Навігація
Головна
 
Головна arrow Банківська справа arrow Банки та банківська справа

План банківського маркетингу

План маркетингу являє собою основоположний документ у цій сфері, який визначає, хто, що і яким чином буде робити.

Метою планування маркетингу є встановлення позицій банку в поточний момент, напрямів його діяльності та засобів досягнення цілей. План маркетингу є головним у рамках здійснення діяльності з отримання певного доходу, він служить основою для всіх інших видів діяльності банку. По ньому приймаються поточні щоденні рішення.

Планування маркетингу характеризує собою логічну послідовність видів діяльності і процедур по постановці цілей, вибору маркетингової стратегії і розробці заходів щодо їх досягнення за певний період з урахуванням пропозицій про майбутніх можливих умовах реалізації плану.

Планування маркетингу на різних підприємствах (банках) здійснюється по-різному і залежить від змісту плану, організації та послідовності планування. Стратегічний план маркетингу орієнтований на вирішення загальних стратегічних завдань маркетингової діяльності стосовно до підприємства в цілому та його структурним підрозділам. Він розробляється на 3-5 років і більше, в ньому описуються ключові фактори і сили впливу на підприємство, міститися довгострокові цілі і стратегії маркетингу із зазначенням ресурсів, необхідних для їх виконання. Як правило, він уточнюється і переглядається щорічно і на його основі розробляється річний план, який більшою мірою деталізований і складається з маркетингових досліджень, товарної політики, збутової політики, комунікаційної політики.

Існує також ситуаційне планування, коли якась подія може істотно вплинути на діяльність підприємства, наприклад змінилася політична ситуація чи конкурент вийшов на ринок з новим товаром. У підсумку це подія стає предметом ситуаційного планування, при цьому необхідно мати заздалегідь розроблені плани дій. Час в цій ситуації є критичним фактором, оскільки, не маючи заздалегідь заготовлених планів, підприємство може опинитися в критичній ситуації.

Використання систем безперервного планування є іншим підходом, що дає можливість враховувати зміни внутрішнього та зовнішнього середовища, що стосуються підприємства. Він полягає у використанні систем планування маркетингу, які припускають регулярне, періодичне внесення змін до планів маркетингової діяльності.

Складання плану банківського маркетингу починається з розробки стратегії маркетингу, а завершується розробкою та реалізацією тактики банківського маркетингу.

Тактика банківського маркетингу включає рекламу, просування банківського продукту на ринку, організацію його реалізації або покупки.

Отже, план стверджує вище керівництво підприємства, і на його основі проводиться узгодження маркетингової діяльності в різних областях діяльності. Після затвердження плану маркетингу починається його реалізація. З точки зору управління, реалізація плану маркетингу включає в себе наступні п'ять елементів: програма дій, організаційна структура, система прийняття рішень та заохочень, людські ресурси, культура підприємства та управлінський клімат.

Далі аналізуються і затверджуються стратегії досягнення цілей підприємства, які найчастіше носять альтернативний характер. У структурних підрозділах підприємства вони переводяться в узгоджені плани окремих видів діяльності (функціональні плани), серед яких знаходиться і маркетинг.

З урахуванням цілей і стратегій розвитку підприємства проводиться аналіз маркетингової діяльності, який складається з трьох частин: аналіз зовнішнього середовища маркетингу, аналіз внутрішнього середовища, аналіз системи маркетингу.

Наступним кроком у розробці плану маркетингу є формулювання припущень і гіпотез відносно деяких зовнішніх факторів, які впливають на діяльність підприємства. Ці припущення групуються в наступному порядку: країна в цілому, конкретна галузь, дане підприємство.

Далі здійснюється постановка маркетингових цілей. Встановлення та впорядкування маркетингових цілей є важливим аспектом маркетингової діяльності.

Наступний етап - розробка альтернативних стратегій, які орієнтовані на досягнення цілей маркетингової діяльності. Стратегії диференціюються стосовно до елементів комплексу маркетингу. Наприклад, в області продукту може бути наступна стратегія: періодичне оновлення асортименту продукції, що випускається.

Стратегічний план маркетингу являє собою сукупність маркетингових цілей, стратегій і заходів з їх досягнення, наступним етапом планування якого є доведення до співробітників підприємства планових документів або оперативно-календарне планування.

На етапі оперативно-календарного планування конкретизуються маркетингові стратегії в детальні плани і програми в рамках кожного елемента комплексу маркетингу. У план кожного структурного підрозділу підприємства повинні бути включені відповіді на питання: хто, що, коли, як і за рахунок яких ресурсів повинен виконувати маркетингові плани і програми.

Далі розробляється бюджет маркетингу. Складання бюджету дає можливість правильно встановити пріоритети між цілями і стратегіями маркетингової діяльності, здійснювати результативний контроль, приймати рішення в сфері розподілу ресурсів. Бюджет маркетингу деталізується для різних груп товарів і клієнтів (цільових ринків).

Останнім етапом є контроль, який дозволяє спростити управління поточною діяльністю підприємства. Він відображає величини доходів, витрат і прибутку, що обґрунтовується прогнозними значеннями цін і обсягу, продажів, а також характеризує процедури і методи контролю, здійснювані для оцінки успішності виконання плану маркетингу.

До принципів планування маркетингової діяльності можна віднести наступні:

 • - Системний підхід, так як планування являє собою систему, яка включає в себе й інші плани, один з яких - план маркетингу;
 • - Величезна кількість видів підприємств, їх цілей і завдань, продукції, яку вони випускають, що породжує різні підходи до формування планування маркетингової діяльності;
 • - Постійний, динамічний характер планування;
 • - Альтернативний ситуаційний характер планування;
 • - Існування концепції планування і її розуміння кожним працівником, виконуючим план маркетингу.

І стратегічний, і тактичний плани маркетингу можуть включати такі розділи;

 • - Дослідження та розробка нових продуктів;
 • - Товарний план (який товар і коли буде випускатися);
 • - План стимулювання продажів і рекламної роботи;
 • - План збуту (підвищення ефективності збуту);
 • - План цін, що включає зміни в майбутньому;
 • - План формування маркетингу (оптимізація діяльності підрозділу маркетингу, зв'язок з іншими відділами і т.п.);
 • - План маркетингових досліджень та ін.
 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук