Навігація
Головна
 
Головна arrow Банківська справа arrow Банки та банківська справа

Розділ IV. Фінансовий аналіз банківської діяльності

Оцінка фінансових результатів діяльності банку

У результаті освоєння матеріалу глави 12 студент повинен:

знати

  • • зміст і специфіку оцінки фінансових результатів діяльності банку;
  • • особливості управління ліквідністю комерційного банку;

вміти

  • • розраховувати основні показники фінансової діяльності банку; володіти
  • • основними поняттями і термінами у сфері фінансів.

Регулювання дохідної бази комерційного банку

Максимізація прибутку при мінімізації витрат є основною метою діяльності комерційного банку. Прибуток або збитки, отримані банком, - показники, що концентрують результат різноманітних пасивних і активних операцій банку і відображають вплив усіх факторів, що впливають на його діяльність.

У Росії у більшості банків основними є процентні доходи, тому при управлінні дохідною базою комерційного банку найбільшу увагу необхідно приділяти саме процесу їх отримання. Непроцентні доходи, як правило, пов'язані з іміджем банку на ринку. Операції, що приносять подібні доходи, залучають клієнтів, але не приносять високого прибутку.

Різниця між відсотками, що справляються банком по активних операціях і сплачуються за залученими коштами, служить основою банківського прибутку. Це процентна маржа - різниця між процентним доходом і витратами комерційного банку. За рахунок процентної маржі покривається більшість витрат комерційного банку. Тому банк прагне придбати ресурси якнайдешевше, а продати ресурси та послуги але рентабельною ставкою. У зв'язку з цим актуальним стає правильне ціноутворення на банківські послуги.

При встановленні процентної ставки за кредитом банк повинен брати до уваги вартість залучених коштів та операційні витрати банку.

Розрізняють ринкову і реальну вартість кредитних ресурсів. Середня ринкова вартість ресурсів визначається як відношення відсотків, сплачених за певний період, до середньої величини кредитних вкладень в тому ж періоді. Реальна ціна являє собою скориговану на норму обов'язкових резервів ринкову ціну:

Найпростіша модель встановлення ставки за кредитом припускає, що процентна ставка по будь-яким кредитом встановлюється на основі наступних компонентів:

  • - Граничної вартості залучених для кредитування коштів;
  • - Інших операційних витрат банку, відмінних від витрат по залученню коштів;
  • - Надбавки для захисту банку від ризику невиконання зобов'язань;
  • - Бажаного прибутку.

Кожен із зазначених компонентів може бути виражений у формі річних відсотків щодо суми кредиту, тобто видачу кредитів банк повинен здійснювати з урахуванням процентної маржі, яка б показала, наскільки доходи від активних операцій здатні перекривати витрати по пасивних операціях. Коефіцієнти процентної маржі можуть показувати її фактичний і достатній рівень для банку:

У даній формулі в якості знаменника можуть використовуватися дохідні активи, тобто активи, що приносять дохід у формі відсотка (в основному видані банком кредити і виробничі інвестиції в цінні папери).

Коефіцієнт достатньою процентної маржі (МД) показує її мінімально необхідний для банку рівень. При його розрахунку виходять з основного призначення процентної маржі - покриття витрат банку:

До інших доходів відносяться комісії за розрахунково-касове обслуговування, трастові, інформаційні, консультаційні та інші послуги. Достатня маржа може розраховуватися, як за минулі періоди на основі фактичних даних, так і на запланований період з урахуванням прогнозних величин.

Непроцентних маржа, що розраховується як різниця між непроцентним доходом і непроцентними витратами, є другорядним доданком прибутку і, як правило, негативна. Це означає, що непроцентні доходи не покривають непроцентних витрат, які поглинають частину процентної маржі.

Коефіцієнт непроцентною маржі (КНМ) визначається за формулою

Розрахувавши значення коефіцієнтів процентної і непроцентною маржі, можна зіставити їх зі світовими стандартами: нормативний рівень коефіцієнта процентної маржі становить 3-4%, коефіцієнта непроцентною маржі - 1%.

Також можна визначити коефіцієнт чистого маржі операційного прибутку банку (Ком):

Коефіцієнти маржі операційного прибутку, процентної і непроцентною маржі є показниками ефективності роботи банку. Вони відображають, наскільки успішно банк забезпечує збереження випереджаючого темпу зростання доходів (перш за все, відсотків за банківськими кредитами, інвестицій та комісій за послуги) порівняно з темпами зростання витрат (в основному відсотків за депозитами і позиками на грошовому ринку). Коефіцієнт процентної маржі визначає розмір спреда (різниці) між доходами і витратами за відсотками, який був отриманий банком шляхом регулювання дохідних активів і пошуку найбільш дешевих ресурсів.

Непроцентних маржа визначає співвідношення непроцентних доходів (різні комісійні винагороди, отримані банком) і вироблених непроцентних витрат (заробітна плата, витрати на ремонт і технічне обслуговування банківського обладнання, витрати на покриття збитків). У більшості банків вона негативна.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук