Прийняті скорочення

Нормативні правові акти

Конституція РФ - Конституція Російської Федерації, прийнята всенародним голосуванням 12.12.1993 (з урахуванням поправок, внесених Законами Російської Федерації про поправки до Конституції Російської Федерації від 30.12.2008 № 6-ФКЗ і від 30.12.2008 № 7-ФКЗ)

БК РФ - Бюджетний кодекс Російської Федерації від 31.07.1998 № 145-ФЗ

ГК РФ - Цивільний кодекс Російської Федерації: частина перша від 30.11.1994 № 51-ФЗ; частина друга від 26.01.1996 № 14-ФЗ; частина третя від 26.11.2001 № 146-ФЗ; частина четверта від 18.12.2006 № 230-Φ3

КоАП РФ - Кодекс Російської Федерації про адміністративні правопорушення - Федеральний закон від 30.12.2001 № 195-ФЗ

НК РФ - Податковий кодекс Російської Федерації: частина перша від 31.07.1998 № 146-ФЗ; частина друга від 05.08.2000 № 117-ФЗ

Закон про внесення змін в окремі законодавчі акти РФ з питань обов'язкового пенсійного страхування - Федеральний закон від 03.12.2012 № 243-Φ3 "Про внесення змін в окремі законодавчі акти Російської Федерації з питань обов'язкового пенсійного страхування"

Закон про гарантування прав застрахованих осіб в системі обов'язкового пенсійного страхування - Федеральний закон від 28.12.2013 № 422-ФЗ "Про гарантування прав застрахованих осіб в системі обов'язкового пенсійного страхування Російської Федерації при формуванні та інвестуванні коштів пенсійних накопичень, встановленні та здійсненні виплат за рахунок коштів пенсійних накопичень "

Закон про державне пенсійне забезпечення

Федеральний закон від 15.12.2001 № 166-ФЗ "Про державне пенсійне забезпечення в Російській Федерації"

Закон про державну допомогу громадянам, які мають дітей - Федеральний закон від 19.05.1995 № 81-ФЗ "Про державну допомогу громадянам, які мають дітей"

Закон про додаткові страхові внески - Федеральний закон від 30.04.2008 № 56-ФЗ "Про додаткові страхові внески на накопичувальну частину трудової пенсії та державної підтримки формування пенсійних накопичень"

Закон про інвестування коштів - Федеральний закон від 24.07.2002 № 111-ФЗ "Про інвестування коштів для фінансування накопичувальної частини трудової пенсії в Російській Федерації"

Закон про медичне страхування - Федеральний закон від 29.11.2010 № 326-Φ3 "Про обов'язкове медичне страхування в Російській Федерації"

Закон про недержавні пенсійні фонди - Федеральний закон від 07.05.1998 № 75-ФЗ "Про недержавні пенсійні фонди"

Закон про обов'язкове пенсійне страхування Федеральний закон від 15.12.2001 № 167-ФЗ "Про обов'язкове пенсійне страхування в Російській Федерації"

Закон про обов'язкове соціальне страхування від нещасних випадків - Федеральний закон від 24.07.1998 № 125-ФЗ "Про обов'язкове соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань"

Закон про обов'язкове соціальне страхування на випадок тимчасової непрацездатності - Федеральний закон від 29.12.2006 № 255-ФЗ "Про обов'язкове соціальне страхування на випадок тимчасової непрацездатності та у зв'язку з материнством"

Закон про організацію страхової справи - Закон РФ від 27.11.1992 № 4015-1 "Про організацію страхової справи в Російській Федерації"

Закон про основи обов'язкового соціального страхування - Федеральний закон від 16.07.1999 № 165-ФЗ "Про основи обов'язкового соціального страхування"

Закон про основи охорони здоров'я громадян - Федеральний закон від 21.11.2011 № 323-Φ3 "Про основи охорони здоров'я громадян у Російській Федерації"

Закон про пенсійне забезпечення осіб, що проходили військову службу - Закон РФ від 12.02.1993 № 4468-1 "Про пенсійне забезпечення осіб, що проходили військову службу, службу в органах внутрішніх справ, Державної протипожежної службі, органах з контролю за обігом наркотичних засобів і психотропних речовин , установах і органах кримінально-виконавчої системи, та їх сімей "

Закон про персональні дані - Федеральний закон від 27.07.2006 № 152-ФЗ "Про персональних даних"

Закон про порядок фінансування виплат за рахунок коштів пенсійних накопичень - Федеральний закон від 30.11.2011 № 360-Φ3 "Про порядок фінансування виплат за рахунок коштів пенсійних накопичень"

Закон про страхові внески - Федеральний закон від 24.07.2009 № 212-ФЗ "Про страхові внески до Пенсійного фонду Російської Федерації, Фонд соціального страхування Російської Федерації, Федеральний фонд обов'язкового медичного страхування"

Закон про страхові тарифи на обов'язкове соціальне страхування - Федеральний закон від 02.12.2013 № 323-Φ3 "Про страхові тарифи на обов'язкове соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань на 2014 рік і на плановий період 2015 і 2016 років"

Закон про трудові пенсії - Федеральний закон від 17.12.2001 № 173-Φ3 "Про трудові пенсії в Російській Федерації"

Програма розвитку охорони здоров'я - державна програма Російської Федерації "Розвиток охорони здоров'я", затверджена розпорядженням Уряду РФ від 24.12.2012 № 2511-р

Концепція демографічної політики - Концепція демографічної політики Російської Федерації на період до 2025 року, затверджена Указом Президента РФ від 09.10.2007 № 1351

Концепція-2 020 - Концепція довгострокового соціально-економічного розвитку Російської Федерації на період до 2020 року, затверджена розпорядженням Уряду РФ від 17.11.2008 № +1662-р

Порядок підтвердження основного виду економічної діяльності - наказ Міністерства охорони здоров'я РФ від 31.01.2006 № 55 "Про затвердження порядку підтвердження основного виду економічної діяльності страхувальника по обов'язковому соціальному страхуванню від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань - юридичної особи, а також видів економічної діяльності підрозділів страхувальника, є самостійними класифікаційними одиницями "

Правила віднесення видів економічної діяльності до класу професійного ризику - постанова Уряду РФ від 01.12.2005 № 713 "Про затвердження Правил віднесення видів економічної діяльності до класу професійного ризику"

Стратегія - Стратегія довгострокового розвитку пенсійної системи Російської Федерації, затверджена розпорядженням Уряду РФ від 25.12.2012 № 2 524-р

Інші скорочення

АН - Академія наук

ВВП - валовий внутрішній продукт

ВООЗ - Всесвітня організація охорони здоров'я

НД - Верховна Рада

ВЦВК - Всеросійський Центральний Виконавчий Комітет

Держдума - Державна Дума

ДМС - добровільне медичне страхування

Євросоюз (ЄС) - Європейський союз

МОП - Міжнародна організація праці

ПДФО - податок на доходи фізичних осіб

НПФ - недержавний пенсійний фонд

ОМС - обов'язкове медичне страхування

ООН - Організація Об'єднаних Націй

ОЕСР - Організація економічного співробітництва та розвитку

ПФР - Пенсійний фонд Російської Федерації

РАН - Російська академія наук

РРФСР - Російська Радянська Федеративна Соціалістична Республіка

РФ - Російська Федерація

ЗМІ - засоби масової інформації

СМО - страхові медичні організації

РНК - Рада Народних Комісарів

Радмін (СМ) - Рада Міністрів СРСР

СРСР - Союз Радянських Соціалістичних Республік

ФОП - фонд оплати праці

ФСС - Фонд соціального страхування Російської Федерації

ФСФР - Федеральна служба з фінансових ринків

ФФОМС - Федеральний фонд обов'язкового медичного страхування

ЦБ РФ - Центральний банк Російської Федерації

ЦВК - Центральний Виконавчий Комітет

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >