Навігація
Главная
Авторизация/Регистрация
 
Головна arrow Аудит та Бухоблік arrow Бухгалтерський фінансовий облік

Облік оренди основних засобів

Оренда - це засноване на договорі оплатне тимчасове володіння і користування або тимчасове користування майном. В оренду можуть бути передані земельні ділянки та інші природні об'єкти, підприємства, будівлі, споруди, обладнання, транспортні засоби та інші види майна, які не втрачають своїх натуральних властивостей у процесі їх використання.

Слід підкреслити, що, відповідно до ЦК право здачі активів в оренду належить їх власнику, і відносини між орендарем та орендодавцем обов'язково встановлюються на основі договору оренди. У цьому договорі відбивається найменування майна, переданого в оренду, його вартість, термін оренди, розмір і порядок внесення орендної плати, обов'язки орендаря і орендодавця з утримання майна, умови повернення та ін. Як правило, орендна плата встановлюється у вигляді твердої суми платежів або шляхом надання частки продукції, послуг або доходів, отриманих у результаті використання орендованого майна.

Поточна оренда полягає в тому, що орендодавець передає орендарю майно на певний термін на умовах повернення. Об'єкт передається в оренду на підставі акта приймання-передачі основних засобів. Одночасно в інвентарній картці об'єкта в бухгалтерії орендодавця робиться відмітка про передачу. При цьому за орендодавцем зберігається право власності на передане майно, а до орендаря переходить лише право користування і володіння ним. Тому орендодавець продовжує показувати здане в оренду майно у своєму балансі, а орендар відображає його на позабалансових рахунках. Орендар за взяті в оренду основні засоби виплачує орендну плату.

Порядок відображення оренди основних засобів у бухгалтерському обліку орендодавця

Можливі два варіанти бухгалтерського обліку в залежності від того, є чи не є оренда предметом діяльності орендодавця. У будь-якому випадку при передачі в оренду об'єктів основних засобів проводиться запис за дебетом субрахунка "Основні засоби, передані в оренду" в кореспонденції з кредитом субрахунка "Власні основні засоби" до рахунку 01 "Основні засоби".

Варіант 1 - оренда є предметом діяльності орендодавця. В обліку орендодавця сума належної орендної плати входить в обсяг реалізації і відображається у складі доходів за звичайними видами діяльності. Таким чином, на суму нарахованої плати за надання послуг з передачі в оренду об'єктів основних засобів робиться запис:

Д 62 "Розрахунки з покупцями і замовниками", субрахунок "Розрахунки по орендній платі";

До 90 "Продажі", субрахунок "Виручка".

Всі витрати, пов'язані з наданням послуг з передачі в оренду основних засобів та нарахованими за ними амортизаційних відрахуваннях, акумулюються на калькуляційних рахунках 20 "Основне виробництво":

Д 20 "Основне виробництво";

До 02 "Амортизація основних засобів", 10 "Матеріали", 70 "Розрахунки з персоналом з оплати праці", 69 "Розрахунки по соціальному страхуванню і забезпеченню" та ін.

В кінці місяця всі накопичені витрати списуються:

Д 90 "Продажі", субрахунок "Собівартість продажів";

До 20 "Основне виробництво".

Крім того, в дебеті рахунку 90 "Продажі" відбивається і нарахування до перерахування ПДВ по наданій послузі:

Д 90 "Продажі", субрахунок "Податок на додану вартість";

До 68 "Розрахунки по податках і зборах", субрахунок "Розрахунки з ПДВ".

Таким чином, при зіставленні двох сторін рахунку 90 "Продажі" виявляється фінансовий результат від надання орендних послуг і робляться бухгалтерські записи:

Д 90 "Продажі", субрахунок "Прибуток (збиток) від продажу";

До 99 "Прибутки і збитки" - на отриманий прибуток;

Д 99 "Прибутки і збитки";

До 90 "Продажі", субрахунок "Прибуток (збиток) від продажу" - на отриманий збиток.

Отримання орендної плати від орендаря відображається за дебетом рахунків грошових коштів в кореспонденції з кредитом рахунка 62 "Розрахунки з покупцями і замовниками", субрахунок "Розрахунки по орендній платі".

Варіант 2 - передача об'єктів основних засобів не є предметом діяльності орендодавця, і його доходи і витрати з оренди включаються до складу операційних доходів і витрат. У цьому випадку при нарахуванні належної орендної плати робляться такі бухгалтерські записи:

Д 76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами", субрахунок "Розрахунки по орендній платі";

До 91 "Інші доходи і витрати", субрахунок "Інші доходи".

Амортизаційні відрахування нараховує власник об'єктів основних засобів:

Д 91 "Інші доходи і витрати", субрахунок "Інші витрати";

До 02 "Амортизація основних засобів".

Крім того, на дебеті рахунку 91 "Інші доходи і витрати", субрахунок "Інші витрати" збираються протягом місяця всі витрати, пов'язані з наданням орендних послуг.

Таким чином, на рахунку 91 "Інші доходи і витрати" накопичується вся необхідна інформація для визначення фінансового результату від надання орендних послуг і відображається:

Д 91 "Інші доходи і витрати", субрахунок "Сальдо інших доходів і витрат";

До 99 "Прибутки і збитки" - на суму отриманого прибутку;

Д 99 "Прибутки і збитки";

До 91 "Інші доходи і витрати", субрахунок "Сальдо інших доходів і витрат" - отриманий збиток.

Порядок відображення в бухгалтерському обліку орендних операцій в орендаря

Основні засоби, отримані орендарем, приймаються на позабалансовий облік в оцінці, зазначеної в договорі оренди. При цьому робиться проста бухгалтерська запис за дебетом рахунка 001 "Орендовані основні засоби".

Якщо орендовані об'єкти основних засобів використовуються в орендаря для виробництва продукції (надання послуг, виконання робіт), то орендна плата розглядається як витрата по звичайного вигляду діяльності і включається в поточні витрати.

Д 20 "Основне виробництво", 23 "Допоміжні виробництва", 25 "Загальновиробничі витрати", 26 "Загальногосподарські витрати", 44 "Витрати на продаж";

До 76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами", субрахунок "Розрахунки по орендній платі".

Витрати на ремонт орендованих основних засобів, вироблені орендарем (передбачені договором оренди), також враховуються у складі його витрат по звичайних видах діяльності.

Якщо орендовані об'єкти використовуються орендарем для непродуктивних потреб, то орендна плата відображається:

Д 29 "Обслуговуючі виробництва і господарства";

До 76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами", субрахунок "Розрахунки по орендній платі".

При фактичному перерахуванні орендних платежів дебетується рахунок 76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами", субрахунок "Розрахунки по орендній платі" і кредитуються рахунки грошових коштів.

Різновидом довгостроковій (фінансової) оренди є лізинг. За договором лізингу лізингодавець купує вказане лізингоодержувачем майно у певного продавця і надає його у тимчасове користування лізингоодержувачу для підприємницьких цілей.

Майно, придбане для подальшої здачі в лізинг, лізингодавець враховує на рахунку 03 "Прибуткові вкладення в матеріальні цінності". При здачі майна в оренду воно або продовжує числитися на балансі лізингодавця (на рахунку 03 "Прибуткові вкладення в матеріальні цінності"), або переходить на баланс лізингоотримувача і враховується в нього на балансі (на рахунку 01 "Основні засоби").

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук