Персональні соціальні програми

У більшості країн з державним (обов'язковим) соціальним страхуванням громадяни персонально беруть участь у його фінансуванні поряд з роботодавцями (бізнесом) і державою шляхом сплати обов'язкових страхових внесків із заробітку, а в окремих випадках - і з пенсій. У Росії громадяни, як працюючі, так і непрацюючі, у сплаті страхових внесків на соціальне страхування не беруть участь - за них платить роботодавець, але, звичайно, з тих доходів, які забезпечені, в тому числі і його працівниками. Виняток становлять лише самозайняті громадяни та громадяни, які добровільно беруть участь в обов'язковому пенсійному та соціальному (ФСС) страхуванні, які сплачують страхові внески з власних доходів. Але при цьому ми не повинні забувати, що право на державну трудову пенсію і страхове забезпечення у разі тимчасової непрацездатності, виробничої травми, професійного захворювання мають лише працівники, зайняті за трудовими договорами.

Невключення працівників у систему сплати обов'язкових страхових внесків зазвичай пояснюють невисокою заробітною платою в Росії. Однак при цьому власні витрати громадян на медичні послуги на додаток до гарантованої державою медичної допомоги в 2012 року склали, за даними табл. 2.8 (параграф 2.4), 17,7% всіх витрат на охорону здоров'я, а з урахуванням витрат на ліки - 38% або 9,86 тис. Руб. на кожного жителя Росії, або приблизно 23,3 тис. руб. на кожного працюючого, що можна порівняти з середньостатистичною місячною зарплатою. При цьому більша частина витрат проведена у формі прямих платежів безпосередньо при зверненні людини за медичною (лікарської) допомогою. Як вже зазначалося в гл. 2, така форма оплати найменш ефективна, оскільки може призвести до розорення при серйозному захворюванні.

Важливо!

Високий рівень прямих платежів за медичні послуги пов'язаний з відсутністю на страховому ринку пропозицій індивідуальних програм ДМС - до 97% застрахованих по ДМС обслуговуються за корпоративними програмами.

У зв'язку з розвитком платної медицини проблема розвитку індивідуального ДМС набуває особливої актуальності. Аналогічна ситуація і в добровільному пенсійному страхуванні, і страхуванні від нещасних випадків, у тому числі і добровільному страхуванні професійних ризиків - більшість застрахованих але цим важливим видам соціального страхування є працівниками підприємств і організацій, переважно великих і фінансово стійких. При цьому частка застрахованих за корпоративними програмами соціального страхування працівників невелика - в НПФ в 2012 р було застраховано близько 20 млн чол., А судячи за даними Служби ДБ РФ з фінансових ринків про розміри страхової премії і середньої вартості страхової програми в розрахунку на 1 застрахованого число застрахованих по ДМС в 2012 р можна оцінити в 4-5 млн чол. Решта працівників та члени їх сімей не застраховані і оплачують необхідні соціальні послуги понад обов'язкових програм соціального страхування у формі прямих платежів з власних коштів.

В умовах передбаченої програмами соціально-економічного розвитку Росії (див. Гл. 5) поступової передачі частини соціальної відповідальності від держави бізнесу, в тому числі і самозайнятості населення, і з урахуванням зростання неформальної зайнятості частка особистих витрат громадян на персональні соціальні послуги буде зростати. Охоплення цієї потреби в персональних соціальних послугах добровільними видами страхування міг би стати драйвером розвитку страхового ринку в Росії.

Іншим фактором розвитку персональних соціальних програм є необхідність підвищення ефективності медичної, професійної та соціальної реабілітації осіб, які постраждали внаслідок травм і аварій. Для застрахованих по обов'язковому соціальному страхуванню від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань осіб реабілітаційні програми фінансуються за рахунок коштів соціального страхування у встановлених федеральними законами про бюджет ФСС межах. Застраховані не завжди задоволені цими програмами, а Фонд вважає за необхідне встановити особисту відповідальність застрахованого за виконання всіх передбачених реабілітаційною програмою процедур.

Поряд з постраждалими на виробництві в програмах соціальної реабілітації потребують і багато пенсіонерів, але отримати такі послуги можуть лише деякі у зв'язку з браком ресурсів у служб соціального забезпечення.

Для вирішення цих проблем може виявитися корисним європейський досвід по персональним програмам трудової реінтеграції. Однією з перших країн, що застосовують персональні програми реінтеграції стали Нідерланди, де в 2004 р набув чинності основний законодавчий акт - Білль про реформу системи соціального захисту населення, який докорінно змінив традиційні уявлення про "соціальну" Голландії як про державу "щедрих безкоштовних посібників , на які можна пристойно жити, не працюючи ". Ухваленню Білля про реформу передувала широкомасштабна підготовча робота по впровадженню нових принципів і підходів до соціального захисту населення, виконана Міністерством соціальних справ та зайнятості (Ministry of Social Affairs and Employment). У зв'язку з цим в країні відбувся поворот від захисту доходів до стимулювання трудової активності (the social activation principle), тобто до заміни соціального посібники зарплатою.

Протягом останніх 10 років багато європейських країн з метою поліпшення якості соціально-побутових послуг, що надаються на дому потребують стороннього догляду інвалідам та престарілим громадянам, впровадили в практику соціального захисту та реабілітації програму так званих персональних споживчих бюджетів. У відповідності з ідеологією руху інвалідів за незалежне життя, програма сприяє розширенню свободи вибору споживачів і підвищення ступеня їх впливу на постачальників послуг. Програма надання персональних бюджетів широко застосовується в системі соціального обслуговування Австрії, Данії, Німеччини, Фінляндії, Франції, Люксембурзі, Нідерландах, Швеції і Великобританії. Пілотні проекти з впровадження програми реалізуються в Бельгії та Італії, а також готуються до запуску в Чеській Республіці та Словенії.

Так, наприклад, в Нідерландах людям, що мають висновок про необхідність стороннього догляду, держава надає персональний бюджет, що дозволяє їм адаптувати соціально-побутове обслуговування відповідно до власних потреб. До введення в дію програми персональних бюджетів держава субсидувала установи та організації, які надають послуги, в рамках системи соціального та реабілітаційного обслуговування. Програма орієнтована в першу чергу на потреби клієнтів, фінансові ресурси виділяються безпосередньо споживачеві, який сам вибирає і оплачує послуги, необхідні йому для компенсації обмежень життєдіяльності. Спектр доступних для вибору послуг варіюється від допомоги в здійсненні покупок та побутового обслуговування до супроводу в громадському транспорті та терапевтичних процедур. Основною метою програми персональних споживчих бюджетів є максимальна адаптація системи соціально-реабілітаційного обслуговування до потреб кожного клієнта, посилення впливу споживача на реабілітаційний процес і надання йому повного права вибору видів соціальної підтримки. З 1997 р засоби персонального бюджету можуть бути також використані в цілях підтримки здійснюють догляд за інвалідами подружжя.

Цільовими групами програми персональних бюджетів є інваліди, люди з хронічними захворюваннями і громадяни похилого віку. Клопотання громадян про надання їм персонального бюджету приймають регіональні та місцеві відділення Центрального комітету із забезпечення соціальної допомоги. Потім співробітники комітету проводять оцінку фінансового становища потенційного клієнта, ступеня функціональних обмежень здоров'я, а також потреб і побажань подавця клопотання. На підставі цієї оцінки місцеві органи влади приймають рішення про виділення персонального бюджету чи наданні інших видів соціальної підтримки (наприклад, адаптації житла). Розмір виділяється бюджету визначається залежно від обсягу та гостроти потреб клієнта, проте не може перевищувати певного максимального значення. Бюджет може бути наданий безпосередньо у вигляді послуг на певну суму (при цьому грошовий еквівалент виплачується постачальнику послуг) або у грошовій формі (у цьому випадку клієнт сам укладає з постачальником угоду про виконання послуг і робить їхню оплату). При цьому клієнт самостійно приймає рішення про вибір постачальника послуг і способу отримання бюджету (у вигляді послуг або у грошовій формі).

У обов'язків клієнта входить пошук і відбір постачальника послуг, контроль за дотриманням формальностей при укладанні угод, своєчасна оплата послуг, зберігання квитанцій про оплату та іншої супутньої документації.

Клієнти можуть використовувати свої персональні бюджети для придбання різних послуг:

  • - Побутові послуги - допомога в роботі по дому (прибирання, прання тощо);
  • - Особистий догляд: допомогу при виконанні повсякденних дій (допомога при проведенні гігієнічних процедур, одяганні взуття та одягу, прийомі їжі, пересуванні і т.д.);
  • - Медичний догляд: допомога в прийомі лікарських засобів, перев'язка, зміна трахеостоміческой трубки;
  • - Допомога у виконанні різних дій вдома і за його межами, організація дозвілля;
  • - Навчання методам компенсації обмежень життєдіяльності, способам підвищення особистої ефективності і досягнення результатів (наприклад, досягнення самостійності та економічної незалежності);
  • - Організація короткострокових поїздок до місця відпочинку та оздоровчі заклади.

Персональний бюджет не може використовуватися для оплати медичного обслуговування, лікарських препаратів, а також послуг постійного проживання в установах стаціонарного типу.

Аналіз ефективності експериментальної програми персональних бюджетів показав, що 37% її клієнтів відновили трудову діяльність, тоді як той же показник серед клієнтів традиційних програм по трудової реабілітації інвалідів склав лише 30%. Такий результат заслужив позитивну оцінку уряду Нідерландів. Програма піддалася певним коррективам і була рекомендована до подальшого застосування.

Поряд з цим в Нідерландах продовжує використовуватися і традиційна форма надання соціальної допомоги, при якій оцінка потреб клієнтів і призначення реабілітаційних заходів здійснюється фахівцями агентств соціального страхування та служб зайнятості. У зв'язку з успішними результатами програми персональних споживчих бюджетів цей механізм починає використовуватися і для реінтеграції безробітних громадян, які тепер також можуть клопотати про виділення персонального бюджету.

Використання європейського досвіду персональних бюджетів та розвиток вітчизняних персональних програм соціального страхування дозволить підвищити ефективність використання коштів обов'язкового соціального страхування та особистих коштів громадян на соціальні потреби, підвищити особисту соціальну відповідальність громадян перед собою і своїми близькими і послужить основою для реалізації стратегій соціально-економічного розвитку Росії.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >