Облік товарів за продажними цінами

При обліку товарів за продажними цінами різниця між купівельною вартістю і вартістю за продажними цінами на підприємствах роздрібної торгівлі обліковується на рахунку 42 "Торговельна націнка". Рахунок 42 "Торгова нацепка" є регулюючим (контрактивним) рахунком по відношенню до рахунку 41 "Товари". Якщо з сальдо рахунку 41 відняти сальдо рахунку 42, різниця покаже покупну вартість товарів. Рахунок 42 "Торговельна націнка" не може застосовуватися самостійно, а тільки в поєднанні з рахунком 41 "Товари" і лише за умови обліку товарів за продажними цінами.

Вартість товарів і сума торгових націнок безпосередньо пов'язані між собою: при збільшенні вартості товарів, сума торгових націнок також збільшується, і навпаки.

Рахунок 42 "Торговельна націнка" кредитується при прийнятті до бухгалтерського обліку товарів на суми торгової націнки. У торгову націнку включаються дохід організації торгівлі та ПДВ (якщо вироблені товари цим податком обкладаються). При цьому в бухгалтерському обліку робляться такі записи:

Д 41 "Товари";

До 60 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками" - відбита вартість придбання товарів без ПДВ;

Д 19 "Податок на додану вартість по придбаних цінностей";

До 60 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками" - врахована сума ПДВ по придбаних товарах;

Д 41 "Товари";

До 42 "Торговельна націнка" - відображена торгова націнка на оприбутковані товари (різниця між передбачуваної продажною ціною товарів, що надійшли з ПДВ і вартістю їх придбання без ПДВ).

Крім того, на рахунку 42 "Торговельна націнка" можуть враховуватися надані постачальниками знижки на можливі втрати товарів, а також на відшкодування додаткових транспортних витрат. Розмір торгової націнки встановлюється наказом керівника організації. Це може бути єдина торговельна націнка, однакова для всіх товарів, або для кожної групи (номенклатури) товарів застосовується своя торговельна надбавка. При цьому не виключається застосування індивідуальних надбавок (націнок) на окремі види товарів.

Розглянемо приклад розрахунку торгової націнки (надбавки).

Приклад. Організація оптової торгівлі придбала за плату у постачальника товари на суму 47200 руб., В тому числі ПДВ - 7200 руб.

Витрати з доставки товарів на склад організації склали 4130 руб., В тому числі ПДВ - 630 руб. Витрати з доставки товарів включаються у вартість придбаних товарів. Організація передала товар своєму магазину роздрібної торгівлі, який враховує товари за продажною ціною з урахуванням торгової націнки в розмірі 40%.

Приклад розрахунку продажної ціни товару:

 • 1) сума торгової націнки при 40% від покупної ціни товару:
  • (43500 руб. × 40%): 100% = 17400 руб .;
 • 2) вартість товару з урахуванням торгової націнки:
 • 43500 руб. + 17 400 руб. = 60900 руб .;
 • 3) сума ПДВ, що пред'являється покупцеві:
  • (60900 руб. × 18%): 100% = 10962 руб .;
 • 4) загальна сума торгової націнки з урахуванням ПДВ:
 • 17400 руб. + 10 962 руб. = 28362 руб .;
 • 5) продажна ціна товару з урахуванням торгової націнки та податків:
 • 43500 руб. + 28 362 руб. = 71862 руб.

При цьому в обліку будуть зроблені такі записи:

п / п

Зміст записів

Сума

Кореспонденція

рахунків

Дебет

Кредит

1

Відображено вартість придбання товару (без урахування ПДВ)

40000

41/1

60

2

Відображено суму ПДВ, пред'явлена постачальником товарів

7200

19/3

60

3

Відображено вартість послуг транспортної організації (без ПДВ)

3500

41/1

60

4

Відображено суму ПДВ за послугами транспортної організації

630

19/3

60

5

Здійснено оплату постачальнику, включаючи ПДВ

47200

60

51

e

Здійснено оплату послуг транспортної організації, включаючи ПДВ

+4130

60

51

7

Пред'явлені до відрахування суми ПДВ, сплачені постачальнику товару і транспортної організації

+7830

68/1

19/3

8

Відображено торгову націнку по товарах з урахуванням ПДВ

28362

41/1

42

9

Придбані товари переведені з складу організації в роздрібну мережу магазину

71862

41/2

41/1

Надходження товарів в організацію і формування їх вартості є першим етапом їх бухгалтерського обліку. На цьому етапі витрати на придбання товарів не зменшують економічних вигод організації, а отже, не зменшують капітал організації і тому не можуть бути визнані витратами організації.

На другому етапі бухгалтерського обліку здійснюється продаж товарів, і тільки після цього витрати у вигляді вартості придбання даних товарів вважаються здійсненими і визнаються в обліку як витрати організації.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >