Бухгалтерський облік і звітність

Бухгалтерський облік

Особливий порядок у страхових організаціях встановлений для обліку страхових операцій, які включають:

  • • нарахування страхових премій та їх отримання;
  • • виплату страхового відшкодування;
  • • операції з передачі і прийому ризиків у перестрахування;
  • • облік страхових резервів.

Для їх обліку використовуються:

  • • рахунок 22 "Виплати за договорами страхування, співстрахування, перестрахування";
  • • рахунок 92 "Страхові премії (внески)";
  • • рахунок 78 "Розрахунки за страхування, співстрахування та перестрахування";
  • • рахунок 95 "Страхові резерви".

На рахунку 22 відображається інформація про страхові виплати за договорами страхування, частках перестраховиків у страхових виплатах за договорами, переданими в перестрахування, повернутих страхових преміях (внески) і виплачених викупних сумах, а також оплачених медичних послугах по обов'язковому медичному страхуванню. Страхові виплати включаються до складу витрат на дату виникнення у страхової організації зобов'язання з виплати страхового відшкодування страхувальникові по фактично страховий випадок, вираженого в абсолютній грошовій сумі, яка повинна бути розрахована відповідно до законодавства Російської Федерації та правилами страхування.

Рахунок 92 використовується для відображення інформації про нарахованих страхових преміях (внески) за договорами страхування, співстрахування та перестрахування. Бухгалтерський запис по нарахуванню страхової премії проводиться в той момент, коли виникає право страхової організації на одержання від страхувальника страхової премії (внеску), що випливає з конкретного договору страхування або підтверджений іншим чином (наприклад, виставлення рахунку на сплату страхувальником страхового внеску). Якщо за умовами договору страхування життя страхові премії сплачуються періодично, то зазначена бухгалтерська запис проводиться в той момент, коли виникає право страхової організації на отримання чергового страхового внеску. За договорами страхування, які належать до страхування іншому, ніж страхування життя, нараховується вся сума страхової премії, належна до отримання за договором страхування незалежно від порядку її сплати.

Рахунок 78 призначений для узагальнення інформації про розрахунки страхової організації зі страхувальниками, перестраховиками, перестрахувальниками, співстраховиками, страховими агентами, страховими брокерами за укладеними договорами страхування, співстрахування та перестрахування.

Рахунок 95 акумулює інформацію про утворених страховою організацією страхових резервах, частки перестраховиків у страхових резервах і результатах зміни страхових резервів, тому для кожного з резервів відкриваються субрахунки: 95-1 "Страховий резерв", 95-2 "Частка перестраховика у резерві", 95- 3 "Зміна резерву". Бухгалтерський облік страхових резервів ведеться по кожному з них окремо. Для відображення інформації про формування та використання резерву запобіжних заходів у страхових організаціях використовується рахунок 96 "Резерви майбутніх витрат".

Залежно від конкретної страхової операції необхідно використовувати відповідний субрахунок.

Приклади

1. На момент настання відповідальності страхової організації нарахована страхова премія за укладеним договором страхування в розмірі 50 000руб .:

Дебет (Д) рах. 78-1, Кредит (К) рах. 92-1 - 50000 руб.

2. Нарахована страхова премія, що підлягає передачі перестраховику, у сумі 25 000 руб .:

Д рах. 92-4, К рах. 78-4 - 25000 руб.

Також слід зазначити, що на рахунку 91 "Інші доходи і витрати" відображається інформація про інші доходи та витрати страхової організації, у тому числі пов'язаних з операціями страхування, співстрахування та перестрахування, з інвестицій та інших, серед яких відсотки по депо премій, винагороди та Тантьєма за договорами перестрахування, надходження, пов'язані з наданням іншим страховим організаціям послуг страхового агента, сюрвейєра та аварійного комісара та ін.

Всі доходи і витрати страхової організації протягом звітного періоду обліковуються на відповідних рахунках (рах. 22, рах. 26, рах. 92, рах. 95, рах. 91), а в кінці звітного періоду вони списуються на рахунок 99 "Прибутки і збитки ", який призначений для формування прибутку (збитку) звітного року. Початкового сальдо цей рахунок не має. Протягом звітного періоду за кредитом рахунка відображаються всі доходи, а за дебетом - витрати. Після закінчення року цей рахунок закривається, а сальдо заключними записами грудня переноситься на рахунок нерозподіленого прибутку.

Зверніть увагу!

У страхових організаціях формування фінансового результату звітного року проводиться безпосередньо на рахунку 99 "Прибутки і збитки", на який після закінчення звітного періоду списуються всі страхові доходи і витрати, загальногосподарські витрати та інші доходи і витрати.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >