собою повне використання всіх можливостей фірми: маркетингу, науково-дослідного і конструкторського потенціалу, організаційних і технологічних переваг.

Інтегральне розвиток передбачає розширення стратегічного потенціалу через залучення приватного капіталу (зворотна інтеграція); покупку підприємства або створення змішаних підприємств (пряма інтеграція) і об'єднання з конкурентами, якщо це допускають фінансові можливості і відсутні законодавчі обмеження (горизонтальна інтеграція).

Диверсифікація допускає чотири напрямки розвитку, або так званих векторів розширення ділової активності, які діляться в залежності від виду товару.

Вертикальна диверсифікація: "старий ринок - старий товар".

Передбачає: збільшення ринкової частки за рахунок скорочення витрат виробництва та обігу; активізацію рекламної кампанії; зміни цеповой політики та ін .; у відношенні товару - збільшення його продажів за рахунок розширення областей використання вже виробленого товару; збільшення частоти та обсягу його використання, нових способів його застосування; розширення комплексу супутніх товарів та ін.

Концентрично диверсифікація: "старий ринок - новий товар".

Передбачає: розширення підприємницької активності головним чином за рахунок товарної політики в рамках колишнього ринку збуту, тобто шляхом удосконалення, модернізації виробленого продукту; поліпшення споживчих властивостей, розширення асортименту продукції, що випускається, створення нових моделей і видів продукції, розробку, освоєння і випуск якісно нових товарів для даного ринку.

Горизонтальна диверсифікація: "новий ринок - старий товар".

Характерна активізацією підприємницької діяльності, як правило, шляхом освоєння нових ринків збуту при наявності порожнього асортименту продукції. При цій стратегії здійснюється випуск товару, що вимагає зміни технології.

Корпоративна диверсифікація: "новий ринок - новий товар".

Є найбільш поширеною маркетинговою стратегією. Вона полягає в пошуку ринків в нових регіонах, що пред'являють попит на нову продукцію та її види, пошуку нових сегментів на старих ринках, також пред'являють попит на нові товари, створенні нового асортименту продукції.

На стадії реалізації стратегія набуває форму конкретних заходів банківської політики, при цьому:

 • - Товарна політика полягає у встановленні і зміні асортименту, обсягу та якості пропонованих продуктів і послуг;
 • - Цінова політика банку характеризує собою визначення цін на різні банківські продукти та послуги та їх зміну відповідно до мінливої ринкової ситуацією;
 • - Збутова політика орієнтована на доведення товару до потенційного покупця;
 • - Комунікаційна політика являє собою систему засобів взаємодії банку з потенційними клієнтами, спрямовану на їх спонукання придбати банківські продукти.

До інноваційним технологіям банківського маркетингу можна віднести наступні: інтернет-банкінг, мобільний банкінг, створення електронних офісів (відділень самообслуговування), розвиток системи роздрібних послуг, застосування CRM-систем.

Інтернет-банкінг отримав широке поширення на Заході і реалізується у двох формах: за допомогою віртуального банку, який надає всі види послуг тільки в дистанційній формі, або шляхом здійснення деяких операцій, які виконуються традиційними банками (їх ще називають багатоканальними).

Віртуальні банки мають ряд переваг. Їх посередницькі послуги коштують дешевше завдяки економії на обслуговуванні (правда, віртуальні банки поки що нс надають ряд послуг, зокрема консультаційних). Що стосується багатоканальних банків, то більшість найбільших банків світу, насамперед транснаціональних, надають дистанційні послуги через Інтернет.

Мобільний банкінг надає інтерактивні банківські послуги за допомогою мобільного телефону.

Однією з перспективних стратегій є розвиток мережі електронних офісів банку (відділень самообслуговування клієнтів). Електронні офіси банку являють собою структурні одиниці банку, які виконують обмежений набір банківських операцій та оснащених спеціальним обладнанням, що дозволяє клієнтам виконувати ці операції самостійно. Найпростішим прикладом такого офісу може служити приміщення, де розташований

банкомат. Через нього можна не тільки отримати готівкові грошові кошти в будь-якій валюті, але і зробити деякі платежі (наприклад, за мобільний зв'язок та ін.).

Банківський маркетинг успішно розвивається через роздрібні банки, що займаються масовим обслуговуванням фізичних і юридичних осіб (retail banking). Такі банки розраховані на потокові технології, невеликі суми, стандартні продукти, максимальну швидкість обслуговування.

Однією з новітніх технологій управління відносинами з клієнтами є стратегія CRM (Customer Relationship Management). У загальному вигляді вона може бути представлена у вигляді набору додатків (обслуговуючих кожен крок процесу взаємодії з клієнтом), пов'язаних єдиною бізнес-логікою і інтегрованих в корпоративну інформаційну середу банку на основі єдиної бази даних.

Функціонально CRM можна представити у вигляді великих модулів: автоматизації маркетингу (аналіз і формування цільової клієнтської аудиторії, бази даних з банківських продуктів, ставками, станом ринку і конкурентам: планування і проведення маркетингових кампаній та аналіз їх результатів, створення інструментів для проведення інтернет-маркетингу; персоналізований one-to-one маркетинг з використанням сучасних каналів збору інформації та баз даних і т.д.) та автоматизації банківського обслуговування (прогнозування банківських операцій, управління контактами, робота з клієнтами, генерація клієнтських баз і прайс-листів, аналіз прибутків і збитків та ін.).

Автоматизація процесу надання довідкової інформації по клієнтах є ключовою стадією взаємодії з ними. Вона дозволяє впливати на формування їх лояльності та прихильності до придбання нових банківських послуг (історія контактів з клієнтом, моніторинг проходження запитів, база знань про виникаючі типових питаннях і відповідях на них, що дозволяє знизити собівартість сервісу, засоби управління запитами клієнтів і т.д.) .

Технологія CRM вимагає серйозних управлінських та організаційних змін. Службовці банку і консультанти повинні не лише виступати користувачами бази даних про клієнтів, але й виконувати функції збору відповідної інформації. Ці зміни призводять до усунення ієрархічної структури управління, яка, на думку фахівців, не відповідає вимогам часу.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук