Облік випуску готової продукції

У бухгалтерії підприємства облік готової продукції ведеться в грошовій оцінці.

Для синтетичного обліку готової продукції використовується активний інвентарний рахунок 43 "Готова продукція".

Як вже зазначалося раніше, у організації існує вибір у методі оцінки продукції. При будь-якому способі обліку готової продукції за дебетом рахунка 43 "Готова продукція" відображається її надходження на склад організації.

При обліку готової продукції за фактичною собівартістю її надходження на склад відбивається безпосередньо на рахунку 43 "Готова продукція" в кореспонденції з рахунками обліку витрат на виробництво (рахунки 20, 23).

У разі якщо готова продукція обліковується за нормативною собівартістю, то можливі два варіанти обліку:

  • - Із застосуванням рахунку 40 "Випуск продукції (робіт, послуг)";
  • - Без застосування рахунку 40 "Випуск продукції (робіт, послуг)".

Використовуваний варіант обліку готової продукції повинен бути відображений в обліковій політиці організації.

У разі незастосування рахунку 40 "Випуск продукції (робіт, послуг)" на синтетичному рахунку 43 "Готова продукція" готова продукція відображається за фактичною виробничою собівартістю, а в аналітичному обліку - за нормативною (плановою) собівартістю з виділенням відхилень фактичної виробничої собівартості продукції від її вартості за обліковими цінами.

В якості облікових цін на готову продукцію можуть застосовуватися:

  • - Фактична виробнича собівартість;
  • - Нормативна (планова) собівартість;
  • - Договірні ціни;
  • - Інші види цін.

Якщо облік готової продукції ведеться за нормативною собівартістю, то різниця між фактичною собівартістю та вартістю готової продукції за обліковими цінами враховується на рахунку 43 "Готова продукція" на окремому субрахунку "Відхилення фактичної собівартості продукції від їх облікової вартості".

Позитивна різниця, яка виникає в результаті перевищення фактичної собівартості продукції від їх облікових цін, підлягає списанню на рахунки обліку витрат виробництва. Негативна різниця, яка виникає в результаті перевищення облікової вартості продукції від їх фактичної собівартості, підлягає списанню на рахунки витрат виробництва сторнировочной записом.

Якщо готова продукція обліковується за нормативної собівартості із застосуванням рахунку 40 "Випуск продукції (робіт, послуг)", то будуть зроблені такі записи:

  • - За дебетом рахунка 40 "Випуск продукції (робіт, послуг)" враховується фактична виробнича собівартість готової продукції в кореспонденції з рахунками обліку витрат на виробництво (20, 23);
  • - За кредитом рахунка 40 "Випуск продукції (робіт, послуг)" відображається нормативна (планова) собівартість готової продукції в кореспонденції з рахунком 43 "Готова продукція".

Зіставленням дебетового і кредитового оборотів виявляють відхилення фактичної виробничої собівартості продукції, яка обліковується за дебетом рахунка 40 "Випуск продукції (робіт, послуг)", від нормативної (планової) собівартості, що відображається по кредиту рахунку 40 "Випуск продукції (робіт, послуг)".

Позитивні відхилення, що утворилися в результаті перевищення фактичної собівартості продукції над нормативною (плановою) собівартістю представляють собою перевитрату і свідчать про певні порушення в технології та організації виробничого процесу, що призводять до підвищення собівартості продукції (робіт, послуг).

Негативні відхилення, що утворилися в результаті перевищення нормативної (планової) собівартості над фактичною собівартістю продукції, являють собою економію і свідчать про позитивні заходи, що проводяться на підприємстві і спрямованих на зниження собівартості продукції.

Перевитрата і економію слід відносити на рахунок 90 "Продажі". Перевитрата відносять в дебет рахунку 90/2 "Інші витрати", а економію відображають сторнировочной записом в тій же кореспонденції.

Таким чином, рахунок 40 "Випуск продукції (робіт, послуг)" сальдо на звітну дату не має, так як щомісячно закривається рахунком 90 "Продажі".

Розглянемо типові бухгалтерські проводки з обліку готової продукції:

1) за фактичною виробничою собівартістю:

Д 43 "Готова продукція";

До 20 "Основне виробництво" - прийнята на облік готова продукція, випущена в цехах основного виробництва;

Д 43 "Готова продукція";

До 23 "Допоміжні виробництва" - прийнята на облік готова продукція, випущена в цехах допоміжного виробництва;

2) за нормативною (плановою) собівартістю з використанням рахунку 40 "Випуск продукції (робіт, послуг)":

Д 43 "Готова продукція";

До 40 "Випуск продукції (робіт, послуг)" - прийнята на облік готова продукція за нормативною (плановою) собівартістю;

Д 40 "Випуск продукції (робіт, послуг)";

До 20 "Основне виробництво", 23 "Допоміжні виробництва" - списані фактичні витрати, пов'язані з випуском продукції;

Д 90 "Продажі";

До 40 "Випуск продукції (робіт, послуг)" - списано відхилення фактичної виробничої собівартості готової продукції від її нормативної (планової) собівартості (списано позитивне відхилення). Негативне відхилення списується методом "червоного сторно".

Застосування методу оцінки готової продукції за нормативною собівартістю доцільно в галузях з масовим і серійним характером виробництва і з великою номенклатурою готової продукції.

Застосування методу оцінки готової продукції за фактичною виробничою собівартістю в якості облікової ціни доцільно при одиничному і дрібносерійного виробництва, а також при випуску масової продукції невеликий номенклатури.

У разі застосування готової продукції для власних потреб самого підприємства таку продукцію треба перевести до складу матеріальних запасів записом:

Д 10 "Матеріали";

До 43 "Готова продукція" - відображено переклад частини готової продукції до складу матеріальних запасів.

Дані аналітичного і синтетичного обліку готової продукції повинні забезпечувати отримання даних, необхідних для складання звітності.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >