Калькулювання скороченою виробничої собівартості продукції

Приклад 2. Трохи змінимо умови прикладу 1 і розглянемо варіант, коли організація списує умовно-постійні витрати безпосередньо в дебет рахунку обліку продажів, формуючи таким чином на рахунку 20 "Основне виробництво" скорочену (неповну) виробничу собівартість.

Складемо бухгалтерські проводки і визначимо скорочену виробничу собівартість випущеної продукції.

Облік витрат на виробництво продукції А:

Дебет 20 "Основне виробництво", субрахунок 1 "Продукція А";

Кредит 10 "Матеріали", субрахунок 1 "Сировина і матеріали" - на суму вартості сировини і матеріалів - 90000 руб .;

Дебет 10 "Матеріали", субрахунок 6 "Інші матеріали";

Кредит 20 "Основне виробництво", субрахунок 1 "Продукція А" - на суму вартості зворотних відходів - 1500 руб .;

Дебет 20 "Основне виробництво", субрахунок 1 "Продукція А";

Кредит 60 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками" - на суму вартості спожитих електроенергії, пари, газу - 25000 руб .;

Дебет 20 "Основне виробництво", субрахунок 1 "Продукція А";

Кредит 70 "Розрахунки з персоналом з оплати праці" - на суму заробітної плати виробничих робітників - 40000 руб .;

Дебет 20 "Основне виробництво", субрахунок 1 "Продукція А";

Кредит 69 "Розрахунки по соціальному страхуванню і забезпеченню" - на суму страхових внесків - 12000 руб .;

Дебет 20 "Основне виробництво", субрахунок 1 "Продукція А";

Кредит 76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами" - на суму вартості послуг сторонніх організацій - 16000 руб .;

Дебет 20 "Основне виробництво", субрахунок 1 "Продукція А";

Кредит 02 "Амортизація основних засобів" - на суму нарахованої амортизації - 10000 руб .;

Дебет 43 "Готова продукція", субрахунок 1 "Продукція А";

Кредит 20 "Основне виробництво", субрахунок 1 "Продукція А" - на суму неповної (скороченої) виробничої собівартості продукції А - 191 500 руб. (90000 руб. - 1500 руб. + 25 000 руб. + 40 000 руб. + 12 000 руб. + 16 000 руб. + 10 000 руб.).

Облік витрат на виробництво продукції Б:

Дебет 20 "Основне виробництво", субрахунок 2 "Продукція Б";

Кредит 10 "Матеріали", субрахунок 1 "Сировина і матеріали" - на суму вартості сировини і матеріалів - 200000 руб .;

Дебет 10 "Матеріали", субрахунок 6 "Інші матеріали";

Кредит 20 "Основне виробництво", субрахунок 2 "Продукція Б" - на суму вартості зворотних відходів - 3000 руб .;

Дебет 20 "Основне виробництво", субрахунок 2 "Продукція Б";

Кредит 60 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками" - на суму вартості спожитої електроенергії, пари, газу - 50000 руб .;

Дебет 20 "Основне виробництво", субрахунок 2 "Продукція Б";

Кредит 70 "Розрахунки з персоналом з оплати праці" - на суму заробітної плати виробничих робітників - 95000 руб .;

Дебет 20 "Основне виробництво", субрахунок 2 "Продукція Б";

Кредит 69 "Розрахунки по соціальному страхуванню і забезпеченню" - на суму страхових внесків - 28500 руб .;

Дебет 20 "Основне виробництво", субрахунок 2 "Продукція Б";

Кредит 76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами" - на суму вартості послуг сторонніх організацій - 28000 руб .;

Дебет 20 "Основне виробництво", субрахунок 2 "Продукція Б";

Кредит 02 "Амортизація основних засобів" - на суму нарахованої амортизації - 24000 руб .;

Дебет 43 "Готова продукція", субрахунок 2 "Продукція Б";

Кредит 20 "Основне виробництво", субрахунок 2 "Продукція Б" - на суму неповної (скороченої) виробничої собівартості продукції Б - 422500 руб .; (200 000 руб. - 3000 руб. + 50 000 руб. + 95 000 руб. + 28 500 руб. + 28 000 руб. + 24 000 руб.).

Загальногосподарські витрати, пов'язані з виробництвом продукції А і Б, списуються проводкою:

Дебет 90 "Продажі", субрахунок 2 "Собівартість продажів";

Кредит 26 "Загальногосподарські витрати" - на суму загальногосподарських витрат - 47000 руб.

Бухгалтерські проведення з обліку витрат на виробництво продукції

Зміст операції

Дебет

Кредит

1

Списано матеріали, використані при виробництві продукції (робіт, послуг)

20

10

2

Нараховано амортизацію основних засобів, що застосовуються в основному виробництві

20

02

3

Нараховано амортизацію нематеріальних активів, відносяться до основного виробництва

20

05 (04)

4

Списано вартість послуг допоміжних виробництв

20

23

5

Списані загальновиробничі витрати

20

25

6

Списані загальногосподарські витрати

20

26

7

Списано вартість напівфабрикатів власного виробництва, використаних в основному виробництві

20

21

8

Списано вартість виробничого браку

20

28

9

Списано вартість робіт (послуг), виконаних (наданих) сторонніми організаціями для потреб основного виробництва

20

60 (76)

10

Нараховано страхові внески

20

69

11

Нарахована заробітна плата виробничим робітникам

20

70

12

Зроблено відрахування в резерви майбутніх витрат

20

96

13

Списано частину витрат майбутніх періодів

20

97

14

Списано фактична виробнича собівартість готової продукції (при використанні рахунку 40 "Випуск продукції (робіт, послуг)")

40

20

15

Оприбутковано готову продукцію за виробничою собівартістю

43

20

16

Списано фактична собівартість виконаних робіт, наданих послуг

90

20

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >