Навігація
Головна
 
Головна arrow Аудит та Бухоблік arrow Бухгалтерський фінансовий облік
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Облік нематеріальних активів

У результаті вивчення даної глави студент повинен:

знати

 • • поняття і основні принципи організації обліку руху НМА на підприємстві;
 • • види оцінок НМА і способи їх обчислення;
 • • способи нарахування амортизації по НМА;
 • • основні відмінності в способах нарахування амортизації за основними засобами та нематеріальними активами;
 • • основні критерії визнання НМА при прийнятті до бухгалтерського обліку;

вміти

 • • проводити облік за основними господарськими операціями, пов'язаними з рухом НМА на підприємстві;
 • • вирішувати конкретні господарські ситуації за допомогою методів бухгалтерського обліку;
 • • розраховувати амортизацію із застосуванням різних способів нарахування амортизації;
 • • вирішувати завдання по різних типових ситуацій, пов'язаних з надходженням і вибуттям НМА;

володіти

 • • вміннями та навичками документаційного та інформаційного забезпечення підприємства про стан і рух НМА;
 • • нормами і стандартами в області бухгалтерського обліку НМА.

Поняття нематеріальних активів та їх класифікація

Нематеріальні активи (НМА) поряд з основними засобами є об'єктами довгострокових інвестицій, входять до складу майна, що амортизується, і їх бухгалтерський облік в чому збігається з бухгалтерським обліком основних засобів.

Згідно ПБУ 14/2007 "Облік нематеріальних активів" для прийняття до бухгалтерського обліку об'єктів як

НМА необхідно одноразове виконання наступних умов:

 • - Відсутність у об'єкта фізичної форми (структури);
 • - Об'єкт призначений для використання у виробництві продукції, при виконанні робіт, наданні послуг, для управлінських потреб організації чи для використання в діяльності, спрямованої на одержання прибутку;
 • - Організація має право на отримання економічних вигод, які даний об'єкт здатний приносити в майбутньому, що випливає з відповідної угоди (контракту);
 • - Організація має належно оформлені документи, що підтверджують існування самого активу і права даної організації на результат інтелектуальної діяльності або засіб індивідуалізації, що випливають з одного патенту, свідоцтва, договору відчуження виключного права на результат інтелектуальної діяльності;
 • - Можливість виділення або відділення (ідентифікації) об'єкта від інших активів;
 • - Об'єкт призначений для використання протягом тривалого періоду часу, тобто терміну, що перевищує 12 місяців, або звичайного операційного циклу, якщо він перевищує 12 місяців;
 • - Організацією не передбачається подальший продаж об'єкта НМА протягом 12 місяців, або звичайного операційного циклу;
 • - Фактична (первісна) вартість об'єкта може бути достовірно визначена;
 • - Здатність організації обмежити доступ інших осіб до економічних вигод, що приносяться об'єктом.

До НМА відносять наступні об'єкти інтелектуальної власності:

 • - Виключне право патентовласника на винахід, промисловий зразок, корисну модель;
 • - Виключне право автора та іншого правовласника на використання програми для ЕОМ, бази даних;
 • - Виключне право автора або іншого правовласника на використання топології інтегральних мікросхем;
 • - Виключне право на товарний знак, знак обслуговування, найменування місця походження товарів і фірмове найменування;
 • - Виключне право патентовласника на селекційні досягнення;
 • - Володіння ноу-хау, таємну формулу або процес, інформацією щодо промислового, комерційного або наукового досвіду;
 • - Виключне право на аудіовізуальні твори.

У складі НМ А враховується також ділова репутація, що виникла у зв'язку з придбанням підприємства як майнового комплексу. При цьому негативна ділова репутація включається до складу інших доходів покупця в повній сумі.

Таким чином, всі НМА об'єднані в дві основні групи: "результати інтелектуальної діяльності" та "засіб індивідуалізації".

До перших відносять об'єкти патентного права - корисна модель, винахід, промисловий зразок, ноу-хау та ін. До другої групи, тобто в якості засобів індивідуалізації виділені фірмове найменування, товарний знак і знаки обслуговування, найменування місць походження товару.

НМА не є:

 • - Витрати, пов'язані з утворенням юридичної особи;
 • - Інтелектуальні та ділові якості співробітників організації, їх кваліфікація і здатність до праці, оскільки вони невіддільні від їх носіїв і не можуть бути розглянуті в якості самостійного об'єкта обліку.

Перелік об'єктів, які не можна кваліфікувати як НМА, встановлений п. 2 ПБУ 14/2007 і не застосовується щодо:

 • - Які не дали позитивного результату науково-дослідних, дослідно-конструкторських і технологічних робіт;
 • - Не завершеної і не оформлених у встановленому законодавством порядку науково-дослідних, дослідно-конструкторських і технологічних робіт;
 • - Матеріальних носіїв, в яких виражені результати інтелектуальної діяльності і прирівняні до них засоби індивідуалізації;
 • - Фінансових вкладень.
 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук