Навігація
Главная
Авторизация/Регистрация
 
Головна arrow Банківська справа arrow Банки та банківська справа

Розділ V. Інновації в банківській сфері

Банківські інновації

У результаті освоєння матеріалу глави 14 студент повинен:

знати

 • • сутність, особливості, види банківських інновацій;
 • • сфери застосування основних видів банківських інновацій;
 • • стан та перспективи розвитку банківських інновацій;

вміти

 • • виділяти банківські продукти;
 • • визначати основні стадії життєвого циклу банківської інновації;

володіти

 • • термінологією у сфері банківських інновацій;
 • • навичками роботи з законодавчими та підзаконними актами;
 • • навичками використання теоретичних знань для прийняття вірних рішень у своїй практичній діяльності.

Сутність і зміст банківської інновації

Конкурентоспроможність сучасних банків на ринку багато в чому залежить від впровадження нових банківських продуктів і технологій (процесів).

Яке-небудь нововведення, що раніше не існувало, являє собою новацію (від лат. Novation - зміна, оновлення). Відповідно до цивільним правом новація означає угоду сторін про заміну одного укладеного ними зобов'язання іншим. Результат такої заміни і означає нововведення.

Інновація (від англ. Innovation - нововведення, нововведення, новаторство) буквально означає "інвестиція в новацію".

Інновації, функціонуючі у фінансовій сфері, являють собою фінансові інновації. Частиною фінансових інновацій є інновація банківська.

Банківська інновація - це реалізований у формі нового банківського продукту або операції кінцевий результат інноваційної діяльності банку.

Нагадаємо, що банківський продукт - це набір модифікованих банківських і фінансових операцій для вирішення будь-якої потреби клієнта, який можна позиціонувати як нову банківську послугу або поєднання традиційних послуг банку, вибудуване в технологічний ланцюжок, що дозволяє вирішувати конкретну проблему клієнта і задовольняти його попит в комплексному обслуговуванні.

Наприклад, банківський продукт "зарплатний проект" може складатися з трьох операцій:

 • - Випуск банком пластикових карт для співробітників підприємства;
 • - Встановлення ліміту на кредит з пластикових карт в розмірі однієї-двох заробітних плат співробітника;
 • - Встановлення банкомату на підприємстві.

Як правило, банківський продукт націлений на конкретну групу клієнтів. Групи клієнтів можуть бути побудовані в таких комбінаціях:

 • - Фізичні особи та юридичні особи;
 • - Резиденти і нерезиденти;
 • - Великі, середні, дрібні вкладники і т.п.

За родом діяльності клієнти можуть ділитися так: страхові компанії, пенсійні фонди, банки-кореспонденти, інвестиційні компанії, магазини, туроператори і т.п.

Нові банківські продукти створюються на основі аналізу потреб клієнта і можливостей їх задоволення банками.

Новий банківський продукт буває одиничним і масовим.

Одиничний банківський продукт - це індивідуальний продукт. Як річ, він має характерні, тільки йому притаманні особливості, які виділяють його серед інших банківських продуктів. Наприклад, конкретна монета з конкретного дорогоцінного металу певної маси, конкретна нерухомість, облігація конкретного банку-емітента та ін. Одиничний банківський продукт має чітко визначене коло своїх покупців. Тому він випускається в розрахунку на конкретних споживачів.

Масовий банківський продукт - це продукт без різко вираженої індивідуальності. У нього немає особливих характерних рис. Масовий банківський продукт розрізняється тільки за видами продукту або фінансового активу, наприклад банківський депозит, банківський рахунок, облігації державної внутрішньої або муніципальної позики всіх видів і ін. Масовий фінансовий продукт випускається в розрахунку на широке коло споживачів та інвесторів.

Крім того, новий банківський продукт може бути лімітованим і нелімітованою.

Лімітований банківський продукт - це продукт, обсяг або кількість випуску якого суворо квотується. Цей обсяг встановлюється при випуску продукту. Розмір обсягу визначається багатьма факторами: розміром статутного капіталу акціонерного банку, попитом покупців і т.д. До Лімітуються банківським продуктам відносяться акції, облігації, види кредитних угод та ін. Даний продукт випускається в розрахунку на конкретного покупця.

Нелімітований банківський продукт являє собою продукт, обсяг (кількість) випуску якого не обмежений ніякими квотами. Цей продукт випускається в розрахунку на можливого потенційного покупця. Чисельність покупців є величина невизначена. Тому обсяг випуску делімітіруемого банківського продукту не обмежується жодними нормами і умовами, окрім чинника купівельного попиту. До нелімітовані банківським продуктам відносяться: пластикові розрахункові і кредитні картки, банківські рахунки тощо

Новий банківський продукт може бути представлений у формі майна або майнового права.

Майно являє собою матеріальний об'єкт власності, наприклад це гроші, мірні злитки золота, монети, пінні папери тощо.

Майнове право означає право володіти, розпоряджатися і користуватися певним майном. До банківського продукту у формі майнових прав відносяться такі документи, як договір банківського рахунку, кредитні угоди тощо

В якості нового продукту банківська інновація проявляє себе тільки в процесі її реалізації на фінансовому ринку або всередині банку.

Попит, пропонований покупцем на банківський продукт або операцію, визначає ступінь новизни цих видів нововведень. Коли новий продукт, що з'явився на ринку, продається, значить, він користується попитом і має свого покупця. Рівень попиту на новий продукт визначає рівень його корисності, значить, і ступінь його новизни.

Будь-яке нове явище пов'язане з часом. При тривалості в часі воно стає масовим, традиційним явищем. Банківська інновація діє тільки в рамках часу, які встановлені початковою і кінцевою точками життєвого циклу даної інновації. А це означає, що банківській інновацією не можуть вважатися банківські продукти або операції, які є новими тільки для даного банку, але вже давно реалізовані в інших кредитних установах.

До банківських інновацій не можуть ставитися також незначні зміни, які носять приватний порядок і не змінюють змісту і сутності банківського продукту або операції, наприклад зміна процентних ставок по банківських рахунках і депозитах, термінів депозитного вкладу та ін.

З урахуванням вищесказаного банківські інновації по суті включають:

 • • новий банківський продукт, що вперше з'явився на російському фінансовому ринку, тобто тільки в одному банку;
 • • новий для Росії зарубіжний банківський продукт, тобто новий банківський продукт, що з'явився на російському фінансовому ринку, але вже давно реалізований за кордоном на фінансових ринку інших країн відповідно до їх конкретними умовами і юрисдикцією;
 • • нові фінансові операції.

За економічним змістом банківські інновації можна розділити на технологічні і продуктові.

До технологічним інноваціям відносяться: електронні перекази грошових коштів, банківські картки, віртуальні картки, подарункові передплачені картки.

Віртуальні карти - спеціальні банківські картки, як правило, не мають фізичного втілення. Банк-емітент за бажанням клієнта може виготовити пластикову віртуальну карту, на якій будуть відсутні основні атрибути звичайної банківської карти: чіп або магнітна смуга, голограма і підпис власника. Основна ідея створення даного банківського продукту полягає в захисті інформації про номер рахунку клієнта при угодах з неблагонадійними інтернет-магазинами.

Подарункові передплачені картки - банківські картки міжнародної платіжної системи з певним лімітом, який оплачується при покупці карти. Особливістю даної карти є те, що інформація про держателя і власника карти ніяк не відбивається в клієнтській базі банку-емітента.

До продуктовим інноваціям відносяться нові банківські продукти, які можуть бути пов'язані як з новими операціями та послугами, так і з традиційними банківськими операціями в період їх розвитку, або зміни умов регулювання.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук