Навігація
Головна
 
Головна arrow Банківська справа arrow Банки та банківська справа
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Показники прибутковості

Рівень прибутковості комерційного банку оцінюється за допомогою фінансових коефіцієнтів. Система коефіцієнтів прибутковості включає наступні основні показники:

  • - Співвідношення прибутку і власного капіталу;
  • - Співвідношення прибутку і активів;
  • - Співвідношення прибутку і доходу.

Методика розрахунку цих показників залежить від прийнятої в країні системи обліку та звітності. У чисельнику цих фінансових коефіцієнтів завжди стоїть розрахунковий фінансовий результат діяльності банку на звітну дату. При діючій в Росії системі обліку та звітності в чисельнику знаходиться балансовий прибуток, при закордонних стандартах обліку - чистий прибуток.

Прибутковість капіталу (ПК). Світова практика показує, що визначальним показником ефективності банківського капіталу є максимізація вартості акціонерного капіталу при збереженні прийнятного рівня ризику. Поряд з ринковою ціною акцій банку важливим показником оцінки діяльності банку є співвідношення чистого прибутку і акціонерного капіталу (ROE - в зарубіжній практиці). Цей показник характеризує, наскільки ефективно використовувалися кошти власників протягом року, тобто це вимірювач прибутковості для акціонерів банку. Він приблизно встановлює розмір чистого прибутку, одержуваної акціонерами від інвестування свого капіталу. У вітчизняній практиці прибутковість капіталу

Показник прибутковості капіталу характеризує здатність власних коштів приносити прибуток і дозволяє оцінити можливість забезпечення реального зростання власного капіталу в розмірах, адекватних зростанню ділової активності.

Отримане значення прибутковості капіталу рекомендується зіставляти з показниками достатності капіталу (збільшення першого показника при зниженні значення другого свідчить про розширення кола ризикованих операцій).

Прибутковість активів (ROA). Цей показник є одним з основних коефіцієнтів, що дозволяють дати кількісну оцінку рентабельності банку.

Прибутковість активів характеризує їх здатність приносити прибуток і побічно відображає їх якість, а також ефективність управління банку своїми активами і пасивами. Низьке значення коефіцієнта може бути результатом консервативної кредитної політики або надмірних операційних витрат, високе значення показника свідчить про вдалий розпорядженні активами.

Даний показник можна модифікувати:

Різниця між двома розглянутими показниками говорить про можливість банку підвищити свою рентабельність за рахунок скорочення числа активів, не приносять дохід. У зарубіжній практиці чисельник даних показників - чистий прибуток.

Необхідно відзначити, що в умовах інфляції темпи зростання прибутковості активів і капіталу повинні бути вище показника середнього рівня інфляції. При управлінні прибутковістю значення прибутковості активів і капіталу необхідно порівнювати із середнім значенням по відповідній групі банків.

Прибутковість інших операцій (Ппр) розраховують за формулою

де ЧДпр - чисті доходи від інших операцій (це реалізація або вибуття майна, списання дебіторської, кредиторської заборгованості, здача майна в оренду, інші операції); Aср.хр - среднехронологіческая величина активів, що приносять дохід.

Прибутковість комісійних операцій (Дк) розраховують за формулою

Процентний спред. Традиційний показник прибутковості банку - спред прибутку:

За допомогою спреда оцінюється, наскільки успішно банк виконує функцію посередника між вкладниками і позичальниками і наскільки гостра конкуренція на банківському ринку. Посилення конкуренції зазвичай призводить до скорочення різниці між середніми доходами за активами і середніми витратами за пасивами. В даному випадку за умови незмінності всіх інших чинників спред банку скорочується, що змушує банк шукати інші шляхи одержання прибутку.

Даний показник цінний і тим, що виокремлює вплив процентних ставок на фінансовий результат діяльності банку, тим самим дозволяючи краще зрозуміти ступінь уразливості дохідних операцій банку. Порівняння даного показника з аналогічним по групі споріднених банків, а також з розрахованим в середньому по Росії або регіону дозволить оцінити ефективність процентної політики банку.

Порівняння показників прибутковості дозволяє виявити найбільш ефективні операції банку. З урахуванням показника ROA можна визначити також операції, які надають найбільший вплив на зміну фінансового результату. При цьому необхідно мати на увазі, що:

  • - Показник операційної маржі свідчить про місце в активах банків традиційних банківських операцій (позичкові операції, операції з цінними паперами та операції з іноземною валютою);
  • - Значне перевищення показника прибутковості активів над показником чистої процентної маржі характеризує здатність банку отримувати процентний дохід і свідчить про високу частку в активах банку активів, не пов'язаних з процентними доходами, або про присутність у доходах банку значної частки комісійних доходів.

Тому необхідно розглянути показник дохідності комісійних операцій. Низьке значення даного показника свідчить про недостатню увагу банку до розвитку нових банківських послуг, що є одним з резервів підвищення прибутковості роботи банку.

Зіставлення показників прибутковості за ряд звітних дат і їх порівняння з середніми значеннями по відповідній групі банків дозволяє визначити тенденції зростання (зниження) прибутку, а також фактори, що зробили найбільший вплив на її зміну, зробити висновок про фінансову стійкість банку і визначити резерви підвищення ефективності роботи банку .

Рентабельність (прибутковість) комерційного банку (Робщ) прийнято визначати як відношення балансового прибутку до сукупного доходу:

Загальний рівень рентабельності дозволяє оцінити загальну прибутковість банку, а також прибуток, що припадає на 1 крб. доходу (частка прибутку в доходах). Це основний показник, що визначає ефективність банківської діяльності.

Для пофакторного аналізу цю формулу можна перетворити:

де П - прибуток; Рх - сукупні витрати банку; Д - сукупні витрати банку.

Аналогічний показник - приватну рентабельність (Рч) можна розрахувати виходячи зі співвідношення процентної маржі (ПМ) і процентного доходу (Дп):

де Рп - процентні витрати; Дп - процентні доходи; ПМ - процентна маржа.

При управлінні прибутковістю конкретного банку корисно розкласти деякі з показників прибутковості на ключові складові. Наприклад, ROE і ROA - два основні показники - тісно пов'язані між собою. В них однаковий чисельник - прибуток після сплати податків. Тому два цих показника пов'язані безпосередньо:

або

Дана взаємозв'язок говорить про те, що банківська прибуток, що спрямовується акціонерам, залежить від того, за рахунок яких джерел формуються ресурси банку, що більше використовується - кошти акціонерів або боргові зобов'язання. Навіть банк з низьким рівнем ROA може досягти відносно високого рівня ROE шляхом широкого використання боргових зобов'язань і малого використання капіталу акціонерів.

Якщо внести незначні корективи у формулу розрахунку ROE, то отримаємо рівняння, яке може бути використане для виявлення проблем в чотирьох областях управління банком:

Можна зробити висновок про те, що ROE безпосередньо залежить від ефективності управління податками, контролю за витратами, управління активами та управління ресурсами. Якщо один з перерахованих співмножників в аналізованому періоді починає знижуватися, то банку необхідно провести аналіз ефективності організації роботи в цій області.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук