Облік продажу матеріалів

Матеріали, невикористовувані для потреб виробництва, можуть бути реалізовані покупцям на сторону. Фінансовий результат від реалізації матеріальних запасів відноситься до інших доходів організації.

Реалізація матеріальних запасів повинен здійснюватися за ринковими цінами, включає в себе ПДВ. Сума ПДВ вказується в рахунку-фактурі, що виписується постачальником і реєстрованої ним у книзі продажів.

Первинними документами, що підтверджують продаж матеріалів, є:

  • - Накладна на відпуск матеріалів на сторону (форма № М-15);
  • - Рахунок-фактура за продані матеріали;
  • - Документи, що підтверджують витрати, пов'язані з реалізацією матеріалів;
  • - Платіжно-розрахункові документи, що свідчать про сплату вищезазначених витрат.

При перевезенні матеріалів автотранспортом оформляється товарно-транспортна накладна.

Для обліку продажу матеріалів передбачений активно-пасивний рахунок 91 "Інші доходи і витрати". За даними рахунку розраховують фінансовий результат від вибуття матеріалів.

Сальдо за рахунком не буває, так як залишок по рахунку 91 "Інші доходи і витрати" щомісяця списують і відносять в дебет (кредит) рахунки 99 "Прибули і збитки".

У кредит рахунку відносять виручку, отриману від продажу матеріалів.

У дебет рахунку відносять ПДВ, фактичну вартість списаних матеріалів, а також витрати, безпосередньо пов'язані з вибуттям матеріалів.

Така побудова рахунку забезпечує виявлення фінансового результату від реалізації матеріалів шляхом зіставлення оборотів по рахунку 91 "Інші доходи і витрати". Перевищення кредитового обороту рахунку 91 "Інші доходи і витрати" над дебетовим оборотом свідчить про величину отриманого прибутку, а перевищення дебетового обороту рахунку 91 "Інші доходи і витрати" над кредитовим свідчить про отриманий збитку.

Реалізація матеріальних запасів на сторону відображається в обліку наступними проводками:

Д 76 "Розрахунки з дебіторами і кредиторами";

До 91/1 "Інші доходи" - відбитий виторг від продажу матеріалів, з урахуванням ПДВ;

Д 91/2 "Інші витрати";

До 68 "Розрахунки з бюджетом по податках і зборах" - нарахований ПДВ по реалізованих матеріальних запасах;

Д 91/2 "Інші витрати";

До 10 "Матеріали" - списана облікова вартість матеріалів;

Д 91/2 "Інші витрати";

До 16 "Відхилення у вартості матеріалів" - списані позитивні відхилення у вартості матеріалів;

Д 91/2 "Інші витрати";

До 71 "Розрахунки з підзвітними особами", 76 "Розрахунки з іншими дебіторами і кредиторами" та ін. - Відбиті витрати, безпосередньо пов'язані з продажем матеріалів;

Д 91/2 "Інші витрати";

До 99 "Прибутки і збитки" - відображено прибуток від реалізації матеріалів;

Д 99 "Прибутки і збитки";

Д 91/2 "Інші витрати" - відбито втрати від реалізації матеріалів.

При вибутті матеріалів при їх передачі в рахунок внеску до статутного капіталу іншої організації робляться записи:

Д 58/1 "Паї й акції";

До 76 "Розрахунки з дебіторами і кредиторами" - відбито заборгованість по внеску в статутний капітал іншої організації на величину балансової вартості переданих матеріалів;

Д 76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами";

До 10 "Матеріали" - відображена передача матеріалів в рахунок внеску до статутного капіталу іншої організації в розмірі їх балансової вартості.

При вибутті матеріалів при безоплатній передачі іншій організації в обліку відображаються такі проводки:

Д 91/2 "Інші витрати";

До 10 "Матеріали" - списана фактична собівартість безоплатно переданих матеріалів;

Д 91/2 "Інші витрати";

До 68 "Розрахунки з бюджетом по податках і зборах" - нарахований ПДВ від ринкової вартості безоплатно переданих матеріалів;

Д 99 "Прибутки і збитки";

До 91/9 "Сальдо інших доходів і витрат" - визначений фінансовий результат (збиток) від безоплатної передачі матеріалів.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >