Обмеження страхового покриття

Страхове покриття може бути повним, а може мати обмеження. У разі повного покриття страхова виплата дорівнює розміру збитку. Наприклад, при страхуванні автоцивільної відповідальності зустрічаються ситуації повного страхового покриття, коли величина фактичної виплати дорівнює розміру збитку. Проте зазвичай страхове покриття містить деякі обмеження, що зменшують величину страхових виплат в порівнянні з розміром реального збитку.

Обмеження в страховому покритті може бути забезпечено шляхом виведення зі сфери страхового захисту частині можливого збитку, що може бути вигідно для носія ризику, зацікавленого у зниженні вартості страхового продукту (страхової премії). Збиток невеликого розміру може бути покритий страхувальником за власний рахунок. Катастрофічний збиток, як правило, реалізується з украй малою ймовірністю, так що відповідні ризики часто перерозподіляються страховиками між собою.

З боку страховика введення обмежень на страхове покриття пояснюється:

  • - Прагненням зменшити ефект опортуністичного поведінки страхувальника за рахунок включення страхувальника у процес врегулювання страхового випадку;
  • - Урахуванням обмежених можливостей страховика зі страхування тих чи інших ризиків.

Можливі обмеження страхового покриття можуть бути описані за допомогою графіків залежності між розміром збитку (горизонтальна вісь) і величиною страхових виплат (вертикальна вісь).

На рис. 7.1 зображена ситуація повного страхового покриття, коли розмір страхових виплат збігається з розміром збитку. Відповідна похила пряма лінія (бісектриса координатного кута) називається лінією повного страхового покриття. Пряма фактичних виплат в цьому випадку збігається з лінією повного страхового покриття. Наприклад, при настанні страхового випадку з збитком в 100 руб. розмір фактичної виплати також складе 100 руб.

Розмір збитку і величина фактичної виплати в ситуації повного покриття

Рис. 7.1. Розмір збитку і величина фактичної виплати в ситуації повного покриття

Якщо ж лінія виплат виявляється вище лінії повного страхового покриття, виникає ситуація надлишкового страхування, небезпечна різким збільшенням можливості опортуністичного поведінки страхувальника. Обмеження страхового покриття означає, що лінія фактичних страхових виплат повинна бути не вище лінії повного страхового покриття.

Одним з найбільш ефективних методів обмеження розміру страхового покриття є введення ліміту страхової відповідальності - величини, яку страхові виплати не можуть перевищити за умовами страхового договору. Це дозволяє виключити з покриття ризики катастрофічного, а іноді й просто великого розміру. Механізм дії цього умови договору представлений на рис. 7.2.

Розмір збитку і величина фактичної виплати при наявності ліміту відповідальності

Рис. 7.2. Розмір збитку і величина фактичної виплати при наявності ліміту відповідальності

При введенні ліміту відповідальності графік фактичних страхових виплат частково лежить нижче лінії повного покриття. При цьому якщо збиток не більше ліміту відповідальності, то він покривається в повному обсязі. Якщо ж збиток більше нього, то страхові виплати здійснюються тільки в розмірі ліміту відповідальності.

Ліміти відповідальності можуть встановлюватися за сукупним збитку в рамках всього договору, по одному об'єкту страхування або окремій застрахованій, а також окремо по кожному страховому ризику.

Можливою умовою обмеження розміру страхового покриття є франшиза - умовна і безумовна.

Франшиза - умова страхового договору про участь страхувальника у відшкодуванні збитку.

Умовна франшиза припускає, що страхові виплати здійснюються тільки тоді, коли розмір реального збитку перевищить величину франшизи. У разі якщо розмір збитку менше величини франшизи, то розмір виплат з боку страховика дорівнює нулю і вся відповідальність по відшкодуванню збитку залишається за страхувальником. Дана умова ілюструється на рис. 7.3.

Розмір збитку і величина фактичної виплати при наявності умовної франшизи

Рис. 7.3. Розмір збитку і величина фактичної виплати при наявності умовної франшизи

Недоліком умовної франшизи є те, що при невеликому перевищенні розміру франшизи страхувальник отримує повну виплату, а якщо "недотягує" до неї, то не отримує нічого. Тому для збитку, розмір якого близький до франшизі, ефект опортуністичного поведінки буде дуже сильний, оскільки страхувальник навмисно або ненавмисно буде намагатися завищити величину збитку або її оцінку.

Безумовна франшиза характеризується тим, що вона завжди віднімається з величини фактичного збитку. Іншими словами, страхувальник завжди бере участь в покритті збитку в сумі, що дорівнює розміру франшизи. Дана умова ілюструється на рис. 7.4.

Розмір збитку і величина фактичної виплати при наявності безумовної франшизи

Рис. 7.4. Розмір збитку і величина фактичної виплати при наявності безумовної франшизи

Наступною важливою умовою, що передбачає обмеження страхового покриття, є пропорційне поділ відповідальності між страхувальником і страховиком. Розмір страхового покриття при даному умови зображений на рис. 7.5.

Розмір збитку і величина фактичної виплати в ситуації пропорційної відповідальності

Рис. 7.5. Розмір збитку і величина фактичної виплати в ситуації пропорційної відповідальності

У ряді країн пропорційне страхування розглядається як окремий тип обмеження страхового покриття, проте в законодавстві інших держав воно трактується як особливий вид франшизи.

В якості прикладу розглянемо ситуацію, типову для деяких видів страхування, коли розмір збитку може бути пропорційний якомусь параметру, що характеризує ризик. Так, для окремих видів медичного страхування розмір виплат може залежати від тривалості періоду врегулювання страхового випадку. Це, зокрема, має місце, якщо оплата лікування розглядається як функція його тривалості. Обмеження страхового покриття в цьому випадку може бути пов'язано зі зменшенням відповідальності страхової компанії відносно термінів оплати. Таке обмеження може приймати різні форми. Наприклад, умовами страхування може бути передбачено виключення з покриття перших кількох днів або тижнів хвороби. Іншими словами, страхові ви плати будуть в цьому випадку починатися тільки після перевищення тривалості лікування визначеного в договорі періоду очікування (обмеження типу умовної франшизи). Умовами страхування може бути передбачено і встановлення граничного періоду оплати лікування (умова типу ліміту відповідальності).

Введення будь-яких обмежень на страхове покриття робить процедуру документообігу, зокрема при врегулювання збитків, більш складною. При прийнятті рішення про виплату та визначенні її розміру страховику необхідно спиратися на інформацію про можливе обмеження страхового покриття.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >