Види перестрахування

У відповідності зі значеннями наступних двох ознак - економічний параметр, що враховується при визначенні зобов'язань перестраховика і перестрахувальника, участь перестраховика у відшкодуванні збитків - розрізняють договори пропорційного і непропорційного перестрахування.

За договорами пропорційного перестрахування економічним параметром, що враховуються при визначенні зобов'язань перестраховика і перестрахувальника, є прийнятий у перестрахування ризик. Участь перестраховика у відшкодуванні збитків за цими договорами визначається пропорцією між ризиком, отриманим перестрахувальником від перестраховика, і всім ризиком, прийнятим перестрахувальником від страхувальника. Так, якщо перестрахувальник прийняв від перестраховика відповідальність за ризиком у розмірі 60%, то при настанні будь реального збитку він відшкодовує саме 60% від цього збитку.

За договорами непропорційного перестрахування економічним параметром, що враховуються при визначенні зобов'язань перестраховика і перестрахувальника, є розмір настав збитку. Участь перестраховика у відшкодуванні збитків за цими договорами визначається, по-перше, розміром наступив шкоди і, по-друге, пропорцією (часток) отриманого ним в перестрахування ризику, яка розраховується як відношення розміру ризику, отриманого даними перестрахувальником від перестраховика, до розміру всього ризику, прийнятого перестрахувальником від страхувальника.

Так, якщо перестрахувальник за умовами договору прийняв на себе граничну відповідальність по покриттю збитку в розмірі 100 ден. од., що становить 60% від усього ризику, то при настанні реального збитку він відшкодовує саме 60% наступив шкоди і розмір відшкодування не повинен перевищувати цифру 100 ден. од.

Зверніть увагу!

За договорами пропорційного перестрахування між страховиками перерозподіляється відповідальність за ризиком, а за договорами непропорційного перестрахування - відповідальність по відшкодуванню збитку.

Варіанти перерозподілу відповідальності за ризиком у пропорційному перестрахуванні і варіанти перерозподілу відповідальності по відшкодуванню збитку в непропорційному перестрахуванні визначають різні види договорів пропорційного і непропорційного перестрахування.

Основні договори пропорційного перестрахування

До таких договорів відносяться квотний договір і договір ексцедента суми. В основі договірних відносин між перестрахувальником і перестраховиком за цими договорами лежить перерозподіл відповідальності між ними за ризиком, переданому в перестрахування.

Квотний договір перестрахування

Умови цього договору передбачають:

  • частку ризику, прийнятого перестраховиком в перестрахування;
  • ліміт відповідальності перестраховика по окремому ризику (рис. 9.4).

Введення ліміту відповідальності перестраховика обумовлено його фінансовими можливостями щодо прийняття ризику.

Розподіл відповідальності за ризиком але умовам квотного договору

Рис. 9.4. Розподіл відповідальності за ризиком за умовами квотного договору

Участь у відшкодуванні збитку перестраховика визначається часткою його участі в прийнятому ризик і реальним розміром збитку. Так, якщо частка участі перестраховика в розподілі ризику за умовами договору страхування становить 50%, а реальний розмір збитку склав 75% страхової суми, то при страховій сумі S1, що відповідає всьому ризику, участь перестраховика у відшкодуванні збитків за цим договором перестрахування складе величину (рис . 9.5):

0,5 × 0,75 × S1

Схема участі перестраховика і перестраховика у відшкодуванні збитків

* Приймемо умовно, що частка перестрахувальника в усіх договорах становить 50% прийнятого ризику (страхової суми), а реальна частка збитку по кожному з них - 75%

Рис. 9.5. Схема участі перестраховика і перестраховика у відшкодуванні збитків

Зазвичай квотні договори застосовуються як облігаторні, тому під перестрахування по них підпадають всі прийняті перестрахувальником від страхувальників ризики за певним видом страхування або по певній групі суміжних страхувань.

Розмір перестрахувальної премії, переданої перестрахувальником перестраховику, визначається як частка від усієї премії, яка збігається з часткою відповідальності за ризиком, прийнятої перестрахувальником від перестрахувальника. Так, якщо вся премія за прямим договором дорівнює ПР, частка відповідальності перестраховика по принимаемому ризику дорівнює d, то перестрахувальна премія ПРпер за цим договором буде дорівнює:

ПРпер = d × ПР.

Договір ексцедента суми (ексцедентна договір)

За його умовами передача відповідальності за ризиком передбачається у вигляді ексцедента (ексцедента суми) (рис. 9.6).

Розподіл відповідальності між перестрахувальником і перестраховиками але умовам ексцедентного договору

Рис. 9.6. Розподіл відповідальності між перестрахувальником і перестраховиками за умовами ексцедентного договору

Ексцедент суми - це передається відповідальність за ризиком, виражена в одиницях власного утримання перестрахувальника (в лініях).

Лінія - розмір власного утримання перестраховика.

Розподіл відповідальності за ризиком між перестраховиками здійснюється наступним чином.

По кожному з надійшли ризиків перестраховик залишає на власній відповідальності частину ризику, рівну власним утриманню - лінії. Перевищення ризику над цією лінією передається послідовно перестраховикам - спочатку перший, потім другому, третьому і Г.Д.

При цьому максимальна відповідальність кожного з перестрахувальників, визначається числом прийнятих даних перестрахувальником ліній. Наприклад, перший перестрахувальник взяв максимальну відповідальність, рівну двом лініям, другий - одній лінії і т.д.

Участь перестраховиків у відшкодуванні шкоди визначається їх участю в прийнятих ризиків і реальним розміром збитку. Так, якщо за умовами договору перестрахування відповідальність першого перестрахувальника становить О, (вона не повинна перевищувати його максимальну відповідальність, рівну, наприклад, двох лініях - подвоєному власному утриманню перестрахувальника), відповідальність друга перестраховика - О2 (вона не повинна перевищувати його максимальну відповідальність, рівну , наприклад, одній лінії), а реальний збиток з даного ризику склав 50% від страхової суми, то реальна участь перші перестраховика у відшкодуванні цього збитку складе величину 0,5 × О1, а реальну участь другий перестраховика - 0,5 × О2 (рис . 9.7).

За квотним і ексцедентна договорами можливі ситуації, коли ризики виявляються недострахованним, тобто вони не покриті відповідальністю чи перестраховика, або перестраховиків (див. рис. 9.4, 9.6.).

Так, при квотний перестрахуванні це можливо в тому випадку, коли частка залишилася відповідальності по деякому ризику перевищує ліміт відповідальності перестраховика. Наприклад, по деякому ризику відповідальність, яку потрібно передати перестраховику, становить 50 ден. од., а реальні можливості цього перестраховика, що визначаються лімітом його відповідальності, становлять лише 40 ден. од. У цьому випадку відповідальність за ризиком у розмірі 10 ден. од. залишається за перестрахувальником.

При ексцедентна договорі перестрахування така ситуація також можлива при розподілі відповідальності за ризиком, коли первісний ризик перевищує відповідальність перестраховика та перестраховиків, яка виражена в лініях, тобто в одиницях власного утримання. Так, якщо відповідальність перестраховика становить одну лінію, першого перестрахувальника - дві лінії, другий перестраховика - одну лінію, то в цілому на їх сумарної відповідальності можуть бути ризики, що не перевищують чотирьох ліній. Будь ризик, що перевищує цю цифру, виявляється не покритим відповідальністю, тобто стає недострахованним. Відповідальність за недострахованним частини ризику залишається за перестрахувальником (рис. 9.7).

Зазвичай ексцедентна договори застосовуються стосовно всіх ризиків за окремим видом страхування або всіх ризиків, що відносяться до одного об'єкту страхування, наприклад при страхуванні промислових об'єктів, судів, житлових будов.

Участь перестраховика та перестраховиків у відшкодуванні збитку по ексцедентна договором

Рис. 9.7. Участь перестраховика та перестраховиків у відшкодуванні збитку по ексцедентна договором

Розподіл премії між перестрахувальником і перестраховиками за цим договором йде аналогічно тому, як це робиться для квотних договорів, тобто пропорційно часткам прийнятої ними відповідальності щодо несення ризику.

Зверніть увагу!

Основними договорами пропорційного перестрахування є:

  • • квотний договір;
  • • ексцедентна договір (договір ексцедента суми).
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >