Облік оренди основних засобів

Оренда - це засноване на договорі оплатне тимчасове володіння і користування або тимчасове користування майном. В оренду можуть бути передані земельні ділянки та інші природні об'єкти, підприємства, будівлі, споруди, обладнання, транспортні засоби та інші види майна, які не втрачають своїх натуральних властивостей у процесі їх використання.

Слід підкреслити, що, відповідно до ЦК право здачі активів в оренду належить їх власнику, і відносини між орендарем та орендодавцем обов'язково встановлюються на основі договору оренди. У цьому договорі відбивається найменування майна, переданого в оренду, його вартість, термін оренди, розмір і порядок внесення орендної плати, обов'язки орендаря і орендодавця з утримання майна, умови повернення та ін. Як правило, орендна плата встановлюється у вигляді твердої суми платежів або шляхом надання частки продукції, послуг або доходів, отриманих у результаті використання орендованого майна.

Поточна оренда полягає в тому, що орендодавець передає орендарю майно на певний термін на умовах повернення. Об'єкт передається в оренду на підставі акта приймання-передачі основних засобів. Одночасно в інвентарній картці об'єкта в бухгалтерії орендодавця робиться відмітка про передачу. При цьому за орендодавцем зберігається право власності на передане майно, а до орендаря переходить лише право користування і володіння ним. Тому орендодавець продовжує показувати здане в оренду майно у своєму балансі, а орендар відображає його на позабалансових рахунках. Орендар за взяті в оренду основні засоби виплачує орендну плату.

Порядок відображення оренди основних засобів у бухгалтерському обліку орендодавця

Можливі два варіанти бухгалтерського обліку в залежності від того, є чи не є оренда предметом діяльності орендодавця. У будь-якому випадку при передачі в оренду об'єктів основних засобів проводиться запис за дебетом субрахунка "Основні засоби, передані в оренду" в кореспонденції з кредитом субрахунка "Власні основні засоби" до рахунку 01 "Основні засоби".

Варіант 1 - оренда є предметом діяльності орендодавця. В обліку орендодавця сума належної орендної плати входить в обсяг реалізації і відображається у складі доходів за звичайними видами діяльності. Таким чином, на суму нарахованої плати за надання послуг з передачі в оренду об'єктів основних засобів робиться запис:

Д 62 "Розрахунки з покупцями і замовниками", субрахунок "Розрахунки по орендній платі";

До 90 "Продажі", субрахунок "Виручка".

Всі витрати, пов'язані з наданням послуг з передачі в оренду основних засобів та нарахованими за ними амортизаційних відрахуваннях, акумулюються на калькуляційних рахунках 20 "Основне виробництво":

Д 20 "Основне виробництво";

До 02 "Амортизація основних засобів", 10 "Матеріали", 70 "Розрахунки з персоналом з оплати праці", 69 "Розрахунки по соціальному страхуванню і забезпеченню" та ін.

В кінці місяця всі накопичені витрати списуються:

Д 90 "Продажі", субрахунок "Собівартість продажів";

До 20 "Основне виробництво".

Крім того, в дебеті рахунку 90 "Продажі" відбивається і нарахування до перерахування ПДВ по наданій послузі:

Д 90 "Продажі", субрахунок "Податок на додану вартість";

До 68 "Розрахунки по податках і зборах", субрахунок "Розрахунки з ПДВ".

Таким чином, при зіставленні двох сторін рахунку 90 "Продажі" виявляється фінансовий результат від надання орендних послуг і робляться бухгалтерські записи:

Д 90 "Продажі", субрахунок "Прибуток (збиток) від продажу";

До 99 "Прибутки і збитки" - на отриманий прибуток;

Д 99 "Прибутки і збитки";

До 90 "Продажі", субрахунок "Прибуток (збиток) від продажу" - на отриманий збиток.

Отримання орендної плати від орендаря відображається за дебетом рахунків грошових коштів в кореспонденції з кредитом рахунка 62 "Розрахунки з покупцями і замовниками", субрахунок "Розрахунки по орендній платі".

Варіант 2 - передача об'єктів основних засобів не є предметом діяльності орендодавця, і його доходи і витрати з оренди включаються до складу операційних доходів і витрат. У цьому випадку при нарахуванні належної орендної плати робляться такі бухгалтерські записи:

Д 76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами", субрахунок "Розрахунки по орендній платі";

До 91 "Інші доходи і витрати", субрахунок "Інші доходи".

Амортизаційні відрахування нараховує власник об'єктів основних засобів:

Д 91 "Інші доходи і витрати", субрахунок "Інші витрати";

До 02 "Амортизація основних засобів".

Крім того, на дебеті рахунку 91 "Інші доходи і витрати", субрахунок "Інші витрати" збираються протягом місяця всі витрати, пов'язані з наданням орендних послуг.

Таким чином, на рахунку 91 "Інші доходи і витрати" накопичується вся необхідна інформація для визначення фінансового результату від надання орендних послуг і відображається:

Д 91 "Інші доходи і витрати", субрахунок "Сальдо інших доходів і витрат";

До 99 "Прибутки і збитки" - на суму отриманого прибутку;

Д 99 "Прибутки і збитки";

До 91 "Інші доходи і витрати", субрахунок "Сальдо інших доходів і витрат" - отриманий збиток.

Порядок відображення в бухгалтерському обліку орендних операцій в орендаря

Основні засоби, отримані орендарем, приймаються на позабалансовий облік в оцінці, зазначеної в договорі оренди. При цьому робиться проста бухгалтерська запис за дебетом рахунка 001 "Орендовані основні засоби".

Якщо орендовані об'єкти основних засобів використовуються в орендаря для виробництва продукції (надання послуг, виконання робіт), то орендна плата розглядається як витрата по звичайного вигляду діяльності і включається в поточні витрати.

Д 20 "Основне виробництво", 23 "Допоміжні виробництва", 25 "Загальновиробничі витрати", 26 "Загальногосподарські витрати", 44 "Витрати на продаж";

До 76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами", субрахунок "Розрахунки по орендній платі".

Витрати на ремонт орендованих основних засобів, вироблені орендарем (передбачені договором оренди), також враховуються у складі його витрат по звичайних видах діяльності.

Якщо орендовані об'єкти використовуються орендарем для непродуктивних потреб, то орендна плата відображається:

Д 29 "Обслуговуючі виробництва і господарства";

До 76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами", субрахунок "Розрахунки по орендній платі".

При фактичному перерахуванні орендних платежів дебетується рахунок 76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами", субрахунок "Розрахунки по орендній платі" і кредитуються рахунки грошових коштів.

Різновидом довгостроковій (фінансової) оренди є лізинг. За договором лізингу лізингодавець купує вказане лізингоодержувачем майно у певного продавця і надає його у тимчасове користування лізингоодержувачу для підприємницьких цілей.

Майно, придбане для подальшої здачі в лізинг, лізингодавець враховує на рахунку 03 "Прибуткові вкладення в матеріальні цінності". При здачі майна в оренду воно або продовжує числитися на балансі лізингодавця (на рахунку 03 "Прибуткові вкладення в матеріальні цінності"), або переходить на баланс лізингоотримувача і враховується в нього на балансі (на рахунку 01 "Основні засоби").

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >