Навігація
Главная
Авторизация/Регистрация
 
Головна arrow Банківська справа arrow Банки та банківська справа

Глава Г. Похідні фінансові інструменти і термінові угоди

У главі Г визначено порядок ведення обліку вимог і зобов'язань по постачанню базисного (базового) активу та здійснення розрахунків, виходячи з умов договору, що є похідним фінансовим інструментом, а також за договорами купівлі-продажу дорогоцінних металів, цінних паперів, іноземної валюти, за якими дата розрахунків та поставки не збігається з датою укладання угоди. Угоди обліковуються на рахунках глави Г з дати укладення до настання першої за термінами дати розрахунків.

У бухгалтерському обліку окремо відображаються наступні операції:

  • - Готівкові угоди, за якими поставка відповідного активу або розрахунки здійснюються сторонами не пізніше другого робочого дня після дня укладання угоди;
  • - Термінові угоди, за якими поставка відповідного активу або розрахунки здійснюються сторонами не раніше третього робочого дня після дня укладання угоди.

Структура рахунків глави Г представлена в табл. 13.9.

Таблиця 13.9

Структура рахунків глави Г

Найменування рахунків

Номери рахунків

Активні рахунки (вимоги по поставці)

Готівкові операції

930-932

Термінові угоди

933-936

Нереалізовані курсові різниці (негативні)

938

Пасивні рахунки (зобов'язання з постачання)

Готівкові операції

960962

Термінові угоди

963-966

Нереалізовані курсові різниці (позитивні)

968

На активних рахунках враховуються вимоги, що виникають при укладанні угод купівлі-продажу фінансових активів, вимоги з поставки базисного (базового) активу або отримання коштів, виходячи з умов договору, що є похідним фінансовим інструментом, а також негативні нереалізовані курсові різниці (витрати) за укладеними угодам і договорам.

На пасивних рахунках враховуються зобов'язання, що виникають при укладанні угод купівлі-продажу фінансових активів, зобов'язання з постачання базисного (базового) активу або сплату грошових коштів, виходячи з умов договору, що є похідним фінансовим інструментом, а також позитивні нереалізовані курсові різниці (доходи) за укладеними угодам і договорам.

Вимоги та зобов'язання по операціях з різними термінами виконання враховуються на окремих рахунках другого порядку. Рахунки для обліку вимог і зобов'язань визначаються за термінами від дати укладення угоди до дати виконання відповідної вимоги або зобов'язання. При цьому в міру зміни термінів, які залишилися до дати виконання вимоги або зобов'язання, виробляється перенос сум на відповідний рахунок другого порядку.

У день настання першої за термінами дати розрахунків або поставки облік угоди на рахунках глави Г Плану рахунків бухгалтерського обліку в кредитних організаціях припиняється з її подальшим відображенням на балансових рахунках.

По угодах купівлі-продажу цінних паперів, що передбачають можливість їх зворотного викупу (продажу), облік вимог і зобов'язань по зворотній частині угоди ведеться на окремо виділених для цих цілей рахунках.

Наприклад:

ДЕБЕТ 93001 КРЕДИТ 96201

- Врахований контракт на покупку цінного паперу;

ДЕБЕТ 96201 КРЕДИТ 93001

- Виконані зобов'язання з постачання грошей;

ДЕБЕТ 47408 КРЕДИТ 47407

- Виконані вимоги з поставки цінного паперу;

ДЕБЕТ 47407 КРЕДИТ 40702

- Зараховані грошові кошти;

ДЕБЕТ 50106 КРЕДИТ 47408

- Врахована придбана цінний папір.

На рахунках глави Г також відображаються похідні фінансові інструменти, засновані на договорах, що передбачають небудь обов'язок однієї сторони договору передати другій стороні товар, або обов'язок однієї сторони на умовах, визначених при укладенні договору, у разі пред'явлення вимоги іншою стороною купити або продати товар, якщо зобов'язання з поставки буде припинено без виконання в натурі (товарні угоди). Товарні угоди, за якими зобов'язання і вимоги на поставку товару будуть припинені без виконання в натурі, у тому числі шляхом зарахування, відображаються на рахунках з обліку вимог і зобов'язань по постачанню грошових коштів у взаємній кореспонденції з віднесенням різниці на рахунки 93806, 96806 "Нереалізовані курсові різниці по переоцінці вимог і зобов'язань при зміні індексів цін (крім цінних паперів) ".

Товарні угоди, зобов'язання за якими припиняються неможливістю їх виконання в натурі, відображаються на рахунках з обліку зобов'язань з поставки грошових коштів у сумі, що забезпечує припинення зобов'язання без виконання в натурі, у порядку, встановленому договором, в кореспонденції з рахунками 93 806, 96 806 "Нереалізовані курсові різниці по переоцінці вимог і зобов'язань при зміні індексів цін (крім цінних паперів) ".

Вимоги та зобов'язання щодо поставки базисного (базового) активу або отримання (сплаті) грошових коштів, схильні до ризиків, пов'язаних з коливанням курсів, ставок, індексів, підлягають переоцінці у зв'язку зі зміною ринкової ціни (справедливої вартості), а також у зв'язку із зміною офіційних курсів іноземних валют по відношенню до рубля і облікових цін на дорогоцінні метали.

Відображення переоцінки коштів в іноземній валюті і дорогоцінних металів, а також вартісного вираження ризиків і вигод здійснюється на рахунках 938, 968 "Нереалізовані курсові різниці". Рахунки "Нереалізовані курсові різниці" ведуться у валюті РФ. Кредитна організація має право передбачити проведення переоцінки (за винятком переоцінки іноземної валюти і дорогоцінних металів) протягом місяця. Періодичність проведення переоцінки встановлюється в обліковій політиці.

Глава Д. Рахунки депо

Глава Д призначена для обліку депозитарних операцій. Облік ведеться у відповідності з нормативними актами Банку Росії.

На рахунках депо відображаються депозитарні операції з емісійними цінними паперами будь-яких форм випуску, а також депозитарні операції з неемісійними цінними паперами.

На рахунках депо обліковуються цінні папери, передані кредитної організації її клієнтами:

  • - Для зберігання і (або) обліку;
  • - Для здійснення довірчого управління;
  • - Для здійснення брокерських операцій;
  • - Для здійснення інших операцій;
  • - Цінні папери, що належать кредитної організації на праві власності або іншому речовому праві.

Основою депозитарного обліку є аналітичний облік цінних паперів. В аналітичному обліку ведуться аналітичні рахунки депо: рахунки депо депонентів - пасивні (обліковуються цінні папери конкретних власників) і рахунки депо місць зберігання - активні рахунки депо. Набір рахунків аналітичного обліку і порядок відображення на них депозитарних операцій визначаються депозитарієм самостійно.

Для організації обліку цінних паперів у рамках аналітичного рахунку депо відкриваються особові рахунки. Особовий рахунок депо є мінімальною неподільної структурною одиницею депозитарного обліку. На ньому обліковуються цінні папери одного випуску з однаковим набором допустимих депозитарних операцій.

Для ведення синтетичного обліку депозитарій самостійно встановлює правила відповідності особових рахунків депо аналітичного обліку рахунках депо синтетичного обліку. Ці правила повинні бути узгоджені з призначенням синтетичних рахунків депо. Відображення в синтетичному обліку проводок, що здійснюються депозитарієм за аналітичними рахунками при виконанні депозитарних операцій, повинно відповідати вимогам, пропонованим до відбиття депозитарних операцій на синтетичних рахунках депо.

Облік цінних паперів на рахунках депо ведеться у штуках. Додатково до ведення депозитарного обліку цінних паперів у штуках допускається облік цінних паперів на рахунках депо в тих одиницях, в яких визначено номінал цінних паперів даного випуску.

Цінні папери на рахунках депо враховуються за принципом подвійного запису: але пасиву депо - у розрізі власників, по активу депо - у розрізі місць зберігання. Кожна цінний папір в аналітичному обліку має бути відображена двічі: один раз на пасивному рахунку депо - рахунку депонента, другий раз на активному рахунку депо - рахунку місця зберігання.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук