Облік товарів

У результаті вивчення даної глави студент повинен:

знати

 • • методологію бухгалтерського обліку за основними ділянкам первинного обліку товарів на підприємстві;
 • • порядок оцінки і документального відображення надійшли товарів;

вміти

 • • складати бухгалтерські проводки з обліку руху товарів на підприємстві;
 • • розраховувати покупну і продажну вартість товарів;
 • • складати розрахунок розподілу транспортних витрат, що припадають на вартість реалізованих товарів і залишків нереалізованої продукції;
 • • розраховувати фінансовий результат за операціями, пов'язаними з продажем товарів, врахованих за купівельними, обліковим і продажними цінами;

володіти

 • • навичками і вміннями рахункового та облікового узагальнення інформації про рух товарів на підприємстві;
 • • навичками і вміннями використання бухгалтерської інформації про рух товарів для цілей управління підприємством.

Облік руху товарів і їх документальне оформлення

Товари є частиною матеріально-виробничих запасів, придбаних або отриманих від інших юридичних або фізичних осіб і призначених для продажу.

Методику бухгалтерського обліку товарів в організації визначають ПБО 5/01 "Облік матеріально-виробничих запасів", План рахунків бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності організацій та Інструкція по його застосуванню, затверджені наказом Мінфіну Росії від 31 жовтня 2000 № 94н.

Товари, призначені для подальшого перепродажу, враховують на рахунку 41 "Товари". Якщо товари знаходяться у організації, але не є її власністю, то їх облік здійснюється на позабалансових рахунках 002 "Товарно-матеріальні цінності, прийняті на відповідальне зберігання", і 004 "Товари, прийняті на комісію".

Для оформлення та обліку операцій по руху товарів у торговельних організаціях передбачені наступні основні уніфіковані форми первинної облікової документації.

№ форми

Найменування форми

ТОРГ-1

Акт про приймання товарів

ТОРГ-2

Акт про встановлену розбіжність за кількістю і якістю при прийманні товарно-матеріальних цінностей

ТОРГ-3

Акт про встановлену розбіжність за кількістю і якістю при прийманні імпортних товарів

ТОРГ-4

Акт про приймання товару, що надійшов без рахунку постачальника

ТОРГ-5

Акт про оприбуткування тари, не зазначеної в рахунку постачальника

ТОРГ-6

Акт про завіс тари

ТОРГ-11

Товарний ярлик

ТОРГ-12

Товарна накладна

ТОРГ-13

Накладна на внутрішнє переміщення, передачу товарів, тари

ТОРГ-15

Акт про псування, бою, лому товарно-матеріальних цінностей

ТОРГ-16

Акт про списання товарів

ТОРГ-18

Журнал обліку руху товарів на складі

ТОРГ-28

Картка кількісно-вартісного обліку

ТОРГ-29

Товарний звіт

ТОРГ-30

Звіт по тарі

Організація складського обліку товарів залежить від способу їх зберігання.

Розрізняють партійний і сортовий способи зберігання і, відповідно, партійний і сортовий облік товарно-матеріальних цінностей.

Оцінка товарів

Порядок оцінки товарів торговельними організаціями залежить від способу продажу придбаних товарів - оптової або роздрібної продажу.

Для цілей бухгалтерського обліку відповідно до ПБО 5/01 організації, що здійснюють торговельну діяльність, можуть враховувати придбані для продажу товари одним із таких способів:

 • - За купівельними цінами (вартості їх придбання);
 • - Продажними цінами з окремим обліком націнок (надбавок);
 • - Обліковими цінами.

Організації оптової торгівлі можуть враховувати придбані товари за купівельною вартістю (за ціною придбання) або за обліковими цінами.

Організації, що здійснюють роздрібну торгівлю, крім цих способів можуть також використовувати спосіб обліку товарів за продажними цінами з окремим обліком націнок (надбавок), знижок.

Формування покупної вартості товарів може здійснюватися двома способами:

 • - За вартістю придбання, що включає ціну постачальника та інші витрати, безпосередньо пов'язані з придбанням товарів і вироблені до моменту передачі товарів в продаж;
 • - Тільки за ціною постачальника з віднесенням на витрати на продаж інших витрат по заготівлі і доставці товарів, вироблених до моменту передачі товарів у продаж.

Обраний організацією спосіб оцінки товарів повинен бути відображений в обліковій політиці організації для цілей бухгалтерського обліку. В обліковій політиці організації також повинен бути відображений обраний спосіб формування покупної вартості товарів (з урахуванням або без урахування транспортних витрат в покупної вартості товарів).

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >