Трудова пенсія

Трудова пенсія - щомісячна грошова виплата з метою компенсації застрахованим особам заробітної плати та інших виплат та винагород, втрачених ними у зв'язку з настанням непрацездатності внаслідок старості або інвалідності, а непрацездатним членам сім'ї застрахованих осіб - заробітної плати та інших виплат та винагород годувальника, втрачених у зв'язку зі смертю цих застрахованих осіб, право на яку визначається відповідно до умов і нормами, встановленими Законом про трудові пенсіях1.

При цьому наступ непрацездатності та втрата заробітної плати та інших виплат та винагород в таких випадках передбачаються і не вимагають доказів.

У відповідності зі ст. 5 Закону про трудові пенсії встановлюються такі види трудових пенсій:

 • 1) трудова пенсія по старості;
 • 2) трудова пенсія по інвалідності;
 • 3) трудова пенсія з нагоди втрати годувальника.

Трудова пенсія по старості може складатися з наступних частин:

 • а) страхової частини;
 • б) накопичувальної частини (для застрахованих осіб 1967 народження і молодше).

Згідно Закону про страхові внески на фінансування страхової частини трудової пенсії прямувала частина обов'язкового страхового внеску в розмірі 20% оподатковуваного цими внесками фонду оплати праці, на накопичувальну частину - 2%, і неодноразово розглядалося питання про повне скасування накопичувальної частини (докладніше див. Параграф 3.5) .

Важливо!

Право на трудову пенсію по старості мають чоловіки, які досягли віку 60 років, і жінки, які досягли віку 55 років. Трудова пенсія по старості призначається за наявності не менше п'яти років страхового стажу. Умови призначення дострокової трудової пенсії (див. Параграф 3.3).

У страховий стаж нарівні з періодами роботи і (або) іншої діяльності, що передбачені у ст. 10 Закону про трудові пенсії, зараховуються:

 • - Період проходження військової служби, а також іншої прирівняної до неї служби, передбаченої Законом про пенсійне забезпечення осіб, що проходили військову службу;
 • - Період отримання допомоги по обов'язковому соціальному страхуванню в період тимчасової непрацездатності;
 • - Період догляду одного з батьків за кожною дитиною до досягнення нею віку півтора років, але не більше чотирьох з половиною років у загальній складності;
 • - Період отримання допомоги по безробіттю, період участі в оплачуваних громадських роботах і період переїзду або переселення за направленням державної служби зайнятості в іншу місцевість для працевлаштування;
 • - Період утримання під вартою осіб, необгрунтовано притягнутих до кримінальної відповідальності, необгрунтовано репресованих і згодом реабілітованих, і період відбування покарання цими особами в місцях позбавлення волі і засланні;
 • - Період догляду, здійснюваного працездатним обличчям за інвалідом I групи, дитиною-інвалідом або за особою, яка досягла віку 80 років;
 • - Період проживання подружжя військовослужбовців, що проходять військову службу за контрактом, разом з подружжям у місцевостях, де вони не могли трудитися у зв'язку з відсутністю можливості працевлаштування, але не більше п'яти років у загальній складності;
 • - Період проживання за кордоном подружжя працівників, направлених у дипломатичні представництва і консульські установи, представництва України за кордоном і міжнародні організації, перелік яких затверджується Урядом РФ, але не більше п'яти років у загальній складності.

Вищеперелічені періоди зараховуються до страхового стажу в тому випадку, якщо їм передували і (або) за ними слідували періоди роботи і (або) іншої діяльності (незалежно від їх тривалості), зазначені у ст. 10 Закону про трудові пенсії.

Право на трудову пенсію по інвалідності мають громадяни, визнані у встановленому порядку інвалідами I, II чи III групи. Визнання громадянина інвалідом і встановлення групи інвалідності виробляються федеральними установами медико-соціальної експертизи в порядку, передбаченому Федеральним законом від 24.11.1995 № 181-ФЗ "Про соціальний захист інвалідів у Російської Федерації". При повній відсутності у інваліда страхового стажу, а також у разі настання інвалідності внаслідок вчинення ним умисного кримінально караного діяння або навмисного нанесення збитку своєму здоров'ю, які встановлені в судовому порядку, встановлюється соціальна пенсія по інвалідності відповідно до Закону про державне пенсійне забезпечення.

Право на трудову пенсію в разі втрати годувальника мають непрацездатні члени сім'ї померлого годувальника, які були на його утриманні (за винятком осіб, які вчинили умисне кримінально каране діяння, що спричинило за собою смерть годувальника і встановлене в судовому порядку). Одному з батьків, дружину або іншим членам сім'ї, зазначеним у подп. 2 п. 2 ст. 9 Закону про трудові пенсії (див. П. 2 нижче), зазначена пенсія призначається незалежно від того, складалися вони чи ні на утриманні померлого годувальника. Сім'я безвісно відсутнього годувальника прирівнюється до сім'ї померлого годувальника, якщо безвісна відсутність годувальника засвідчена у встановленому порядку.

Непрацездатними членами сім'ї померлого годувальника визнаються:

 • 1) діти, брати, сестри й онуки померлого годувальника, які не досягли віку 18 років, а також діти, брати, сестри й онуки померлого годувальника, які навчаються за очною формою за основними освітніми програмами в організаціях, що здійснюють освітню діяльність, в тому числі в іноземних організаціях, розташованих за межами території Російської Федерації, якщо направлення на навчання вироблено у відповідності з міжнародними договорами РФ, до закінчення ними такого навчання, але не довше ніж до досягнення ними віку 23 років або діти, брати, сестри й онуки померлого годувальника старші цього віку , якщо вони до досягнення віку 18 років стали інвалідами. При цьому брати, сестри й онуки померлого годувальника визнаються непрацездатними членами сім'ї за умови, що вони не мають працездатних батьків;
 • 2) один з батьків або чоловік або дідусь, бабуся померлого годувальника незалежно від віку і працездатності, а також брат, сестра або дитина померлого годувальника, які досягли віку 18 років, якщо вони зайняті доглядом за дітьми, братами, сестрами чи онуками померлого годувальника, які не досягли 14 років і мають право на трудову пенсію в разі втрати годувальника відповідно до π. 1 переліку, і не працюють;
 • 3) батьки і чоловік померлого годувальника, якщо вони досягли віку 60 і 55 років (відповідно чоловіки і жінки) або є інвалідами;
 • 4) дідусь і бабуся померлого годувальника, якщо вони досягли віку 60 і 55 років (відповідно чоловіки і жінки) або є інвалідами, при відсутності осіб, які відповідно до законодавства РФ зобов'язані їх утримувати.

Члени сім'ї померлого годувальника визнаються перебували на його утриманні, якщо вони були на його повному утриманні або одержували від нього допомогу, яка була для них постійним і основним джерелом засобів до існування.

Важливо!

Утримання дітей померлих батьків передбачається і не вимагає доказів, за винятком зазначених дітей, оголошених відповідно до законодавства РФ повністю дієздатними або досягли віку 18 років.

Непрацездатні батьки та чоловік померлого годувальника, які не перебували на його утриманні, мають право на трудову пенсію в разі втрати годувальника, якщо вони незалежно від часу, що пройшов після його смерті, втратили джерело засобів до існування.

Члени сім'ї померлого годувальника, для яких його допомога була постійним і основним джерелом засобів до існування, але які самі одержували будь-яку пенсію, мають право перейти на трудову пенсію в разі втрати годувальника.

Трудова пенсія з нагоди втрати годувальника-чоловіка зберігається при одруженні.

Усиновителі мають право на трудову пенсію в разі втрати годувальника нарівні з батьками, а усиновлені діти - нарівні з рідними дітьми. Неповнолітні діти, які мають право на трудову пенсію в разі втрати годувальника, зберігають це право при їх усиновленні.

Вітчим і мачуха мають право на трудову пенсію в разі втрати годувальника нарівні з батьком і матір'ю за умови, що вони виховували і утримували померлого пасинка чи падчерку не менше п'яти років. Пасинок і падчерка мають право на трудову пенсію в разі втрати годувальника нарівні з рідними дітьми, якщо вони перебували на вихованні та утриманні померлого вітчима чи мачухи, які підтверджуються в порядку, визначеному Урядом РФ.

Трудова пенсія але нагоди втрати годувальника встановлюється незалежно від тривалості страхового стажу годувальника, а також від причини і часу настання його смерті, за винятком випадків повної відсутності в померлої застрахованої особи страхового стажу, а також здійснення особою, яка претендує на отримання пенсії в разі втрати годувальника, умисного кримінально караного діяння, що спричинило за собою смерть годувальника та встановленого в судовому порядку. У цих випадках встановлюється соціальна пенсія у разі втрати годувальника відповідно до Закону про державне пенсійне забезпечення.

Порядок фінансового забезпечення та виплати трудових пенсій (частин трудової пенсії по старості) визначається Законом про обов'язкове пенсійне страхування.

Обов'язкове пенсійне страхування - система створюваних державою правових, економічних та організаційних заходів, спрямованих на компенсацію громадянам заробітку (виплат, винагород на користь застрахованої особи), одержуваного ними до встановлення обов'язкового страхового забезпечення.

Обов'язкове страхове забезпечення - виконання страховиком своїх зобов'язань перед застрахованою особою при настанні страхового випадку за допомогою виплати трудової пенсії, соціальної допомоги на поховання померлих пенсіонерів, що не підлягали обов'язковому соціальному страхуванню на випадок тимчасової непрацездатності та у зв'язку з материнством на день смерті.

Суб'єктами обов'язкового пенсійного страхування є:

 • 1) страхувальники (особи, що виробляють виплати фізичним особам; індивідуальні підприємці, адвокати, нотаріуси, які займаються приватною практикою; фізичні особи, добровільно вступають у правовідносини з обов'язкового пенсійного страхування);
 • 2) страховик (ПФР і, на умовах окремого федерального закону, НПФ);
 • 3) застраховані особи - громадяни Російської Федерації, які постійно або тимчасово проживають на території Російської Федерації іноземні громадяни або особи без громадянства, а також іноземні громадяни або особи без громадянства (за винятком висококваліфікованих фахівців у відповідності з Федеральним законом від 25.07.2002 № 115-ФЗ "Про правове становище іноземних громадян у Російській Федерації"), які тимчасово перебувають на території Російської Федерації, які уклали трудовий договір на невизначений термін або строковий трудовий договір (строкові трудові договори) тривалістю не менше шести місяців в цілому протягом календарного року:
  • - Працюючі за трудовим договором, у тому числі керівники організацій, які є єдиними учасниками (засновниками), членами організацій, власниками їх майна або за договором цивільно-правового характеру, предметом якого є виконання робіт і надання послуг (за винятком осіб, які навчаються в освітніх установах середньої професійної, вищої професійної освіти за очною формою навчання і отримують виплати за діяльність, здійснювану в студентському загоні за трудовими договорами або за цивільно-правовими договорами, предметом яких є виконання робіт і (або) надання послуг), за договором авторського замовлення, а також автори творів, які отримують виплати та інші винагороди за договорами про відчуження виключного права на твори науки, літератури, мистецтва, видавничим ліцензійними договорами, ліцензійними договорами про надання права використання твору науки, літератури, мистецтва;
  • - Самостійно забезпечують себе роботою (індивідуальні підприємці, адвокати, нотаріуси, які займаються приватною практикою);
  • - Є членами селянських (фермерських) господарств;
  • - Працюють за межами території Російської Федерації у разі сплати страхових внесків відповідно до ст. 29 Закону про обов'язкове пенсійне страхування, якщо інше не передбачено міжнародним договором РФ;
  • - Є членами сімейних (родових) громад нечисленних пародов Півночі, Сибіру і Далекого Сходу Російської Федерації, котрі займаються традиційними галузями господарювання;
  • - Священнослужителі;
  • - Інші категорії громадян, у яких відносини з обов'язкового пенсійного страхування виникають відповідно до Закону про обов'язкове пенсійне страхування.

Нормативні документи

Страховим ризиком для цілей Закону про обов'язкове пенсійне страхування визнається втрата застрахованою особою заробітку (виплат, винагород на користь застрахованої особи) або іншого доходу у зв'язку з настанням страхового випадку.

Страховим випадком для цілей Закону про обов'язкове пенсійне страхування визнаються досягнення пенсійного віку, настання інвалідності, втрата годувальника.

Стаття 8 Закону про обов'язкове пенсійне страхування

Обов'язковою страховим забезпеченням з обов'язкового пенсійного страхування є:

 • 1) трудова пенсія по старості;
 • 2) трудова пенсія по інвалідності;
 • 3) трудова пенсія з нагоди втрати годувальника;
 • 4) одноразова виплата коштів пенсійних накопичень;
 • 5) термінова пенсійна виплата;
 • 6) виплата коштів пенсійних накопичень правонаступникам померлої застрахованої особи;
 • 7) соціальну допомогу на поховання померлих пенсіонерів, що не підлягали обов'язковому соціальному страхуванню на випадок тимчасової непрацездатності та у зв'язку з материнством на день смерті.

Суб'єкти обов'язкового пенсійного страхування мають права та обов'язки, встановлені Законом про обов'язкове пенсійне страхування.

Страховик (ПФР) має право:

 • - Проводити у страхувальників перевірки правильності нарахування та сплати обов'язкових страхових внесків;
 • - Вимагати від керівників та інших посадових осіб перевіряються організацій і від фізичних осіб, які самостійно сплачують обов'язкові страхові внески (платежі), усунення виявлених порушень законодавства РФ про обов'язкове пенсійне страхування;
 • - Отримувати в податкових органів інформацію про платників податків, включаючи відомості про реєстрацію в єдиному державному реєстрі юридичних осіб та єдиному державному реєстрі індивідуальних підприємців, та інші відомості, що становлять податкову таємницю, з метою виконання своїх функцій страховика;
 • - Надавати податковим органам за їх запитами інформацію про платників страхових внесків для здійснення діяльності відповідно до НК РФ;
 • - Здійснювати управління коштами бюджету ПФР і контроль за їх витрачанням відповідно до законодавства РФ;
 • - Представляти інтереси застрахованих осіб перед страхувальниками;
 • - Здійснювати повернення страхових внесків страхувальникам у разі, якщо неможливо встановити, за яких застрахованих осіб зазначені платежі сплачено;
 • - Здійснювати обмін інформацією з державними органами, органами місцевого самоврядування та організаціями. Порядок формування, використання, зберігання, прийому і передачі документів в електронній формі встановлюється з урахуванням вимог Федерального закону від 10.01.2002 № 1-ФЗ "Про електронний цифровий підпис", Федерального закону від 27.07.2006 № 149-ФЗ "Про інформацію, інформаційні технології і про захист інформації "та Закону про персональні дані в порядку, визначеному уповноваженим Урядом РФ федеральним органом виконавчої влади.

Страховик зобов'язаний:

 • - Здійснювати контроль за правильністю обчислення, повнотою і своєчасністю сплати (перерахування) страхових внесків до ПФР;
 • - Готувати обгрунтування розміру тарифів страхових внесків;
 • - Призначати (перераховувати) і своєчасно виплачувати трудові пенсії на основі даних індивідуального (персоніфікованого) обліку, а також передбачені законодавством РФ інші види пенсій;
 • - Здійснювати контроль за обгрунтованістю подання документів для призначення (перерахунку) сум обов'язкового страхового забезпечення, у тому числі на пільгових умовах у зв'язку з особливими умовами праці;
 • - Складати проект бюджету ПФР і забезпечувати виконання зазначеного бюджету;
 • - Регулярно інформувати в установленому порядку страхувальників, застрахованих осіб, державні, громадські організації про свій фінансовий стан і вживати заходів щодо забезпечення своєї фінансової стійкості;
 • - Забезпечувати цільове використання коштів обов'язкового пенсійного страхування, а також здійснювати контроль за їх використанням;
 • - Здійснювати облік коштів, що надходять з обов'язкового пенсійного страхування;
 • - Здійснювати реєстрацію та зняття з реєстраційного обліку страхувальників;
 • - Вести облік страхових внесків фізичних осіб, добровільно вступили у правовідносини з обов'язкового пенсійного страхування;
 • - Вести державний банк даних по всіх категоріях страхувальників;
 • - Забезпечувати режим ведення спеціальної частини індивідуального особового рахунку відповідно до вимог, встановлених федеральним законом;
 • - Забезпечувати своєчасний облік у відповідних розділах спеціальної частини індивідуального особового рахунку надійшли страхових внесків на накопичувальну частину трудової пенсії, а також додаткових страхових внесків на накопичувальну частину трудової пенсії, внесків роботодавця, сплачених на користь застрахованої особи, та внесків на співфінансування формування пенсійних накопичень, що надійшли відповідно до Закону про додаткові страхові внески, розміру призначеної пенсії і виплат за рахунок коштів пенсійних накопичень;
 • - Забезпечувати організацію своєчасного обліку доходу від інвестування коштів обов'язкового пенсійного страхування у відповідних спеціальних частинах індивідуальних особових рахунків;
 • - Безкоштовно консультувати застрахованих осіб та страхувальників з питань обов'язкового пенсійного страхування та інформувати їх про нормативних правових актах про обов'язкове пенсійне страхування;
 • - Організовувати через свої територіальні органи безкоштовні консультації застрахованим особам з питань обов'язкового пенсійного страхування;
 • - Розвивати міжнародні зв'язки у сфері обов'язкового пенсійного страхування в Російській Федерації;
 • - Приймати, розглядати заяви осіб про добровільний вступ в правовідносини з обов'язкового пенсійного страхування, у тому числі з метою сплати додаткових страхових внесків на накопичувальну частину трудової пенсії відповідно до Закону про додаткові страхові внески, і вести їх облік;
 • - Інформувати застрахованих осіб про їх право на добровільний вступ в правовідносини з обов'язкового пенсійного страхування в цілях сплати додаткових страхових внесків на накопичувальну частину трудової пенсії та на отримання державної підтримки формування пенсійних накопичень відповідно до Закону про додаткові страхові внески шляхом розміщення інформації на офіційних сайтах ПФР та його територіальних органів і в засобах масової інформації, при особистому зверненні застрахованих осіб до територіального органу ПФР, а також шляхом направлення застрахованим особам інформації в електронному вигляді з використанням інформаційно-телекомунікаційних мереж загального користування, у тому числі мережі "Інтернет", включаючи єдиний портал державних і муніципальних послуг;
 • - Здійснювати функції оператора персональних даних з метою реалізації повноважень, покладених на страховика законодавством РФ;
 • - Звертатися в уповноважений державний орган виконавчої влади з пропозицією про введення відповідно до п. 3.1 ст. 34.1 Закону про недержавні пенсійні фонди заборони на укладення нових договорів про обов'язкове пенсійне страхування щодо недержавного пенсійного фонду, що здійснює діяльність з обов'язкового пенсійного страхування і вчинила адміністративне правопорушення, передбачене ч. 10.1 або 10.2 ст. 15.29 КоАП РФ;
 • - Визначати суми страхових внесків, нарахованих на страхову й накопичувальну частини трудової пенсії, відповідно до обраного застрахованою особою варіантом пенсійного забезпечення (0,0 або 6,0% індивідуальної частини тарифу страхового внеску на фінансування накопичувальної частини трудової пенсії);
 • - Враховувати суму страхових внесків на обов'язкове пенсійне страхування, що надійшла на рахунок ПФР

в останні три місяці звітного періоду, для розрахунку сум сплачених страхових внесків на накопичувальну частину трудової пенсії за цей період;

 • - Сплачувати гарантійні внески до фонду гарантування пенсійних накопичень відповідно до Закону про гарантування прав застрахованих осіб в системі обов'язкового пенсійного страхування;
 • - Надавати страховику з обов'язкового пенсійного страхування, що є НПФ, при задоволенні заяви застрахованої особи про перехід в НПФ або в ПФР з метою визначення факту настання гарантійного випадку відповідно до Закону про гарантування прав застрахованих осіб в системі обов'язкового пенсійного страхування інформацію про суму гарантованих коштів, підлягають обліку в спеціальній частині індивідуального особового рахунку зазначеного застрахованої особи за весь період формування пенсійних накопичень на його користь;
 • - Надавати страховику з обов'язкового пенсійного страхування, що є НПФ, при встановленні застрахованій особі накопичувальної частини трудової пенсії по старості і (або) термінової пенсійної виплати, одноразової виплати коштів пенсійних накопичень з метою визначення факту настання гарантійного випадку відповідно до Закону про гарантування прав застрахованих осіб в системі обов'язкового пенсійного страхування інформацію про суму гарантованих коштів, що підлягають обліку в спеціальній частині індивідуального особового рахунку зазначеного застрахованої особи за весь період формування пенсійних накопичень на його користь, в строк не пізніше ніж п'ять робочих днів з дня отримання запиту;
 • - При настанні гарантійного випадку відповідно до Закону про гарантування прав застрахованих осіб в системі обов'язкового пенсійного страхування виконувати обов'язки, встановлені зазначеним Федеральним законом;
 • - Надавати Агентству зі страхування внесків інформацію про кількість застрахованих осіб, що купують право на встановлення виплат за рахунок коштів пенсійних накопичень в наступному році, про обсяг гарантованих коштів відповідно до Закону про гарантування прав застрахованих осіб в системі обов'язкового пенсійного страхування і про належних їм виплатах за рахунок коштів пенсійних накопичень з метою прогнозування термінів і сум гарантійного відшкодування.

За порушення положень Закону про обов'язкове пенсійне страхування та інших актів законодавства РФ про обов'язкове пенсійне страхування страховик несе відповідальність, встановлену законодавством РФ.

Страхувальники мають право:

 • - Брати участь через своїх представників в управлінні обов'язковим пенсійним страхуванням;
 • - Безкоштовно отримувати у страховика інформацію про нормативних правових актах про обов'язкове пенсійне страхування, а також інформацію про розміри обов'язкового страхового забезпечення, виплаченого застрахованим особам, за яких страхувальник сплачував страхові внески;
 • - Звертатися до суду для захисту своїх прав;
 • - Сплачувати внески роботодавця на користь застрахованих осіб відповідно до Закону про додаткові страхові внески.

Страхувальники зобов'язані:

 • - Зареєструватися в порядку, встановленому ст. 11 Закону про обов'язкове пенсійне страхування;
 • - Своєчасно і в повному обсязі сплачувати страхові внески до ПФР і вести облік, пов'язаний з нарахуванням та перерахуванням страхових внесків у зазначений Фонд;
 • - Подавати до територіальних органів страховика документи, необхідні для ведення індивідуального (персоніфікованого) обліку, а також для призначення (перерахунку) та виплати обов'язкового страхового забезпечення;
 • - Виконувати вимоги територіальних органів страховика про усунення виявлених порушень законодавства РФ про обов'язкове пенсійне страхування;
 • - Забезпечувати реалізацію прав застрахованих осіб, що вступають у правовідносини з обов'язкового пенсійного страхування в цілях сплати додаткових страхових внесків на накопичувальну частину трудової пенсії відповідно до Закону про додаткові страхові внески;
 • - Своєчасно і в повному обсязі перераховувати до ПФР додаткові страхові внески на накопичувальну частину трудової пенсії в порядку, визначеному Законом про додаткові страхові внески, а також вести їх облік;
 • - Виконувати інші обов'язки, передбачені законодавством PФ.

Важливо!

Порушення страхувальником встановленого терміну реєстрації в органі ПФР менше 90 днів тягне стягнення штрафу в розмірі 5000 руб., А на термін більш ніж на 90 днів - штраф у розмірі 10 000 руб. Стягнення штрафів здійснюється в порядку, встановленому Законом про страхові внески.

Застраховані особи мають право:

 • - Через представницькі органи працівників і роботодавців брати участь у вдосконаленні системи обов'язкового пенсійного страхування в РФ;
 • - Безперешкодно отримувати від роботодавця інформацію про нарахування страхових внесків та здійснювати контроль за їх перерахуванням до ПФР;
 • - Своєчасно і повністю отримувати обов'язкову страхове забезпечення за рахунок коштів бюджету ПФР;
 • - Захищати свої права, в тому числі в судовому порядку;
 • - Безперешкодно отримувати від роботодавця інформацію про обчислення і утриманні додаткових страхових внесків на накопичувальну частину трудової пенсії відповідно до Закону про додаткові страхові внески, здійснювати контроль за їх перерахуванням до ПФР, а також отримувати інформацію про внески роботодавця, сплачених на користь застрахованої особи відповідно з Законом про обов'язкове пенсійне страхування;
 • - Сплачувати додаткові страхові внески на накопичувальну частину трудової пенсії відповідно до Закону про додаткові страхові внески;
 • - На передачу коштів пенсійних накопичень при переході застрахованої особи з ПФР в НПФ у розмірі не менше ніж загальна сума гарантованих коштів, що визначається відповідно до Закону про гарантування прав застрахованих осіб в системі обов'язкового пенсійного страхування;
 • - На встановлення накопичувальної частини трудової пенсії по старості і (або) термінової пенсійної виплати, одноразової виплати коштів пенсійних накопичень виходячи із суми коштів пенсійних накопичень в розмірі не менше ніж загальна сума гарантованих коштів, що визначається відповідно до Закону про гарантування прав застрахованих осіб в системі обов'язкового пенсійного страхування.

Застраховані особи зобов'язані:

 • - Пред'являти страховику містять достовірні відомості документи, що є підставою для призначення і виплати обов'язкового страхового забезпечення, передбаченого Законом про обов'язкове пенсійне страхування;
 • - Повідомляти страховику про всі зміни, які впливають на виплату обов'язкового страхового забезпечення;
 • - Дотримуватися встановлених для призначення (перерахунку) та виплати обов'язкового страхового забезпечення умови.

У разі невиконання зазначених обов'язків та виплати у зв'язку з цим зайвих сум з бюджету ПФР застраховані особи несуть відповідальність у розмірі заподіяної ними шкоди відповідно до законодавства РФ.

Добровільно вступити у правовідносини з обов'язкового пенсійного страхування вправі:

 • 1) громадяни Російської Федерації, які працюють за межами території Російської Федерації, з метою сплати страхових внесків до ПФР за себе;
 • 2) фізичні особи в цілях сплати страхових внесків за іншу фізичну особу, за яку не здійснюється сплата страхових внесків страхувальником відповідно до Закону про обов'язкове пенсійне страхування та Законом про страхові внески;
 • 3) застраховані особи, які здійснюють як страхувальників сплату страхових внесків у фіксованому розмірі, в частині, що перевищує цей розмір;
 • 4) фізичні особи в цілях сплати додаткових страхових внесків на накопичувальну частину трудової пенсії відповідно до Закону про додаткові страхові внески;
 • 5) фізичні особи в цілях сплати страхових внесків до ПФР за себе, постійно або тимчасово проживають на території Російської Федерації, на яких не поширюється обов'язкове пенсійне страхування, відповідно до Закону про обов'язкове пенсійне страхування.

Особи, які мають право на добровільний вступ в правовідносини з обов'язкового пенсійного страхування за кількома підставами, вправі добровільно вступити у правовідносини з обов'язкового пенсійного страхування по кожному з підстав. Для вступу в правовідносини з обов'язкового пенсійного страхування необхідно подати заяви до територіального органу ПФР за правилами, затвердженого Урядом РФ.

Розмір трудової пенсії по старості визначається за формулою

П = СЧ + НЧ, (3.1)

де П - розмір трудової пенсії по старості; СЧ - страхова частина трудової пенсії по старості; НЧ - накопичувальна частина трудової пенсії по старості.

Розмір страхової частини трудової пенсії по старості визначається за формулою

СЧ = ПК / Т + Б, (3.2)

де СЧ - страхова частина трудової пенсії по старості; ПК - сума розрахункового пенсійного капіталу застрахованої особи, врахованого станом на день, з якого зазначеній особі призначається страхова частина трудової пенсії по старості; Т - кількість місяців очікуваного періоду виплати трудової пенсії по старості, застосовуваного для розрахунку страхової частини зазначеної пенсії, що становить 19 років (228 місяців); Б - фіксований базовий розмір страхової частини трудової пенсії але старості.

Розмір накопичувальної частини трудової пенсії по старості визначається за формулою

НЧ = ПН / Т, (3.3)

де НЧ - розмір накопичувальної частини трудової пенсії по старості; ПН - сума пенсійних накопичень застрахованої особи, врахованих у спеціальній частині його індивідуального особового рахунку або на пенсійному рахунку накопичувальної частини трудової пенсії, станом на день, з якого йому призначається накопичувальна частина трудової пенсії по старості, але не менш загальної суми гарантованих засобів відповідно з Законом про гарантування прав застрахованих осіб в системі обов'язкового пенсійного страхування. У разі встановлення застрахованій особі термінової пенсійної виплати, передбаченої Законом про порядок фінансування виплат за рахунок коштів пенсійних накопичень, кошти пенсійних накопичень, виходячи з яких розрахований розмір цієї виплати, не враховуються у складі пенсійних накопичень, виходячи з яких визначається розмір накопичувальної частини трудової пенсії по старості цій застрахованій особі; Т - кількість місяців очікуваного періоду виплати накопичувальної частини трудової пенсії по старості, застосовуваного для розрахунку розміру накопичувальної частини зазначеної пенсії, що визначається федеральним законом (п. 4 ст. 32 Закону про трудові пенсії).

Сума розрахункового пенсійного капіталу застрахованої особи, з урахуванням якої обчислюється розмір страхової частини трудової пенсії по старості, визначається за формулою ст. 29.1 Закону про трудові пенсії

ПК = ПК1 + СВ + ПК2, (3.4)

де ПК - сума розрахункового пенсійного капіталу застрахованої особи; ПК1 - частина розрахункового пенсійного капіталу застрахованої особи, обчисленого відповідно до ст. 30 Закону про трудові пенсії; СВ - сума валоризації (рр. 30.1 Закону про трудові пенсії); ПК2 - сума страхових внесків та інших надходжень до ПФР за застраховану особу, починаючи з 1 січня 2002 р

При встановленні трудової пенсії здійснюється оцінка пенсійних прав застрахованих осіб за станом на 1 січня 2002 року шляхом їх конвертації (перетворення) в розрахунковий пенсійний капітал за формулою (ст. 30 Закону про трудові пенсії)

ПК1 = (РП - 450 руб.) • Т; (3.5)

, (3.6)

де РП - розрахунковий розмір трудової пенсії; 450 руб. - Розмір базової частини трудової пенсії по старості, який встановлювався законодавством РФ на 1 січня 2002 р .; СК - стажевий коефіцієнт, що для застрахованих осіб: з числа чоловіків, що мають загальний трудовий стаж не менше 25 років, і з числа жінок, які мають загальний трудовий стаж не менше 20 років, становить 0,55 і підвищується на 0,01 за кожний повний рік загального трудового стажу понад зазначеної тривалості, але не більше ніж на 0,20; з числа осіб, які мають страховий стаж та (або) стаж на відповідних видах робіт, які потрібні для дострокового призначення трудової пенсії по старості (див. параграф 3.3), становить 0,55 при достатній тривалості загального трудового стажу і підвищується на 0,01 за кожний повний рік загального трудового стажу понад тривалість такого стажу, але не більше ніж на 0,20; Т - очікуваний період виплати трудової пенсії (див. Пояснення до формули 3.2); ЗР - середньомісячний заробіток застрахованої особи за 2000-2001 рр. за відомостями індивідуального (персоніфікованого) обліку в системі обов'язкового пенсійного страхування або за будь-які 60 місяців роботи підряд на підставі документів, виданих в установленому порядку відповідними роботодавцями або державними (муніципальними) органами. Показаннями свідків середньомісячний заробіток не підтверджується; ЗП - середньомісячна заробітна плата в Російській Федерації за той же період; СЗП - середньомісячна заробітна плата в Російській Федерації за період з 1 липня по 30 вересня 2001 року для обчислення і збільшення розмірів державних пенсій, затверджена Урядом РФ (тисячі шістсот сімдесят одна рубль 00 копійок).

Ставлення середньомісячного заробітку застрахованої особи до середньомісячної заробітної плати в Російській Федерації (ЗР / ЗП) враховується в розмірі не більше 1,2. Для осіб, які проживали за станом на 1 січня 2002 в районах Крайньої Півночі і прирівняних до них місцевостях, граничне відношення заробітку до середньомісячної заробітної плати в Російській Федерації збільшується до 1,4-1,9 при значеннях районних коефіцієнтів від 1,4 до 1,8 і вище.

З формул (3.1) - (3.6) випливає, зокрема, що зарплата застрахованої особи незначно впливає на розмір трудової пенсії по старості.

Розмір трудової пенсії по інвалідності Пм визначається за формулою (ст. 15 Закону про трудові пенсії)

(3.7)

де ПК - сума розрахункового пенсійного капіталу застрахованої особи (інваліда) (ст. 29.1 Закону про трудові пенсії), врахованого станом на день, з якого йому призначається трудова пенсія по інвалідності; Т - кількість місяців очікуваного періоду виплати трудової пенсії по старості; К - відношення нормативної тривалості страхового стажу (у місяцях) за станом на зазначену дату до 180 місяців. Нормативна тривалість страхового стажу до досягнення інвалідом віку 19 років становить 12 місяців і збільшується на 4 місяці за кожний повний рік віку починаючи з 19 років, але не більше ніж до 180 місяців; Бі - фіксований базовий розмір трудової пенсії інваліда.

Розмір трудової пенсії з нагоди втрати годувальника (за винятком трудової пенсії з нагоди втрати годувальника дітям, які втратили обох батьків, або дітям померлої одинокої матері) кожному непрацездатному члену сім'ї померлого годувальника Пк визначається за формулою (ст. 16 Закону про трудові пенсії)

(3.8)

де ПК - сума розрахункового пенсійного капіталу померлого годувальника (ст. 29.1 Закону про трудові пенсії), врахованого станом на день його смерті; Т - кількість місяців очікуваного періоду виплати пенсії по старості; К - відношення нормативної тривалості страхового стажу годувальника (у місяцях) станом на день його смерті до 180 місяців. Нормативна тривалість страхового стажу до досягнення померлим годувальником віку 19 років становить 12 місяців і збільшується на 4 місяці за кожний повний рік віку, починаючи з 19 років, але не більше ніж до 180 місяців; КН - кількість непрацездатних членів сім'ї померлого годувальника, які є одержувачами зазначеної пенсії, встановленої у зв'язку зі смертю цього годувальника станом на день, з якого призначається трудова пенсія з нагоди втрати годувальника відповідного непрацездатному члену сім'ї; Бк - фіксований базовий розмір трудової пенсії з нагоди втрати годувальника.

Розмір страхової частини трудової пенсії по старості, розмір трудової пенсії по інвалідності та розмір трудової пенсії з нагоди втрати годувальника з урахуванням суми валоризації (і. 1 ст. 30.1 Закону про трудові пенсії) з 1 січня 2010 року громадяни, є одержувачами зазначених трудових пенсій до 1 січня 2010 року, визначається за формулою

(3.9)

де Б - фіксований базовий розмір страхової частини трудової пенсії по різних підставах; П1 - розмір страхової частини трудової пенсії (за різними підставами) станом на 31 грудня 2009 р .; СВ - сума валоризації (ст. 30.1 Закону про трудові пенсії); Т - кількість місяців очікуваного періоду виплати трудової пенсії по старості, застосованого при призначенні громадянину страхової частини відповідної трудової пенсії, обчисленого щодо трудової пенсії по інвалідності та трудової пенсії з нагоди втрати годувальника з урахуванням множення на ставлення нормативної тривалості страхового стажу інваліда (померлого годувальника) до 180 місяців, яке передбачено відповідно ст. 15 і 16 Закону про трудові пенсії; КН - кількість непрацездатних членів сім'ї померлого годувальника, які є одержувачами трудової пенсії з нагоди втрати годувальника, встановленої у зв'язку зі смертю цього годувальника станом на 1 січня 2010 р .; К - сумарний коефіцієнт індексацій і додаткових збільшень страхової частини трудової пенсії, проведених в Російській Федерації за період з дня призначення громадянину страхової частини відповідної трудової пенсії до 1 січня 2010 р

Сума валоризації становить 10% величини розрахункового пенсійного капіталу, обчисленого відповідно до ст. 30 Закону про трудові пенсії, і, понад те, 1% величини розрахункового пенсійного капіталу за кожний повний рік загального трудового стажу, набутого до 1 січня 1991 р визначеного відповідно до п. 2 і 3 ст. 30.1 Закону про трудові пенсії. Валоризації була проведена в 2010 р щодо всіх застрахованих осіб, що мали стаж до 1 січня 2002 р

Практичний приклад

Валоризації проводилася так. У базі даних ПФР знаходяться відомості про розмір розрахункового пенсійного капіталу громадян станом на 1 січня 2002 року, є одержувачами пенсії. Він є практично у всіх, хто має стаж роботи до 2002 р, розрізняється тільки розмір. З 1 січня 2010 року цей розрахунковий пенсійний капітал був збільшений на 10%. Крім того, пенсійний капітал додатково був збільшений на 1% за кожен рік стажу, виробленого до 1991 р Тут немає ніяких максимальних обмежень. Якщо, наприклад, трудовий стаж до 1991 був 25 років, то в результаті валоризації розрахунковий пенсійний капітал станом на 1 січня 2002 р збільшився на 10% + 25% = 35%.

Значення фіксованого базового розміру страхової частини трудової пенсії але старості в 2013 р для різних категорій одержувачів наведено в табл. 3.2 але даними ПФР.

Таблиця 3.2

Значення фіксованого базового розміру страхової частини трудової пенсії

Категорія одержувачів пенсії

Фіксований базовий розмір страхової частини трудової пенсії по старості, на місяць

Звичайні застраховані без утриманців

+3610 Руб. 31 коп.

Громадяни, які досягли 80-річного віку (що не мають утриманців). Інваліди 1 групи (що не мають утриманців)

+7220 Руб. 63 коп.

Громадяни, на утриманні яких, знаходяться непрацездатні члени сім'ї (крім осіб, які досягли 80-річного віку або є інвалідами I групи)

З 1 утриманцем - 4813 руб. 76 коп.

З 2 утриманцями - 6017 руб. 19 коп.

З 3 утриманцями - 7220 руб. 63 коп.

Громадяни, які досягли віку 80 років або є інвалідами I групи, на утриманні яких перебувають непрацездатні члени сім'ї

З 1 утриманцем - 8 424 руб. 06 коп.

З 2 утриманцями - 9 627 руб. 51 коп.

З 3 утриманцями - 10830 руб. 94 коп.

Громадяни, які проживають в районах Крайньої Півночі і прирівняних до них місцевостях

Фіксований базовий розмір страхової частини трудової пенсії по старості збільшується на відповідний районний коефіцієнт

Громадяни, які мають утриманців, які пропрацювали не менше 15 календарних років у районах Крайньої Півночі і мають страховий стаж не менше 25 років у чоловіків або не менше 20 років, у жінок (крім осіб, які досягли 80-річного віку або є інвалідами I групи)

+5415 Руб. 47 коп. (незалежно від місця проживання)

Громадяни, які мають утриманців, які пропрацювали не менше 15 календарних років у районах Крайньої Півночі і мають страховий стаж для чоловіків не менше 25, а для жінок не менше 20 років, які досягли віку 80 років або є інвалідами I групи

10830 руб. 94 коп. (незалежно від місця проживання)

Громадяни, які пропрацювали не менше 15 календарних років у районах Крайньої Півночі і мають страховий стаж не менше 25 років у чоловіків або не менше 20 років у жінок, на утриманні яких, знаходяться непрацездатні члени сім'ї (крім осіб, які досягли 80-річного віку або є інвалідами I групи)

З 1 утриманцем - 7 220 руб. 63 коп.

З 2 утриманцями - 9 025 руб. 80 коп.

З 3 утриманцями - 10830 руб. 94 коп. (незалежно від місця проживання)

Громадяни, які пропрацювали не менше 15 календарних років у районах Крайньої Півночі і мають страховий стаж для чоловіків не менше 25, а для жінок не менше 20 років, які досягли віку 80 років або є інвалідами I групи, на утриманні яких, знаходяться непрацездатні члени сім'ї

З 1 утриманцем - 12636 руб. 11 коп.

З 2 утриманцями - 14441 руб. 26 коп.

З 3 утриманцями - 16246 руб. 42 коп. (незалежно від місця проживання)

Громадяни, які мають утриманців, які пропрацювали не менше календарних 20 років в місцевостях, прирівняних до районів Крайньої Півночі, що мають страховий стаж не менше 25 років у чоловіків або не менше 20 ліг у жінок (крім осіб, які досягли 80-річного віку або є інвалідами I групи)

+4693 Руб. 41 коп. (незалежно від місця проживання)

Громадяни, які мають утриманців, які пропрацювали не менше 20 календарних років в місцевостях, прирівняних до районів Крайньої Півночі, що мають страховий стаж не менше 25 років у чоловіків або не менше 20 років у жінок, які досягли віку 80 років або є інвалідами I групи

9386 руб. 84 коп. (незалежно від місця проживання)

Громадяни, які пропрацювали не менше 20 календарних років в місцевостях, прирівняних до районів Крайньої Півночі, що мають страховий стаж не менше 25 років у чоловіків або не менше 20 років у жінок, на утриманні яких, знаходяться непрацездатні члени сім'ї (крім осіб, які досягли 80-річного віку або є інвалідами I групи)

З 1 утриманцем - 6 257 руб. 88 коп.

З 2 утриманцями - 7822 руб. 35 коп.

З 3 утриманцями - 9386 руб. 84 коп. (незалежно від місця проживання)

Громадяни, які пропрацювали не менше 20 календарних років в місцевостях, прирівняних до районів Крайньої Півночі, зі страховим стажем не менше 25 років у чоловіків і не менше 20 років у жінок, які досягли віку 80 років або є інвалідами I групи, на утриманні яких, знаходяться непрацездатні члени сім'ї

З 1 утриманцем - 10951 руб. 29 коп.

З 2 утриманцями - 12515 руб. 76 коп.

З 3 утриманцями - 14080 руб. 22 коп. (незалежно від місця проживання)

Індексація розрахункового пенсійного капіталу застрахованої особи, з урахуванням якої обчислюється розмір трудової пенсії (страхової частини трудової пенсії по старості), здійснюється в порядку, встановленому і. 6 ст. 17 Закону про трудові пенсії для індексації трудової пенсії (страхової частини трудової пенсії по старості).

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >