Світовий і вітчизняний підходи до класифікації банківських інновацій

Світова банківська практика виділяє наступні групи банківських інновацій, об'єднаних спільністю цілей: нові послуги, пов'язані з розвитком грошово-фінансового ринку, послуги з управління готівкою, інновації в традиційних сегментах ринку позикових капіталів. Загальні категорії банківських інновацій відображають найбільш істотні властивості окремих видів банківських продуктів і послуг. Порівняємо деякі види нових продуктів і послуг, пропонованих російськими та зарубіжними банками.

Світовий досвід створення нових банківських продуктів і послуг - види банківських інновацій:

 • • банківські продукти на нових сегментах: інвестиції в нерухомість, страховий бізнес, фінансовий лізинг, трастові операції;
 • • інновації в нових областях грошово-фінансового ринку, такі як: ринок комерційних паперів, фінансові ф'ючерси, фінансові опціони, ринки некотируваних цінних паперів;
 • • управління готівкою і використання нової інформаційної технології;
 • • послуги фінансового посередництва, спрямовані на зниження операційних витрат і більш ефективне управління активами і зобов'язаннями: депозитні сертифікати, рахунки НОУ, депозитні рахунки грошового ринку;
 • • нові продукти в традиційних сегментах ринку позикових капіталів: інструменти з "плаваючою" процентною ставкою, свопи, облігації з глибоким дисконтом, серійні облігації і т.д., а також інструменти грошового ринку, що мають характеристики як капіталу, так і позикових коштів ( позички і облігації участі, сертифікати інвестицій).

Більшість кредитних організацій країн з розвиненою банківською системою перейшло у своїй стратегії з орієнтації на попит до орієнтації на регулювання попиту, або до стратегії пропозиції нових банківських продуктів і послуг.

Вітчизняний досвід розробки банківських інновацій спирається на світову практику і банківське законодавство Росії. Це означає, що російські кредитні організації можуть отримувати додаткові доходи від здійснення передбачених банківським законодавством угод, які доповнюють банківські операції. До такої діяльності належать:

 • • інноваційна діяльність, відповідна світовим тенденціям розвитку банківської справи (немає заборони на лізингову та інвестиційну діяльність, навпаки, на страховий бізнес заборони та обмеження є);
 • • видача поручительств за третіх осіб, що передбачають виконання зобов'язань у грошовій формі;
 • • здійснення довірчого управління (трастові операції) грошовими коштами та іншим майном за договором з фізичними та юридичними особами;
 • • придбання права вимоги від третіх осіб виконання зобов'язань у грошовій формі;
 • • проведення операцій з дорогоцінними металами і дорогоцінним природними каменями;
 • • впровадження в практику лізингових операцій;
 • • надання в оренду фізичним та юридичним особам спеціальних сейфів або приміщень для зберігання документів і цінностей;
 • • надання консультаційних та інформаційних послуг;
 • • розвиток операцій на грошово-фінансовому ринку за рахунок "інших угод", у тому числі з похідними фінансовими інструментами.

Банки зацікавлені модернізувати методики створення і постачання своїх послуг з тією метою, щоб операційні витрати і ціни на них довести до рівня відповідності конкурентної позиції. Розробка нових банківських продуктів і послуг - це процес зміни стратегії банківської діяльності.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >