Облік розрахунків з персоналом за іншими операціями

Інформація по всіх видах розрахунків з працівниками організації, крім розрахунків з оплати праці та розрахунків з підзвітними особами, обліковується на рахунку 73 "Розрахунки з персоналом за іншими операціями".

Рахунок 73 "Розрахунки з персоналом за іншими операціями" активний. У розвитку даного рахунку можуть бути відкриті субрахунки:

  • 73/1 "Розрахунки за наданими позиками";
  • 73/2 "Розрахунки з відшкодування матеріального збитку".

На субрахунку 73/1 враховуються розрахунки з працівниками за наданими позиками на індивідуальне житлове будівництво, придбання садового будиночка.

Суму наданої працівникові позики відображають записом:

Д 73/1 "Розрахунки за наданими позиками";

До 50, 51 "Каса", "Розрахунковий рахунок".

При погашенні позики:

Д 50, 51 "Каса", "Розрахунковий рахунок";

До 73/1, 70 "Розрахунки за наданими позиками", "Розрахунки з оплати праці".

При неповерненні позики в термін:

Д 91 "Інші витрати";

До 73/1 "Розрахунки за наданими позиками".

На субрахунку 73/2 враховуються розрахунки з персоналом з відшкодування матеріального збитку.

При виявленні нестач, розтрат і розкрадань слід зробити такі записи:

Д 94 "Нестачі і втрати від псування цінностей";

До 07, 10 "Устаткування до установки", "Матеріали" - виявлено недостачу обладнання і матеріальних запасів;

Д 73/2 "Розрахунки з відшкодування матеріального збитку";

До 94 "Нестачі і втрати від псування цінностей" - недостача віднесена в начет винній особі;

Д 50 "Каса";

До 73/2 "Розрахунки з відшкодування матеріального збитку" - сума нестачі внесена в касу;

Д 70 "Розрахунки з оплати праці";

До 73/2 "Розрахунки з відшкодування матеріального збитку" - недостача утримана із заробітної плати винного;

Д 73/2 "Розрахунки з відшкодування матеріального збитку";

До 98/4 "Різниця між сумою, що підлягає стягненню з винної особи та балансовою вартістю недостачі", - відображена різниця між ринковою та балансовою вартістю майна.

Аналітичний облік за рахунком 73 "Розрахунки з персоналом за іншими операціями" ведеться по кожному працівнику організації.

Податкові аспекти обліку праці та заробітної плати

З виплат, нарахованих на користь фізичних осіб, підприємства сплачують податок на доходи фізичних осіб за ставкою 13%. Проте в даному розділі будуть розглянуті лише деякі аспекти оподаткування окремих виплат, вироблених на користь фізичних осіб.

Для цілей оподаткування прибутку витрати на службові відрядження враховуються у складі інших витрат, пов'язаних з виробництвом і (або) реалізацією продукції (робіт, послуг).

Для цілей податкового обліку витрати по проїзду до місця призначення відрядження і назад компенсуються працівникові повністю. Оплачені працівникові витрати на проїзд до місця відрядження і назад, не підтверджені документально, не враховуються для цілей оподаткування прибутку.

Для цілей податкового обліку витрати по найму житлового приміщення, підтверджені документально, приймаються в розмірі фактично зроблених витрат.

З 1 січня 2009 року для комерційних організацій не нормуються для цілей оподаткування прибутку суми добових і польового забезпечення. З цієї дати порядок і розміри відшкодування добових витрат організації визначатимуть самостійно з їх відображенням у колективних договорах або локальних нормативних актах організації.

До 2009 р постановою Уряду РФ від 8 лютого 2002 № 93 було встановлено, що добові за кожний день перебування у відрядженні на території РФ не повинні перевищувати 100 руб.

Проте слід мати на увазі, що з 1 січня 2008 р окремі види витрат на відрядження нормуються для цілей оподаткування податком на доходи фізичних осіб.

Згідно з п. 3 ст. 217 НК при оплаті працівником витрат на відрядження і в середині країни, так і за її межі, в дохід, що підлягає оподаткуванню, не включаються добові, які виплачуються відповідно до законодавства РФ, але не більше:

  • - 700 руб. за кожний день перебування у відрядженні на території РФ;
  • - 2500 руб. за кожний день перебування у закордонному відрядженні.

З сум добових, що перевищують вищевказані граничні величини (700 руб. І 2500 руб. Відповідно), необхідно нарахувати та сплатити до бюджету податок на доходи фізичних осіб.

Суми ПДВ, сплачені по витратам по проїзду до місця службового відрядження і назад, а також за видатками по найму житлового приміщення, підлягають відрахуванню при розрахунках з бюджетом при дотриманні певних умов.

Організація повинна періодично проводити інвентаризацію підзвітних сум, в ході якої перевіряються звіти підзвітних осіб за виданими авансами з урахуванням їх цільового використання.

Організації можуть у складі витрат на оплату праці включати витрати на відшкодування витрат працівників по сплаті відсотків по позиках (кредитам) на придбання та (або) будівництво житлового приміщення.

У відповідності зі ст. 188 ТК при використанні працівником за згодою роботодавця та в його інтересах особистого майна працівникові виплачується компенсація за використання, знос інструменту, особистого транспорту, обладнання та інших технічних засобів і матеріалів, що належать працівнику, а також відшкодовуються витрати, пов'язані з їх використанням.

Розмір відшкодування витрат визначається угодою сторін трудового договору.

Для обліку виданих сум на рахунку 73 "Розрахунки з персоналом за іншими операціями" може вестися відокремлений облік витрат організації на виплату різного роду компенсацій працівникам. Зокрема, на рахунку 73 (на окремому субрахунку) може вестися облік витрат на компенсацію за використання для службових поїздок особистих легкових автомобілів.

Для цілей оподаткування прибутку зазначені витрати враховуються у складі інших витрат організації, в межах норм, встановлених Урядом РФ.

Постановою Уряду РФ від 8 лютого 2002 № 92 для цілей оподаткування прибутку встановлені наступні норми витрат комерційних організацій на виплату компенсацій за використання для службових поїздок особистих легкових автомобілів.

Робочий об'єм двигуна легкового автомобіля

Сума компенсації (рублів на місяць)

До 2000 куб. см

1 200

Понад 2000 куб. см

1500

За мотоциклам передбачена норма компенсації в сумі 600 руб. в місяць.

Виплата компенсацій здійснюється при виконанні наступних умов:

  • - Компенсація виплачується працівникам організацій за використання ними для службових поїздок особистих легкових автомобілів у тих випадках, коли їхня робота за родом виробничої (службової) діяльності пов'язана з постійними службовими роз'їздами відповідно до їх посадовими обов'язками;
  • - Підставою для виплати компенсацій працівникам, які використовують особисті легкові автомобілі для службових поїздок, є наказ керівника організації, в якому передбачаються розміри цієї компенсації;
  • - Конкретний розмір компенсації визначається залежно від інтенсивності використання особистого легкового автомобіля для службових поїздок.

У розмірах компенсації працівникові враховано відшкодування витрат по експлуатації використовуваного для службових поїздок особистого легкового автомобіля (сума зносу, витрати на паливно-мастильні матеріали, технічне обслуговування та поточний ремонт).

Наказом керівника організації працівникові може виплачуватися сума, що перевищує встановлений розмір компенсації.

Однак виплати, здійснювані працівникам у розмірах, що перевищують встановлені норми, не є компенсаційними і, отже, підлягають оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб та обкладенню страховими внесками на обов'язкове соціальне страхування. Крім того, наднормативні витрати не враховуються у складі витрат для цілей оподаткування прибутку.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >