Показники рівня і темпів розвитку страхового ринку по країнах і регіонах світового господарства

Порівняльна характеристика світового ринку страхування виходить з традиційних показників: обсягу страхової премії за видами страхування і по регіонах світу, частки страхової премії у валовому внутрішньому продукті (ВВП) окремих країн, щільності страхової премії на душу населення. Оцінка динаміки світового страхового ринку проводиться за показниками приросту підписаної страхової премії по різних країнах і регіонах світового господарства.

Світовий страховий ринок концентрується в розвинених країнах Північної Америки, Західної Європи, Японії й Океанії - на їх частку припадає понад 90% загального обсягу страхових премій (табл. 25.1). Надовго країн, що розвиваються, і держав з ринками, що формуються, до яких відносяться країни Латинської Америки, Центральної та Східної Європи, Південної та Східної Азії та Африки, припадає близько 10% страхових премій. У найбільш розвинених країнах Центральної та Східної Європи, а також на що розвиваються страхових ринках Латинської Америки, Південно-Східної Азії (ВВП на душу населення - 5-8 тис. Дол.) Частка страхової премії у ВВП становить близько 3-5%; в США, європейських країнах і Японії, Гонконгу (ВВП на душу населення 30-40 тис. дол.) частка страхової премії у ВВП сягає 10-12%. Росія, на жаль, значно відстає за аналізованих показниками. У 2010 р частка страхової премії у ВВП Росії склала лише 2,3%, що в 3-5 разів менше, ніж у розвинених країнах.

Таблиця 25.1

Світовий страховий ринок по регіонах (2010 р)

Країни, регіони

Рейтинг за обсягом премій 2010

Премії, страхування життя

Премії, страхування інше, ніж страхування життя

Разом

Щільність страхової премії

Частка страхової премії у ВВП. 2010,%

Розвинуті країни

-

2156

1533

3689

3527

8,6

США

1

506

660

1166

3759

8,0

Японія

2

441

116

557

4390

10,1

Великобританія

3

214

96

310

+4497

12,4

Франція

4

192

88

280

+4187

10,5

Німеччина

5

115

125

240

2904

7,2

Італія

7

122

52

174

2766

8,1

Гонконг

24

23

3

26

3636

11,4

Створювані

ринки

Немає даних

364

286

650

110

3,0

Латинська Америка і країни Карибського басейну

Немає даних

55

73

128

219

2,7

Бразилія

15

33

31

64

328

3,1

Мексика

29

9

10

19

173

1.9

Країни Центральної та Східної Європи

Немає даних

20

68

88

272

2,6

Росія

19

1

41

42

297

2,3

Південна і Південно-Східна Азія

Немає даних

238

98

336

94

3,7

Китай

6

143

72

215

158

3,8

Індія

11

68

11

78

64

5,1

Близький Схід і Центральна Азія

Немає даних

8

25

33

104

1,5

ОАЕ

46

1

5

6

1248

2,1

Африка

Немає даних

47

20

67

65

3,9

Світ у цілому

Немає даних

+2520

1819

+4339

627

6,9

Статистика свідчить, що для ринків, що розвиваються характерний більший потенціал зростання, ніж для розвинених держав (табл. 25.2). Це пояснюється насамперед великим потенціалом економічного зростання країн з перехідною економікою, значною місткістю ринку і незадоволеним попитом населення на страхові послуги різного призначення, який у централізовано планованої моделі економіки задовольнявся системою державного страхування та соціального забезпечення.

Таблиця 25.2

Темпи приросту світових страхових ринків (%)

Роки / Регіон

1996-1997

1997- 1998

1998-1999

1999-2000

2000-2001

2005-2006

2009-2010

2010- 2011

Америка

3,3

4,9

5,1

4,9

2,4

2,7

0,2

2,4

Північна Америка

2,9

4,8

5,1

4,8

2,2

2,2

-0,7

1,7

Південна Америка

11,5

7,2

5,2

6,6

6,7

11,6

19,3

10,0

Європа

5,8

3,4

10,1

11,9

-2,0

7,5

1,4

-5,4

Західна Європа

5,6

3,4

10,0

11,8

-2,4

7,3

3,9

-5,9

Східна Європа

13,0

2,0

14,6

15.8

15,3

11,4

0,4

3,9

Азія

3,8

-3,4

-3,4

2,8

2,5

3,8

7,4

1,0

Японія

0.8

-3,8

-4,9

0,6

0,8

0,9

0,1

2,9

Південна і Східна Азія

16,9

-2,4

2,6

11,7

8,3

20,8

18,8

-4,4

близький Схід

4,0

3,7

4,4

5,3

12,2

5,6

7,4

8,6

Африка

8,3

22,1

5,4

7,5

4,1

17,5

1,1

3,0

Океанія

НА

11,3

5,2

1,7

-1,9

2,2

-

2,5

Світ

4,5

2,3

4,5

6,6

1,0

5,0

2,7

-0,8

Індустріальні регіони

-

2,3

4,5

6,2

0,2

4,0

1,4

-1,2

Ринки, що розвиваються

-

3,0

4,5

10,3

8,2

16,3

10,9

1,1

Страховий ринок і його учасники відчули серйозний вплив економічної кризи, коли суб'єкти ринку поступово почали випробовувати схильність до заощаджень та економії саме на "відкладених" фінансові послуги, до яких відноситься і страхування. Однак такий незначний загальний приріст страхових премій промислово розвинених країн в 2009-2010 р (на 1,4% але порівнянні з 4,0% в 2005- 2006 рр.) Пояснюється не тільки світовою фінансовою кризою, але й тим, що страховий ринок Японії, що становить приблизно 1/5 загальносвітового ринку, продемонстрував негативний приріст цього показника у зв'язку з цунамі в квітні 2011 р і техногенною катастрофою в березні 2011 р на атомній електростанції "Фукусіма-1", які завдали збитків у розмірі, що дорівнює майже чверті ВВП Японії. Американський страховий ринок також не демонструє зростання. Негативні показники американського страхового ринку були компенсовані значним збільшенням збору премій у країнах Південно-Східної Азії (18,8% в 2009-2010 рр.) І особливо в Китаї, де зростання страхового ринку склав абсолютний рекорд в усьому світі - 26,2% в 2009-2010 рр. Темпи приросту премій по страхуванню життя особливо значно впали в індустріально розвинених країнах (негативний приріст -2,7% порівняно з 8% в державах, що розвиваються), що пояснюється в першу чергу кризою, які розгорнулися на фондових ринках. Ситуація з преміями на ринку страхування іншого, ніж страхування життя, виявилася дещо краще: розвинені країни демонстрували приріст 5%, а розвиваються - 8,6%. Однак цей приріст супроводжувався значним збільшенням коефіцієнта збитковості у зв'язку із зростанням страхових виплат. В цілому в світі в період з 1996 по 2010 р помітна виражена позитивна динаміка по збору страхових премій (приріст близько 30%), однак і тут сектор страхування іншого, ніж страхування життя, показує кращу динаміку, ніж сектор страхування життя (табл. 25.3 ).

Таблиця 25.3

Динаміка збору страхових премій (світовий ринок, млн дол.)

Рік

Страхування життя

Страхування інше, ніж страхування життя

Разом

1 996

909100

1196736

2105838

1 997

896873

1231798

2128671

1 998

891352

1275053

2166405

+1999

912749

1424203

2336952

2000

926503

1518401

2444904

+2001

969945

1445776

2415720

+2002

1098412

1534061

2632473

+2003

1275616

1682743

2958359

2004

1397522

1866636

3264158

+2005

1452000

1974000

3426000

+2006

1514094

2209317

3723140

+2007

-

-

4069087

+2010

2520000

1819000

4339000

+2011

3763000

2841000

6604000

Незважаючи на кризу, в 2010 р сукупний обсяг зібраних у світі премій перевищував аналогічний показник 2009 р і оцінювався цифрою понад 4,3 трлн дол. Причому зростання в основному припав на сектор страхування життя, який у загальному обсязі займає більше 50% зібраної страхової премії, хоча до 2007 р цей показник був менше половини. У 2011 р загальний приріст премій у світі був негативним (-0,8%), однак внаслідок знецінення долара щодо інших валют в номінальному вираженні зростання склало 6%. Всі страхові ринки розвинених країн в 2011 р показали негативний приріст (-1,1%), ринки, що розвиваються продемонстрували невелике, але стабільне зростання (1,3%). Загальні показники, однак, не відображають істотної регіональної різниці результатів страхової діяльності. Наприклад, збори в Західній Європі по страхуванню життя знизилися на 9,8%, у той час як в Північній Америці зростання склало 2,3%. Обсяги збору премії зі страхування життя в Китаї та Індії знизилися через нових регулюючих норм з продажу страхових продуктів, а збори по страхуванню іншому, ніж страхування життя в цих країнах продовжували зростати.

За відносними показниками, иллюстрирующим рівень розвитку ринку страхування (а отже, і рівень соціально-економічного розвитку), таким як страхові премії в розрахунку на душу населення і частка премій у валовому національному продукті (ВНП), традиційно лідирують індустріально розвинені країни. Провідні позиції займають Великобританія і Японія: у 2010 р жителі цих країн витратили на страхування 4497 і 4 390 дол. США відповідно. Серед розвиваються страхових ринків слід звернути увагу на швидко розвиваються страхові ринки арабських країн: Об'єднані Арабські Емірати досягли премії в 1248 дол. На душу населення. Це не суперечить тим тенденціям, які спостерігаються на світовому ринку: найбільші міжнародні страховики звертають пильну увагу на ці ринки, активно розвиваючи такафул-послуги. Особливе місце на світовому ринку страхування належить Китаю, що займає в загальному табелі про ранги шосте місце. Ця висхідна країна-гігант досягла страхової премії на душу населення у розмірі 158 дол, і вже відзначених в 2010 р рекордних темпів приросту страхової премії (26,2%). Для порівняння: російський ринок в 2010 р перебував на 19-му місці у світі з щільністю страхової премії в 297 дол. США. Скромний результат Китаю за рівнем розвитку страхування пояснюється великим населенням країни і нерівномірністю соціально-економічного розвитку територій.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >