Навігація
Головна
 
Головна arrow Банківська справа arrow Банки та банківська справа
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Життєвий цикл банківської інновації

Протікаючи в часі, банківська інновація проходить через ряд стадій, які в сукупності являють собою життєвий цикл.

Життєвий цикл банківської інновації - це певний період часу, протягом якого банківський продукт або операція володіють активною життєвою силою і приносять банку як продуценту (виробнику) і продавцеві інновації певний прибуток або іншу реальну вигоду.

Продуцент (лат. Producens - виробляє) банківської інновації є виробник даної банківської інновації, тобто сам банк або асоціація банків.

Концепція життєвого циклу банківської інновації має важливе значення для планування виробництва інновацій та організації інноваційного процесу в банківській сфері. Це значення проявляється в наступному.

 • 1. Концепція життєвого циклу банківської інновації змушує керівника банку і його маркетингову службу аналізувати господарську діяльність як з позиції теперішнього часу, так і з точки зору перспектив її розвитку, тобто з позиції майбутнього часу.
 • 2. Концепція життєвого циклу банківської інновації обгрунтовує необхідність систематичної роботи з планування випуску інновацій (пошук ідеї, організація інноваційного процесу, створення банківської інновації, її просування на ринку і дифузія), а також з придбання інновацій (вивчення попиту, банківський маркетинг, бенчмаркетинг).
 • 3. Концепція життєвого циклу банківської інновації є основою механізму аналізу і планування інновації. При аналізі банківської інновації можна встановити, на якій стадії життєвого циклу вона знаходиться, яка її найближча перспектива, коли почнеться різкий спад і коли вона закінчить своє існування.

Планування банківської інновації можна здійснювати протягом усього життєвого циклу інновації. Зазначена концепція дозволяє розділити всю діяльність з планування банківської інновації на ряд елементів, які включають в себе:

 • • дослідження фінансового ринку;
 • • дослідження ринку банківської інновації по даного активу ринку;
 • • дослідження тривалості життя банківської інновації;
 • • розробку банківської інновації (тобто виробництво банківського продукту або нової операції);
 • • політику цін;
 • • рекламу;
 • • заходи щодо просування банківської інновації;
 • • організацію продажу (збуту) банківської інновації;
 • • дифузію банківської інновації.

Наведені вище елементи процесу планування банківської інновації коригуються відповідно до їх роллю на різних стадіях життєвого циклу.

Метою коригування є знаходження на кожній стадії життєвого циклу банківської інновації оптимального співвідношення складових елементів банківського маркетингу, відповідного конкретної ситуації на фінансовому ринку.

Банку як продуценту банківської інновації доводиться постійно шукати відповіді на чотири питання:

 • - Що треба зробити для розширення існуючих і освоєння нових фінансових ринків;
 • - Що треба зробити для розробки банківської інновації;
 • - Що треба зробити для впровадження банківської інновації на ринку;
 • - Як ефективно керувати банківською інновацією?

Вирішення цих завдань створює основу для визначення необхідного періоду часу, матеріальних, фінансових, трудових, інформаційних ресурсів. Ув'язка часу і ресурсів в єдиний процес визначає значимість концепції життєвого циклу банківської інновації для діяльності банків.

Життєві цикли банківської інновації розрізняються за видами фінансових інновацій. Ці відмінності зачіпають, насамперед, загальну тривалість життєвого циклу, тривалість кожної стадії всередині циклу, особливості розвитку самого циклу, різна кількість стадій. Види і кількість стадій життєвого циклу визначаються особливостями тієї чи іншої банківської інновації. Проте в кожній інновації можна виділити її базову основу, яка чітко характеризує самостійні стадії життєвого циклу.

Життєвий цикл нового банківського продукту включає в себе сьомій стадій (рис. 14.1):

 • 1) розробку нового банківського продукту;
 • 2) вихід на ринок;
 • 3) розвиток ринку;
 • 4) стабілізацію ринку;
 • 5) зменшення ринку;
 • 6) підйом ринку;
 • 7) падіння ринку.

Найбільш важливою є перша стадія, на ній визначаються ймовірність подальшого успіху реалізації нового банківського продукту, його прибутковість, обсяг попиту і обсяг надходження грошей від реалізації продукту.

У процесі розробки банківського продукту продуцент проводить роботу по ініціації, пошуку ідеї, техніко-економічному обґрунтуванню та створенню нового продукту. Ініціація (лат. Initiatio - вчинення таїнств) - діяльність, яка полягає у виборі мети інновації, постановці завдань, пошуку ідеї, техніко-економічному обгрунтуванні інновації і в перетворенні ідеї в річ для продажу, тобто в товар.

Продуцент фінансує створення нового банківського продукту. Власне кажучи, на цій стадії відбувається вкладення капіталу, повернення якого разом з доходом відбуватиметься в наступних стадіях.

Стадія виходу на ринок показує період впровадження нового продукту в господарське життя інвесторів-покупців. Ця стадія може охопити період впровадження продукту під впливом реклами в якомусь окремому регіоні або в фінансовій установі. Банківський продукт починає приносити продуценту або інвестору-продавцю гроші через деякий час після появи його на ринку. Тривалість цієї стадії залежить від реклами, від рівня інфляції, від наявності та ефективності роботи торгових точок (пунктів з продажу нових банківських продуктів). Саме на цій стадії продуцент або інвестор-продавець розташовують шансами отримати найбільші переваги за рахунок високої конкурентоспроможності свого банківського продукту, яка пов'язана, насамперед, з відсутністю конкурентів, з проведенням рекламних та інших організаційно-торгових операцій.

Життєвий цикл нового банківського продукту

Рис 14.1. Життєвий цикл нового банківського продукту:

(О-А) - вкладення капіталу; (О-Б) - додаткове фінансування витрат; 1 - точка виходу на ринок; 2 - точка насичення ринку продуктом; 3 - точка початку спаду продукту і зменшення продажів; 4 - точка переходу до збільшення продажів; 5 - точка переходу до постійного скорочення ринку; 6 - точка повної реалізації продукту або повного припинення продажу капіталу, повернення якого разом з доходом відбуватиметься в наступних стадіях

Стадія розвитку ринку пов'язана з зростанням обсягу продажів банківського продукту на ринку. Тривалість її показує час, протягом якого новий банківський продукт активно продається і ринок досягає певної межі насичення цим продуктом.

Вищевказані дві стадії (виходу на ринок і розвитку ринку) пов'язані з просуванням і дифузією банківського продукту. Дифузія (лат. Diffusio - поширення, розтікання) інновації - це поширення вже колись освоєної інновації.

Стадія стабілізації ринку означає, що ринок вже насичений даним банківським продуктом. Обсяг продажу його досяг якогось певної межі, і подальшого зростання обсягу продажу вже не буде. На всьому протязі цієї стадії обсяг продажу банківського продукту відносно стабільний. Тут активно діють економічні закони (закони попиту та пропозиції). Продуцент або інвестор-продавець ніяких витрат капіталу для підтримки стабільності продажів не здійснює. На цій стадії велике дію інерції раніше зроблених рекламних заходів, а також психологічних законів ("куплю тому, що всі купують", "куплю тому, що вигідно" і т.д.).

Стадія зменшення ринку - це стадія, на якій відбувається спад збуту банківського продукту. Обсяг продажу його починає зменшуватися. Однак на цій стадії ще існує попит на даний банківський продукт і, отже, існують всі об'єктивні передумови до збільшення обсягу продажу продукту.

Стадія підйому ринку є логічним продовження попередньої стадії. Раз попит на продукт існує, то треба обміняти цей попит на пропозицію по банківському продукту. Тому продуцент або інвестор-продавець починає вивчати умови попиту, міняти свою кадрову і цінову політики, застосовувати різні форми і методи організації торгівлі (наприклад, вводить безкоштовну консультацію покупця за місцем його роботи (проживання) за умови купівлі банківського продукту та ін.). Також він застосовує різні форми матеріального стимулювання як продавця продукту (премія), так і покупця (призи, виграші, знижки тощо), проводить додаткові рекламні заходи, використовує рекламні трюки і т.п.

Все це дозволяє продуценту або інвестору-продавцю збільшити обсяг продажу і тривалість життєвого циклу банківського продукту на якийсь період часу. Однак падіння обсягу продажу банківського продукту вже підпорядковане чітко поширилася тенденції до зниження попиту на цей продукт. Тому обсяг продажу банківського продукту вже не може зрости до раніше досягнутого межі насичення фінансового ринку. Практика показує, що в залежності від виду банківського продукту і конкретної ситуації на ринку і в країні зростання обсягу його продажу після додаткових заходів не перевищує 90-95% раніше досягнутого рівня. Стадія підйому ринку триває досить короткий час. Ця стадія пов'язана з вже тенденцією до зниження попиту на даний фінансовий продукт. Стадія підйому ринку переходить в останню стадію - стадію падіння ринку.

Стадія падіння ринку - це різке зниження обсягу продажу банківського продукту, тобто падіння його до нуля. На цій стадії відбувається повна реалізація лімітованого банківського продукту або повне припинення продажу нелімітованого банківського продукту через його непотрібність покупцям.

При розгляді життєвого циклу нової банківської операції слід враховувати три моменти.

 • 1. Банківська операція реалізується у формі закінченого документа, що описує всю процедуру виконання даної операції. Цей момент відображає алгоритм банківської операції, який являє собою систему послідовних дій, застосовуваних за суворо визначеними правилами, що приводить до рішення поставленої перед банківською діяльністю завдання. Банківські операції реалізуються в двох напрямках:
  • - Всередині банку - продуцента даної операції;
  • - На фінансовому ринку шляхом продажу банківської операції іншим фінансовим інститутам.
 • 2. Метою реалізації банківської операції є отримання економічної вигоди у вигляді зниження часу на проведення якоїсь роботи, вивільнення працівників при ліквідації непотрібної роботи, економії коштів тощо

Метою продажу банківської операції на ринку іншим фінансовим інститутам є отримання грошових коштів у формі виручки і підняття свого іміджу.

3. Банківські операції не патентується, але являють собою "ноу-хау". Тому продуцент банківської операції може втратити монополію на операцію, що не продавши її на ринку. Крім того, працівники фінансових інститутів можуть самі розробити цю операцію, спираючись на якісь елементи операції, взяті або вкрадені (промислове шпигунство) в інших банків або фінансових інститутів.

Життєвий цикл нової банківської операції включає в себе чотири стадії:

 • 1) розробку нової банківської операції;
 • 2) реалізацію банківської операції;
 • 3) стабілізацію ринку;
 • 4) падіння ринку.

Загальна схема життєвого циклу нової банківської операції наведена на рис. 14.2.

Стадія розробки процедури нової банківської операції і оформлення її у вигляді документа пов'язана з організацією інноваційного процесу. Тут здійснюються роботи з ініціації, з пошуку ідеї, з розробки всього алгоритму фінансової операції, щодо створення документа (інструкції, методичних вказівок і т.п.). На цій же стадії здійснюється фінансування продуцентом всіх витрат по розробці операції.

Стадія реалізації банківської операції пов'язана з її впровадженням усередині банку або з се реалізацією на фінансовому ринку. На цій стадії активно діє механізм просування і дифузії інновації.

Стадія стабілізації ринку показує насичення ринку даною операцією і переходить у стадію падіння ринку, коли обсяг продажу операції починає різко зменшуватися аж до повного припинення продажу.

В цілому стратегія розробки та пропозиції банківських інновацій ґрунтується на концепції маркетингу: диференціація послуг і сегментація ринку. Процес розробки банківської інновації складається з наступних етапів.

Перший етап - розробка нових ідей за допомогою експертних оцінок.

Другий етап - аналіз відповідності нової послуги стратегії банку.

Третій етап - дослідження потреб банківських клієнтів і наявності попиту на послугу.

Четвертий етап - оцінка можливостей банку, його досвіду, і як наслідок, прийняття рішення.

Схема життєвого циклу нової банківської операції

Рис. 14.2. Схема життєвого циклу нової банківської операції:

(О-А) - фінансування процесу розробки операції і створення документа; (1-Б) - реалізація операції всередині господарюючого суб'єкта; (1-2) - реалізація операції на ринку; 2 - точка переходу до насичення ринку; 3 - точка переходу до скорочення обсягу ринку і його падінню; 4 - точка припинення продажу операції на ринку

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук