Облік витрат на відрядження

Службове відрядження - це поїздка працівника за розпорядженням роботодавця на певний термін для виконання службового доручення поза місцем постійної роботи (ст. 166 ТК). За час перебування у відрядженні за працівником зберігається заробітна плата за місцем постійної роботи.

При цьому не має значення, чи прямує працівник в іншу організацію чи філія, ділянка або інший структурний підрозділ організації, з якою працівник перебуває у постійних трудових відносинах. Вважається відрядженням направлення працівника на дільниця, філія, який знаходиться поза місцем його постійної роботи, якщо за умовами транспортного сполучення або характером роботи працівник не може щоденно повертатися до місця свого постійного проживання.

Не вважається службовими відрядженнями поїздки працівників, постійна робота яких пов'язана з роз'їзним або рухомим характером робіт (наприклад, працівники поштових вагонів, провідники пасажирських поїздів, стюардеси і ін.). Компенсації цим категоріям працівників встановлюються в іншому порядку, ніж працівникам, які направляються у службові відрядження.

Всі відносини, що виникають між роботодавцем і працівником, які направляються у відрядження, регулюються нормами трудового законодавства і знаходяться у віданні Уряду РФ, Міністерства праці та соціального захисту РФ.

Напрямок у службове відрядження носить тимчасовий характер і обмежена певним терміном. Як правило, цей термін при відрядженні в межах Росії не повинен перевищувати 40 днів, не рахуючи часу перебування в дорозі, а при відрядженні за кордон - 60 днів. Тимчасове напрямок працівника в іншу місцевість на більш тривалий термін слід вважати не відрядженням, а тимчасовим перекладом. Такий переклад вимагає обов'язкового згоди працівника.

Розпорядження роботодавця про виїзд у службове відрядження форми Т-9 є для працівника обов'язковим. Відмова можлива лише за наявності поважних причин, інакше відмова від відрядження являє собою дисциплінарний проступок, за який на працівника може бути накладено дисциплінарне стягнення.

Розміри компенсаційних виплат відряджаються працівникам залежать від місця відрядження. У цій підставі законодавство РФ виділяє два види відряджень:

 • - В межах Російської Федерації;
 • - Зарубіжні країни.

У відповідності зі ст. 168 ТК у разі направлення у службове відрядження роботодавець зобов'язаний відшкодувати працівнику:

 • - Витрати по проїзду;
 • - Витрати по найму житлового приміщення;
 • - Додаткові витрати, пов'язані з проживанням поза місцем постійного проживання (добові);
 • - Інші витрати, зроблені працівником з дозволу роботодавця.

Працівникові при направлення його у відрядження на територію іноземної держави додатково відшкодовуються:

 • - Витрати на оформлення закордонного паспорта, візи та інших виїзних документів;
 • - Обов'язкові консульські та аеродромні витрати;
 • - Збори за право в'їзду або транзиту автомобільного транспорту;
 • - Витрати на оформлення обов'язкової медичної страховки;
 • - Інші обов'язкові платежі і збори.

У відповідності зі ст. 168 ТК порядок і розміри відшкодування витрат, пов'язаних зі службовими відрядженнями, визначаються колективним договором або локальним нормативним актом організації.

Фактичний час перебування у місці відрядження визначається за відмітками в посвідченні про відрядження форми Т-10 за датою прибуття в місце відрядження і датою вибуття з нього.

Датою виїзду у відрядження вважається день відправлення поїзда, літака, автобуса або іншого транспортного засобу з місця постійної роботи відрядженого, а датою приїзду - день прибуття транспортного засобу до місця постійної роботи. При відправленні транспортного засобу до 24 години включно датою від'їзду у відрядження вважається поточна доба, а з 0 годин і пізніше - наступна доба. Якщо станція, пристань, аеропорт розташовані за межами населеного пункту, враховується час, необхідний для проїзду до станції, пристані, аеропорту. Аналогічно визначається дата приїзду працівника до місця постійної роботи.

Відрядженому працівникові перед від'їздом видається грошовий аванс у межах сум, належних на оплату проїзду, витрат по найму житлового приміщення і добових. Для визначення розміру авансу рекомендується складати кошторис на відрядження. У кошторисі вказуються місце відрядження, термін відрядження, вартість проїзду, витрати на проживання, розмір добових.

Видача готівки під звіт проводиться за умови повного звіту конкретної підзвітної особи за раніше виданим йому авансу. Передача виданих під звіт готівки однією особою іншому забороняється.

Не пізніше трьох робочих днів після повернення з відрядження працівник зобов'язаний подати до бухгалтерії підприємства авансовий звіт про витрачені у зв'язку з відрядженням суми і зробити остаточний розрахунок по них. До авансового звіту додаються посвідчення про відрядження, оформлене в установленому порядку, документи про наймання житлового приміщення і фактичні витрати по проїзду.

Крім перерахованих документів, що використовуються в організаціях для документального оформлення розрахунків з підзвітними особами, що виїжджають у відрядження, можуть також застосовуватися:

 • - Наказ про встановлення підвищених норм витрат на відрядження;
 • - Договори цивільно-правового характеру з особами, що виїжджають у службові відрядження за рахунок перевіряє організації;
 • - Контракти з іноземними партнерами, договори;
 • - Листи-запрошення.

Звіт повинен бути затверджений керівником організації, після чого він повинен служити підставою для виплати підзвітній особі перевитрати по ньому або внесення у касу невикористаного авансу.

Для цілей бухгалтерського обліку всі види витрат на відрядження для працівників комерційних організацій компенсуються працівникові повністю в розмірі фактичних витрат за наявності підтвердних документів.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >