Облік вибуття фінансових вкладень

Вибуття фінансових вкладень може мати місце у випадках погашення, продажу, безоплатної передачі, передачі в статутний капітал іншої організації, передачі в рахунок вкладу за договором простого товариства ін.

При вибутті активів, прийнятих до бухгалтерського обліку в якості фінансових вкладень, за якими визначається поточна ринкова вартість, їх вартість визначається організацією виходячи з останньої оцінки.

При вибутті активів, прийнятих до бухгалтерського обліку в якості фінансових вкладень, за якими не визначається поточна ринкова вартість, їх вартість визначається виходячи з оцінки, яка визначається одним із таких способів:

  • - За первісною вартістю кожної одиниці бухгалтерського обліку фінансових вкладень;
  • - Середньої первісної вартості;
  • - Первісною вартістю перших за часом придбання фінансових вкладень (спосіб ФІФО).

По кожному виду фінансових вкладень протягом звітного року має застосовуватися один із способів оцінки вартості.

Вклади в статутні капітали інших організацій, надані іншим організаціям позики, придбана дебіторська заборгованість тощо оцінюються тільки за способом оцінки за первісною вартістю кожної одиниці.

При вибутті цінних паперів, за якими не визначається поточна ринкова вартість, оцінка їх вартості може здійснюватися будь-яким з трьох вище перерахованих способів.

При використанні першого способу вартість фінансових вкладень при їх вибутті дорівнює їх первісній вартості.

Для обліку операцій з продажу фінансових вкладень передбачений активно-пасивний рахунок 91 "Інші доходи і витрати". У зв'язку з чим доходи від продажу об'єктів фінансових вкладень для цілей бухгалтерського обліку належать до інших доходів.

Повернення організації його внеску в статутний капітал іншої організації у зв'язку з виходом зі складу учасників або ліквідацією іншої організації відображається в обліку записом:

Д 51, 52, 01, 04, 10 "Розрахункові рахунки", "Валютні рахунки", "Основні засоби", "Нематеріальні активи", "Матеріали" та ін .;

До 58 "Фінансові вкладення".

Продаж організацією частки в товаристві з обмеженою відповідальністю відображається в обліку записом:

Д 62 "Розрахунки з покупцями і замовниками";

До 91 "Інші доходи і витрати".

Одночасно списується вартість частки (вкладу) записом:

Д 91 "Інші доходи і витрати";

До 58/1 "Паї та акції".

Надходження коштів у оплату проданої частки відображається в обліку записом:

Д 51 "Розрахункові рахунки";

До 62 "Розрахунки з покупцями і замовниками".

Виникаюча при продажу частки (внеску) у статутному капіталі іншої організації різниця між доходами і витратами визначає фінансовий результат від їх продажу. Отриманий фінансовий результат від продажу цієї частки (вкладу) відображається записом:

Д 91 "Інші доходи і витрати";

До 99 "Прибутки і збитки".

Продаж організацією придбаних раніше акцій відображається в обліку аналогічно продажу часток в статутних капіталах інших організацій.

Вибуття боргових цінних паперів, зокрема облігацій, відбувається, як правило, у формі їх погашення (викупу) або продажу.

Вибуття фінансових вкладень у вигляді наданих позик відбувається, як правило, у формі повернення позики.

Повернення позики, наданого раніше в грошовій формі, відображається записом:

Д 51 "Розрахункові рахунки";

До 58 "Фінансові вкладення".

Вибуття придбаної дебіторської заборгованості може відбуватися при подальшій відступлення права вимоги іншій організації.

За набутою дебіторської заборгованості організація може отримати дохід у разі перевищення суми, отриманої при подальшій відступлення права вимоги, над витратами з придбання цієї вимоги.

Виникаюча при продажу різниця між доходами і витратами визначає фінансовий результат від продажу.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >