Облік вибуття нематеріальних активів

Вартість НМА, що вибуває або не здатний приносити організації економічні вигоди в майбутньому, підлягає списанню з бухгалтерського обліку.

Вибуття НМА може відбуватися з таких причин:

  • - Припинення терміну дії права організації на результат інтелектуальної діяльності або засіб індивідуалізації;
  • - Передача за договором про відчуження виключного права на результат інтелектуальної діяльності або на засіб індивідуалізації;
  • - Перехід виключного права до інших осіб без договору;
  • - Припинення використання внаслідок морального зносу;
  • - Передача у вигляді внеску в статутний капітал іншої організації;
  • - Передача за договором міни, дарування;
  • - Внесення в рахунок вкладу за договором простого товариства (договору про спільну діяльність);
  • - Виявлення недостачі.

Одночасно зі списанням вартості НМА підлягає списанню сума накопичених амортизаційних відрахувань.

Доходи і витрати від списання НМА відносяться на фінансові результати організації в якості інших доходів і витрат.

Для обліку вибуття НМА передбачений активно-пасивний рахунок 91 "Інші доходи і витрати".

У кредит рахунку 91/1 "Інші доходи" відносять виручку (дохід) від продажу (передачі). У дебет рахунку 91/2 "Інші витрати" відносять ПДВ і витрати, безпосередньо пов'язані з вибуттям НМА, незалежно від причини їх вибуття.

Шляхом зіставлення оборотів за кредитом і дебетом рахунку 91 "Інші доходи і витрати" розраховують фінансовий результат від вибуття нематеріальних активів. Перевищення кредитового обороту рахунку 91 над дебетовим оборотом свідчить про отриманий прибуток, а перевищення дебетового обороту рахунки 91 над кредитовим свідчить про величину отриманого збитку.

Розглянемо господарські операції з вибуття НМА в залежності від причини їх вибуття:

- Облік вибуття нематеріальних активів при їх списанні:

Д 05 "Амортизація нематеріальних активів";

До 04 "Нематеріальні активи" - списана амортизація, нарахована за вибулому об'єкту НМА.

Д 91/2 "Інші витрати";

До 04 "Нематеріальні активи" - списана залишкова вартість вибулого НМ А;

Д 99 "Прибутки і збитки";

До 91/9 "Сальдо інших доходів і витрат" - визначений фінансовий результат (збиток) від списання об'єкта НМА;

- Облік вибуття нематеріальних активів при їх продажу:

Д 76 "Розрахунки з іншими дебіторами і кредиторами";

До 91/1 "Інші доходи" - відображена продажна вартість об'єкта НМА, включаючи ПДВ;

Д 91/2 "Інші витрати";

До 68 "Розрахунки з бюджетом по податках і зборах" - нарахований ПДВ за проданими об'єктах НМА;

Д 05 "Амортизація нематеріальних активів";

До 04 "Нематеріальні активи" - списана амортизація по вибулим об'єктам НМА;

Д 91/2 "Інші витрати";

До 04 "Нематеріальні активи" - списана залишкова вартість нематеріального активу;

Д 91/2 "Інші витрати";

До 76 "Розрахунки з іншими кредиторами та дебіторами" - списані витрати, безпосередньо пов'язані з продажем об'єктів НМА;

Д 91/9 "Сальдо інших доходів і витрат";

До 99 "Прибутки і збитки" - визначений фінансовий результат (прибуток) від продажу об'єкта НМА;

Д 99 "Прибутки і збитки";

До 91/9 "Сальдо інших доходів і витрат" - визначений фінансовий результат (збиток) від продажу об'єкта НМА;

Д 51 "Розрахункові рахунки";

До 62 "Розрахунки з покупцями і замовниками" - отримана оплата за проданий об'єкт НМА, включаючи ПДВ;

- Облік вибуття нематеріальних активів при передачі їх в рахунок внеску до статутного капіталу:

Д 08/5 "Придбання нематеріальних активів";

До 60 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками" - відображено вартість придбаного об'єкта НМЛ (без урахування ПДВ);

Д 19/2 "ПДВ по придбаних нематеріальних активів";

До 60 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками" - нарахований ПДВ по придбаних НМА;

Д 60 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками";

До 51 "Розрахункові рахунки" - проведена оплата постачальнику НМА;

Д 08/5 "Придбання нематеріальних активів";

До 19/2 "ПДВ по придбаних нематеріальних активів" - ПДВ по придбаних НМА включений у вартість придбаного об'єкта;

Д 04 "Нематеріальні активи";

До 08/5 "Придбання нематеріальних активів" - відображено первісну вартість об'єкта НМА, включаючи ПДВ;

Д 58/1 "Паї й акції";

До 76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами" - відбито заборгованість по внеску в статутний капітал іншої організації на величину первісної або залишкової вартості переданого об'єкта ІМ А;

Д 76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами";

До 04 "Нематеріальні активи" - відображена передача об'єкта НМА в рахунок внеску до статутного капіталу іншої організації в розмірі його первісної вартості;

- Облік вибуття нематеріальних активів при їх безоплатній передачі:

Д 05 "Амортизація нематеріальних активів";

До 04 "Нематеріальні активи" - списана сума амортизації, нарахована по об'єкту НМА до моменту передачі;

Д 91/2 "Інші витрати";

До 04 "Нематеріальні активи" - списана залишкова вартість безоплатно переданого об'єкта НМА;

Д 91/2 "Інші витрати";

До 68 "Розрахунки з бюджетом по податках і зборах" - нарахований ПДВ від ринкової вартості безоплатно переданого об'єкта НМЛ;

Д 99 "Прибутки і збитки";

До 91/9 "Сальдо інших доходів і витрат" - визначений фінансовий результат (збиток) від безоплатної передачі об'єкта НМА.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >