Навігація
Головна
 
Головна arrow Банківська справа arrow Банки та банківська справа
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Організація аналітичного і синтетичного обліку в кредитних організаціях

Банківський бухгалтерський облік підрозділяється на синтетичний та аналітичний. Синтетичний облік - облік узагальнених даних бухгалтерського обліку про види майна, зобов'язань і господарських операцій за певними економічними ознаками. Аналітичний облік - більш докладний деталізований облік, розкриває інформацію про майно, зобов'язання і про господарські операції всередині кожного синтетичного рахунку.

Аналітичний облік

Документами аналітичного обліку в кредитних організаціях є: особові рахунки; відомість залишків по рахунках; відомість залишків розміщених (залучених) коштів.

Особовий рахунок кредитної організації виглядає досить наочно.

Приклад нумерації особових рахунків - відкриття особового рахунку комерційної організації, що знаходиться у федеральній власності, для обліку коштів клієнта, наведено в табл. 13.10:

номер розділу - 4;

балансовий рахунок першого порядку - 405;

балансовий рахунок другого порядку - 40502 (розряди 1 -5);

код валюти (долар США) - 840 (розряди 6-8);

захисний ключ - 1 (розряд 9);

номер філії - 21 (розряди 10-13);

порядковий номер особового рахунку - 128 (розряди 14-20).

Для бюджетних рахунків: три розряди - символ бюджетної класифікації, чотири розряди - номер особового рахунку.

Для рахунків з обліку витрат і доходів: пять розрядів - символ звіту про прибуток і збитки, два розряди - порядковий номер особового рахунку.

Кожним особовим рахунком присвоюються найменування і номери. Номер особового рахунку повинен однозначно визначати його приналежність конкретному клієнтові і цільове призначення.

В особових рахунках має бути відображена наступна інформація: дата попередньої операції по рахунку, що входить залишок на початок дня, обороти по дебету і кредиту, відображені за кожним документом, залишок після кожної операції і залишок на кінець дня.

Таблиця 13.10

Особовий рахунок кредитної організації

Реквізити

Номер рахунку другого порядку

Код

валюти

Захисний

ключ

Номер філії

Порядковий номер особового рахунку

Номер особового рахунку

4

0

5

0

2

8

4

0

1

0

0

2

1

0

0

0

0

1

2

8

Розряди

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Особові рахунки ведуться на окремих аркушах (картках), у книгах.

У реквізитах особових рахунків відображається: дата здійснення операції, номер документа, вид (шифр операції), номер кореспондентського рахунку, суми - окремо по дебету, кредиту і залишок.

Допускається ведення обліку внесків акціонерів, вкладів фізичних осіб, працівників банку, обліку основних засобів, товарно-матеріальних цінностей та інших, важливих для банку операцій, за окремими програмами з відображенням на відповідних рахунках балансі підсумковими сумами.

Відкриття особових рахунків клієнтам реєструється в спеціальній книзі - книзі реєстрації особових рахунків.

У книзі реєстрації містяться такі дані:

  • - Дата відкриття рахунку;
  • - Дата і номер договору про відкриття рахунку;
  • - Найменування клієнта;
  • - Найменування (мета) рахунку;
  • - номер особового рахунку;
  • - Порядок та періодичність видачі виписок по рахунку;
  • - Дата повідомлення податковим органам про відкриття рахунку;
  • - Дата закриття рахунку;
  • - Примітка.

Особові рахунки, що відкриваються для заліку майна, розрахунків, участі, капіталу, доходів, витрат, результатів діяльності і т.п., також реєструються в книзі реєстрації відкритих рахунків по внутрішньобанківських операцій.

Облікової політикою кредитної організації може бути передбачено ведення книги реєстрації особових рахунків з використанням спеціального програмного забезпечення, за умови щоденної та на кожне перше число нового року роздруківки відомості знову відкритих і закритих рахунків, які підшиваються в окрему справу і зберігаються у головного бухгалтера або його заступника. Книга реєстрації діючих рахунків, сформована за рік, звіряється з відомостями відкритих і закритих рахунків, прошнуровується, опечатується, підписується головним (заступником головного) бухгалтером і здається в архів. При необхідності кредитна організація може вести кілька книг, з обов'язковою наскрізною нумерацією кожної сторінки до всіх книг.

Внесення змін до книги обліку особових рахунків клієнтів може здійснюватися тільки з дозволу головного бухгалтера або його заступника.

Особові рахунки клієнтів друкуються стосовно до діючих формам бланків у двох примірниках, які передаються в бухгалтерію. Другий примірник є випискою з особового рахунку і призначається для видачі або відсилання клієнту. Особові рахунки, виписки з яких клієнтам не видаються, друкуються в одному примірнику. Виписки особових рахунків, роздруковані з автоматизованих банківських систем (АБС), видаються клієнтам без штампів і підписів працівників кредитної організації.

Після видачі виписок клієнтам особові рахунки за звітний місяць брошуруються в пачки в зростаючому порядку номерів рахунків за балансовими і позабалансових рахунках і здаються в архів. База даних особових рахунків в АБС ведеться з обов'язковим дублюванням як мінімум на двох різних носіях і повинна забезпечувати збереження інформації протягом строку, встановленого для зберігання відповідних документів.

Відомість залишків по рахунках першого, другого порядку, особових рахунках, балансовими і позабалансовим рахунках. Відомість складається щодня. За рішенням керівництва кредитної організації відомість залишків у розрізі особових рахунків за рахунками, що вимагає конфіденційності, складається окремо. У загальну відомість залишків включаються підсумки за цими рахунками.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук