Навігація
Головна
 
Головна arrow Аудит та Бухоблік arrow Бухгалтерський фінансовий облік
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Облік витрат майбутніх періодів

До витрат майбутніх періодів відносять витрати, зроблені організацією в попередньому і (або) звітному періодах, але підлягають включенню до собівартості продукції (робіт, послуг) у наступних періодах діяльності організації.

З Положення по веденню бухгалтерського обліку та бухгалтерської звітності в Російській Федерації виключено згадку про витрати майбутніх періодів.

Однак це не виключає наявність витрат майбутніх періодів в обліку організації. Поняття "витрати майбутніх періодів" використовується в інших нормативних актах з бухгалтерського обліку, наприклад нормами Положень по бухгалтерському обліку: "Облік договорів будівельного підряду" ПБУ 2/2008; "Облік нематеріальних активів" ПБУ 14/2007; "Облік витрат за позиками та кредитами" ПБУ 15/2008 та ін.

До витрат майбутніх періодів, зокрема, належать:

 • - Витрати, понесені у зв'язку з майбутніми роботами за договорами будівельного підряду;
 • - Платежі за надане право використання результатів інтелектуальної діяльності або засобів індивідуалізації, вироблені у вигляді фіксованого разового платежу;
 • - Додаткові витрати по позиках;
 • - Нараховані відсотки на вексельну суму, що відображаються в обліку організації-векселедавця;
 • - Нараховані відсотки і (або) дисконт по облігації, що відображаються в обліку організації-емітента.

Всі інші платежі, раніше зараховують до складу майбутніх витрат, починаючи з 1 січня 2011 р слід включати до складу поточних витрат, за умови, що виконуються критерії, перераховані в п. 16 ПБУ 10/99. При невиконанні критеріїв визнання витрат, в обліку визнається не витрата, а дебіторська заборгованість.

Сказане вище відноситься до наступних витрат, раніше відношуваним до складу витрат майбутніх періодів:

 • - На гірничо-підготовчі роботи;
 • - Підготовчі до виробництва роботи у зв'язку з їх сезонним характером;
 • - Освоєння виробництва нових видів продукції, установок і агрегатів;
 • - Рекультивацію земель та здійснення інших природоохоронних заходів;
 • - Нерівномірно вироблений протягом року ремонт основних засобів;
 • - Страхування;
 • - Рекламу;
 • - Передплачені орендарем орендні платежі, що відносяться в орендаря на поточні витрати;
 • - Отримання ліцензії для здійснення певних видів діяльності.

Наприклад, страхову премію, перераховану страхової компанії, слід включити до складу авансів виданих, оскільки організація в односторонньому порядку може розірвати договір страхування і повернути передоплату.

Витрати на ремонт основних засобів, на рекламу і державне мито за отримання ліцензії на провадження певних видів діяльності, а також витрати на освоєння нових виробництв, установок і агрегатів необхідно включати до складу поточних витрат одноразово.

Суму відпускних, яка припадає на два і більше місяця, необхідно нараховувати за рахунок оціночного зобов'язання, створеного відповідно до ПБО 8/2010 і відбитого i! бухгалтерському обліку на рахунку 96 "Оціночні резерви".

Суб'єкти малого підприємництва, що не застосовують ПБУ 8/2010, повинні включати всю суму нарахованих відпускних до складу поточних витрат.

Для обліку витрат майбутніх періодів передбачено активний рахунок 97 "Витрати майбутніх періодів".

У дебет рахунку 97 "Витрати майбутніх періодів" відносять суми витрат, вироблені в звітному (поточному) періоді, але відносяться до майбутніх періодів.

У кредит рахунку 97 "Витрати майбутніх періодів" відносять суми витрат, списані на рахунки обліку витрат виробництва і обігу в міру настання періодів, установлених для їх списання.

У бухгалтерському обліку витрати майбутніх періодів будуть відбиті наступними записами:

Д 97 "Витрати майбутніх періодів";

До 60 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками" - відбиті витрати, понесені у зв'язку з майбутніми роботами;

Д 97 "Витрати майбутніх періодів";

До 76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами" - нараховані платежі за надане право використання результатів інтелектуальної діяльності;

Д 97 "Витрати майбутніх періодів";

До 66 "Облік розрахунків по короткострокових кредитах і позиках" - відображені додаткові витрати по позиках, нарахованих у відповідності з умовами договору;

Д 20 "Основне виробництво";

До 97 "Витрати майбутніх періодів" - витрати, понесені у зв'язку з майбутніми роботами списані на витрати звітного періоду в міру визнання виручки;

Д 91/2 "Інші витрати";

До 97 "Витрати майбутніх періодів" - відповідна частина витрат за позиками віднесена до складу інших витрат (витрати будуть списані протягом терміну позики або кредитного договору);

Д 91/2 "Інші витрати";

До 97 "Витрати майбутніх періодів" - нараховані відсотки за векселем включені до складу інших витрат (протягом передбаченого векселем терміну виплати).

Аналітичний облік за рахунком 97 "Витрати майбутніх періодів" ведеться по кожному виду витрат.

У перспективі безсумнівним є неминучість повного виключення з бухгалтерського обліку витрат майбутніх періодів. Це пов'язано з прийнятим курсом на завершення процесу зближення російського бухгалтерського обліку з МСФЗ.

У МСФЗ немає такого елемента бухгалтерської звітності, як витрати майбутніх періодів. Такі витрати будуть списуватися у звітному періоді, тобто у періоді, коли вони були організацією понесені.

У МСФЗ це називається пріоритетом витрат і реалізується виходячи з вимоги консерватизму, в РСБУ - з вимоги обачності - більшої готовності до визнання в бухгалтерському обліку витрат і зобов'язань, ніж можливих доходів і активів, не допускаючи створення прихованих резервів.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук