Навігація
Головна
 
Головна arrow Аудит та Бухоблік arrow Бухгалтерський фінансовий облік
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Облік основних засобів

У результаті вивчення даної глави студент повинен:

знати

 • • поняття і основні принципи організації обліку руху основних засобів на підприємстві;
 • • види оцінок основних засобів і способи їх обчислення;
 • • основні відмінності в принципах формування первісної і залишкової вартості для цілей бухгалтерського і податкового обліку;
 • • способи нарахування амортизації основних засобів;
 • • основні відмінності в способах нарахування амортизації для цілей бухгалтерського і податкового обліку;

вміти

 • • проводити облік за основними господарськими операціями, пов'язаними з рухом основних засобів на підприємстві;
 • • вирішувати конкретні господарські ситуації за допомогою методів бухгалтерського обліку;
 • • розраховувати амортизацію із застосуванням різних способів нарахування амортизації як для цілей бухгалтерського обліку, так і для цілей оподаткування;

володіти

 • • вміннями та навичками документаційного та інформаційного забезпечення господарюючого суб'єкта про стан і рух основних засобів і сум нарахованої амортизації;
 • • нормами і правилами вітчизняних стандартів в області бухгалтерського обліку основних засобів.

Поняття основних засобів та їх облік на підприємстві

Для ведення виробничо-господарської діяльності підприємствам необхідні основні засоби (засоби праці); вони багаторазово беруть участь у виробничому процесі, частинами переносять свою вартість на створюваний продукт, не змінюючи при цьому своєї матеріально-натуральної форми. Перенесення вартості на вартість новостворюваної продукції обумовлений тим, що, не змінюючи матеріально-речову форму, основні засоби схильні до зносу під впливом засобів праці та навколишнього середовища.

Для цілей оподаткування під основними засобами розуміють частину майна, використовуваного в якості засобів праці для виробництва та реалізації товарів (виконання робіт, надання послуг) або для управління організацією первісною вартістю більше 40 000 руб. (ст. 257 НК).

Відповідно до ПБО 6/01 "Облік основних засобів" в якості об'єкта основних засобів до обліку може бути прийняте майно, яке одноразово відповідає таким умовам:

 • - Об'єкт призначений для використання у виробництві продукції, при виконанні робіт чи наданні послуг, для управлінських потреб організації чи для надання організацією за плату в тимчасове володіння і користування або у тимчасове користування;
 • - Об'єкт призначений для використання протягом тривалого часу, тобто терміну тривалістю понад 12 місяців або звичайного операційного циклу, якщо він перевищує 12 місяців;
 • - Організація не передбачає наступний перепродаж даного майна;
 • - Об'єкт здатний приносити організації економічні вигоди (дохід) у майбутньому.

На рахунку 01 "Основні засоби" на окремих субрахунках ведуть облік основних засобів, що знаходяться в експлуатації, в запасі, на консервації або переданих в звичайну (виробничу) оренду. На рахунку 01 "Основні засоби" організовується пооб'єктний аналітичний облік основних засобів у місцях, де вони знаходяться (цехах, виробництвах, ділянках і т.д.).

Об'єкти основних засобів групуються в обліку відповідно до вимог статистичної звітності на виробничі і невиробничі (останні по галузях: охорона здоров'я, житлово-комунальні і т.п.) і, далі, по функціональних групах (будівлі, споруди, робочі машини й устаткування і т .буд.).

Земельні ділянки, лісові та водні угіддя, родовища корисних копалин, передані в користування підприємству, на рахунку 01 "Основні засоби" не враховуються. Але ті ж об'єкти, що є власністю підприємства (куплені чи передані йому у власність державними органами), враховуються на окремих субрахунках, що відкриваються на рахунку 01 "Основні засоби".

Головними завданнями бухгалтерського обліку основних засобів є:

 • 1) контроль за їх наявністю і схоронністю з моменту придбання до моменту вибуття;
 • 2) правильне і своєчасне числення зносу;
 • 3) отримання відомостей для правильного розрахунку податку на майно, перераховується до бюджету;
 • 4) контроль за правильним і ефективним використанням коштів на реконструкцію, модернізацію та ремонт основних засобів;
 • 5) контроль за ефективним використанням основних засобів за часом і потужністю; отримання даних для складання звітності про наявність та рух основних засобів.

Базою правильної організації бухгалтерського обліку основних засобів є затверджена типова класифікація основних засобів і єдиний принцип їх оцінки в обліку.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук