Особливості управління ризиком на рівні фірми

Той факт, що система управління ризиком є складовим елементом загальних процедур управління і ні в якому разі не протиставляється їм, проявляється на різних рівнях і різним чином. У цьому параграфі будуть проаналізовані лише деякі аспекти управління ризиком як частини загального менеджменту фірми.

Управління ризиком і стратегія розвитку фірми

Стратегія розвитку визначає всі сторони функціонування відповідної фірми, задаючи її цілі та методи їх досягнення в довгостроковій перспективі. Вплив стратегії фірми на управління ризиком проявляється не тільки в узгодженні завдань управління ризиком з місією і цілями фірми, але і відносно даної фірми до ризику. До числа основних варіантів управління ризиком на рівні фірми можна віднести наступні:

  • • обережний;
  • • зважений;
  • • ризикований.

Вибір одного з перерахованих варіантів, серед іншого, якраз і буде визначатися стратегією фірми. Так, якщо фірма орієнтується на завоювання ринку, то вона віддасть перевагу ризикований або зважений варіант управління ризиком. У цьому випадку вона може віддати перевагу утримання у себе всіх або більшої частини ризиків. Якщо ж фірма орієнтується на збереження нею сформованого положення на ринку і забезпечення своєї фінансової стійкості, то її вибір буде на користь зваженого або обережного варіанту, який передбачає передачу великих ризиків в зовнішнє середовище (табл. 3.1).

Таблиця 3.1

Взаємозв'язок стратегії розвитку фірми і відповідних варіантів управління ризиком

Стратегія фірми

Варіант управління ризиком

Освоєння нової ринкової ніші

Ризикований

Зважений

Збереження стійкого фінансового положення

Обережний

Взаємозв'язок між стратегією розвитку фірми і системою управління ризиком проявляється не тільки в тому, що перша визначає другу, але й у наявності зворотного зв'язку, а саме: вибір того чи іншого варіанту управління ризиком може зажадати деякого коректування зазначеної стратегії або попереднього обліку певних ризиків при її формуванні. Це пояснюється наявністю специфічного впливу ризику на такі цілі фірми, як:

  • продовження операцій. Подія, що виникло в результаті реалізації ризикової ситуації, може бути настільки несприятливим, що призведе до припинення операцій фірми (наприклад, у зв'язку з її банкрутством). Цілком очевидно, що в подібній ситуації цілі і місія фірми не можуть бути реалізовані, тому стратегія розвитку фірми повинна враховувати можливість виникнення подібних обставин;
  • стабільність операцій та (або) грошових потоків. Ризики, які загрожують даної мети фірми, зустрічаються частіше, ніж у попередньому випадку. Хоча бізнес фірми в цілому зберігається, при реалізації таких ризиків виникають значні проблеми в досягненні стратегічних цілей фірми. Тому така стратегія може зазнавати істотні зміни. Крім того, слід враховувати той факт, що деякі дорогі заходи з управління ризиком можуть теж підриватиме стабільність операцій та (або) грошових потоків;
  • прибутковість операцій. Хоча для досягнення певних цілей фірма може дозволити собі відносно короткі періоди збиткової роботи, прибутковість операцій є необхідною умовою її функціонування в довгостроковій перспективі. Тому порушення прибутковості внаслідок виникнення тих чи інших несприятливих подій, як правило, означає порушення нормального функціонування даної фірми;
  • зростання. Можливості зростання компанії - збільшення обороту фірми, прирощення частки ринку, зростання капіталізації і т.п., розглядаються як важливий критерій її оцінки, у тому числі акціонерами (власниками). Тому управління ризиками, що негативно впливають на ріст фірми, та їх аналіз слід розглядати як невід'ємну частину стратегії управління фірмою. Якщо ж подібні ризики не враховані, то їх реалізація та (або) здійснення будь-якого заходи з управління ними можуть зажадати перегляду стратегії розвитку фірми або повної відмови від неї;
  • інші цілі. Фірма може прагнути до виконання та інших цілей, наприклад інноваційних або гуманітарних. Очевидно, що через реалізації певних ризиків можуть виникати проблеми з досягненням подібних цілей, так що стратегія розвитку фірми може стати нездійсненною.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >