Облік продажів готової продукції

Продаж готової продукції відноситься до звичайних видів діяльності організації.

Для цілей бухгалтерського обліку виручка від продажу готової продукції визначається виходячи з припущення тимчасової визначеності фактів господарської діяльності (по відвантаженню або принципом нарахування).

Готова продукція вважається реалізованою з дати її відвантаження покупцям і пред'явлення їм товаросупровідних документів на оплату. З реалізацією продукції відбувається перехід права власності на продукцію (товар, роботи, послуги) від постачальника до покупця, і з цієї дати у підприємства виникають зобов'язання перед державою по сплаті податків і зборів.

Продаж готової продукції здійснюється організаціями по цінах, що включає в себе ПДВ.

Для обліку реалізації готової продукції передбачений активно-пасивний рахунок 90 "Продажі".

Сальдо за рахунком не буває, так як в сумі залишку рахунок 90 "Продажі" закривають на рахунок 99 "Прибутки і збитки" з метою визначення фінансового результату за операції.

У кредит рахунку відносять виручку від реалізації продукції у звітному періоді.

У дебет рахунку відносять непрямі податки, нараховані з обороту з реалізації продукції, такі як ПДВ, акцизи, а також витрати, пов'язані з виробництвом і реалізацією продукції.

Така побудова обліку забезпечує інформацію, з одного боку, про доходи у зв'язку з продажем продукції, з іншого - про витрати у зв'язку з її виробництвом і продажем. Шляхом зіставлення кредитового і дебетового оборотів по рахунку 90 "Продажі" визначають фінансовий результат (прибуток або збиток) від реалізації продукції. Перевищення кредитового обороту рахунку 90 "Продажі" над дебетовим показує прибуток, а перевищення дебетового обороту рахунку 90 "Продажі" над кредитовим - збиток.

У загальному випадку виручка приймається до бухгалтерського обліку в сумі, обчисленої в грошовому вираженні, рівній величині надходження грошових коштів та (або) величини дебіторської заборгованості.

Якщо величина надходження покриває лише частину виручки, то виручка, яка приймається до бухгалтерського обліку, визначається як сума надходження та дебіторської заборгованості, в частині, непокритою надходженням.

Встановлено такі особливості визначення виручки від продажу готової продукції:

  • 1) при продажу продукції на умовах комерційного кредиту, наданого у вигляді відстрочення та розстрочення оплати, виручка приймається до бухгалтерського обліку в повній сумі дебіторської заборгованості;
  • 2) величина надходження і (або) дебіторської заборгованості за договорами, які передбачають виконання зобов'язань негрошовими засобами, приймається до бухгалтерського обліку за вартістю товарів, що отримані або підлягають отриманню організацією. Вартість товарів, що отримані або підлягають отриманню організацією, встановлюють виходячи з ціни, за якою у порівнянних обставин зазвичай організація визначає вартість аналогічних товарів (цінностей).

При неможливості встановити вартість товарів, отриманих організацією, обсяг надходження і (або) дебіторської заборгованості визначається вартістю продукції (товарів), переданої чи підлягає передачі організацією. Вартість продукції (товарів), переданої чи підлягає передачі організацією, встановлюється виходячи з ціни, за якою у порівнянних обставин зазвичай організація визначає виторг у відношенні аналогічної продукції (товарів);

3) величина надходження і (або) дебіторської заборгованості визначається з урахуванням всіх наданих знижок.

Виручка від продажу продукції визнається в бухгалтерському обліку при наявності таких умов:

  • - Організація має право на отримання цієї виручки, що випливає з конкретного договору;
  • - Сума виручки може бути визначена;
  • - Є впевненість в тому, що в результаті конкретної операції відбудеться збільшення економічних вигод організації;
  • - Право власності на продукцію перейшло від організації до покупця;
  • - Витрати, які вироблені в зв'язку з отриманням доходу від продажу продукції, можуть бути визначені.

Якщо стосовно грошових коштів та інших активів, отриманих організацією, не виконано хоча б одне з вищеназваних умов, то в обліку організації визнається кредиторська заборгованість, а не виручка.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >