Облік касових операцій

Бухгалтерський облік касових операцій

Для обліку наявності і руху грошових коштів в касі підприємства використовується активний рахунок 50 "Каса". Сальдо рахунку свідчить про наявність суми вільних грошей у касі підприємства на початок місяця; оборот по дебету - суми, що надійшли готівкою в касу (і надійшли грошові документи), а по кредиту - суми, видані готівкою (і видані грошові документи).

До рахунку 50 "Каса" можуть бути відкриті субрахунки:

 • 50/1 "Каса організації";
 • 50/2 "Операційна каса";
 • 50/3 "Грошові документи".

Субрахунок 50/1 призначений для обліку грошових коштів в касі організації, коли організація виробляє касові операції з іноземною валютою, до рахунку 50 повинні бути відкритими відповідні субрахунка для відособленого обліку руху кожної готівкової іноземної валюти.

Субрахунок 50/2 призначений для обліку наявності і руху грошових коштів у касах товарних контор (пристаней) і експлуатаційних дільниць, зупиночних пунктів, річкових переправ, судів, квиткових і багажних касах портів (пристаней), вокзалів, касах зберігання квитків, касах відділень зв'язку і т.п.

Субрахунок 50/3 призначений для обліку знаходяться в касі організації цінних паперів (бланки трудових книжок, оплачені курортні путівки, оплачені авіаквитки, поштові марки, марки державного мита, вексельні марки та інші грошові документи). Грошові документи враховуються на рахунку 50 "Каса" в сумі фактичних витрат на придбання. Аналітичний облік грошових документів ведеться за їх видами.

Підставою для записів за рахунком 50 "Каса" служать звіти касира.

Для обліку касових операцій у бухгалтерії ведуть спеціальні регістри: журнал-ордер № 1 і відомість № 1 по рахунку 50 "Каса".

У журналі-ордері № 1 касові операції записуються за кредитом рахунка 50 "Каса", а у відомості № 1 - за дебетом рахунка 50 "Каса".

Підставою для заповнення журналу-ордера № 1 і відомості № 1 служать звіти касира. Кожному звіту в регістрі відводиться один рядок незалежно від періоду, за який складено касовий звіт. Кількість зайнятих рядків журналі повинна відповідати кількості зданих касиром звітів. Однак при незначній кількості касових документів допускається запису операцій в регістри виробляти не щодня, а за 3-5 днів, в цілому щодо декількох звітам касира. У цьому випадку в графі "Дата" вказуються початкові і кінцеві числа, за які провадяться записи, наприклад: 1-3, 15-17 і т.д.

Підсумки за день (кілька днів) у розрізі кореспондуючих рахунків встановлюються шляхом підрахунку сум однорідних операцій, відображених у касовому звіті або доданих до нього документах, відповідно до бухгалтерської розмітці, попередньо проставляється в звіті касира або на документах.

Залишок коштів у касі наводиться у відомості тільки на початок і кінець місяця. Протягом місяця контролю та оперативних цілей використовуються дані про залишки коштів, показані у звітах касира.

Розглянемо типові проводки з обліку касових операцій (табл. 10.2).

Таблиця 10.2

Облік касових операцій

Кореспондуючі рахунки

Зміст операції

Дебет

Кредит

50

51

З розрахункового рахунку підприємства грошові кошти внесені в касу

50

62

Отримано готівку від покупців і замовників за реалізовану продукцію

50

71

Повернення підзвітною особою невикористаних коштів

50

73/2

Надійшли гроші, внесені працівником організації в погашення заборгованості по позиках, позиками, за товари, продані в кредит, а також в погашення заподіяної матеріальної шкоди

50

75/1

Поступили суми внесків (вкладів) до статутного (складеного) капітал організації, внесені засновниками (учасниками)

50

91/1

Відображено надходження сум, пов'язаних з наданням за плату в тимчасове користування активів організації

50

91/1

Виявлений надлишок коштів каси

50

66

Отримано короткостроковий позику (кредит)

51

50

Здано в банк виручка, депонована зарплата т.п.

60

50

Погашено заборгованість готівкою перед постачальниками та підрядниками; видано аванс постачальнику під майбутню поставку матеріалів, сировини та інших активів

69

50

Виплачені допомоги (з тимчасової непрацездатності, з нагоди народження дитини, по догляду за дитиною віком до півтора років і ін.) Із коштів Фонду соціального страхування РФ

70

50

Виплачено заробітну плату, видано аванс за першу половину місяця

71

50

Видані готівкові гроші підзвітній особі на господарські потреби, на відрядження; видано у відшкодуванні допущеної перевитрати

75/2

50

Виплачено дивіденди від участі в організації

76

50

Виплачено депонована заробітна плата та інші депоновані суми

Облік операцій з готівковою іноземною валютою в більшості організацій пов'язаний з оплатою закордонних відряджень. Порядок купівлі й видачі іноземної валюти, дорожніх чеків уповноваженими банками визначається ЦБ РФ відповідно до Федерального закону від 10 грудня 2003 № 173-ФЗ "Про валютне регулювання та валютний контроль".

Придбання іноземної валюти з метою спрямування працівників організації у службові відрядження за межі Російської Федерації, крім доручення на купівлю валюти, проводиться на підставі заявки на отримання іноземної валюти, наказу про направлення працівника у відрядження, наказу про норму добових витрат.

Придбану валюту уповноважений банк видає разом з довідкою про покупку (форма № 0406007), виписаної на ім'я кожного працівника, якого відряджають або на ім'я старшого групи.

З 1 вересня 2008 за вказівкою ЦБ РФ від 14 серпня 2008 року № 2 054-У "Про порядок ведення касових операцій з готівковою іноземною валютою в уповноважених банках на території Російської Федерації" прийом готівкової іноземної валюти для зарахування (перерахування) на банківський рахунок клієнта, видача готівкової іноземної валюти з банківського рахунку клієнта повинні здійснюватися за прибутковим касовим ордером (форма № 0402008) і видатковим касовим ордером (форма № 0402009).

При наявності операцій у готівковій іноземній валюті записи в бухгалтерському обліку здійснюються в рублях в сумах, визначених шляхом перерахунку іноземної валюти за курсом ЦБ РФ, що діє на дату здійснення операції. Одночасно вказані записи здійснюються безпосередньо в іноземній валюті.

При обліку грошових коштів в іноземній валюті слід керуватися нормами ПБО 3/2006 "Облік активів і зобов'язань, вартість яких виражена в іноземній валюті".

Розглянемо типові бухгалтерські проводки з обліку касових операцій в іноземній валюті (табл. 10.3).

Таблиця 10.3

Облік касових операцій в іноземній валюті

Первинний

документ

Зміст операції

Кореспондуючі рахунки

Дебет

Кредит

Прибутковий касовий ордер

У банку отримані грошові кошти в іноземній валюті на витрати на відрядження

501

52/22

Видатковий касовий ордер

Видана валюта під звіт відряджений ному ліцy

71

501

Авансовий звіт, прибутковий касовий ордер

Працівником повернута в касу організації невикористана сума валютних коштів, виданих йому на витрати на відрядження

501

71

Бухгалтерська

довідка-розрахунок

При зміні курсу рубля залишки готівкової іноземної валюти в касі переоцінюються:

 • - Відбивається негативна курсова різниця
 • - Відбивається позитивна курсова різниця
 • 91/2
 • 501
 • 501
 • 91/1

Видатковий касовий ордер, виписка банку з валютного рахунку

Відображено внесення готівкової валюти на поточний валютний рахунок організації в банку

52/22

501

Примітка:

 • 1 Субрахунок "Валютна каса".
 • 2 Субрахунок "Поточний валютний рахунок".

У касі організації крім готівкових грошових коштів можуть зберігатися документи суворої звітності (грошові документи, цінні папери, бланки суворої звітності). До грошових документів належать поштові марки, марки державного мита, вексельні марки, путівки в будинки відпочинку і санаторії, проїзні квитки на транспорт, оплачені авіаквитки та інші грошові документи, які підлягають обліку за фактичною вартістю придбання на рахунку 50 "Каса", субрахунок 3 " Грошові документи ". Грошові документи зберігаються у вогнетривкій шафі каси організації до передачі за призначенням (наприклад, під звіт).

Особою, матеріально відповідальною за зберігання грошових документів, є касир організації.

Розглянемо типові записи з обліку придбання та видачі грошових документів (табл. 10.4).

Бланки суворої звітності - це документи певної форми, в яких передбачено необхідні реквізити. Їх уніфікація і стандартизація сприяють прискоренню та спрощенню процесів складання документів.

Таблиця 10.4

Облік операцій з придбання та видачі грошових документів

Первинний документ

Зміст операції

Кореспондуючі рахунки

Дебет

Кредит

Рахунок, авансовий звіт

Оприбутковано в касу грошові документи, придбані за готівку

50/3

71

Рахунок (накладна)

Оприбутковано в касу грошові документи, придбані у безготівковому порядку (ополчення з розрахункового рахунку)

50/3

76 (60)

Відомість видачі путівок, наказ керівника організації, бухгалтерська довідка-розрахунок

Видано путівку працівникові організації за повну вартість або з частковою оплатою:

 • - В частині коштів, внесених працівником
 • - На суми вартості путівки, оплачуваної за рахунок організації
 • 73/1
 • 91/2
 • 50/3
 • 50/3

Журнал обліку приймання і видачі грошових документів

Видано проїзні документи працівнику, який направляється у відрядження

71

50/3

Журнал обліку приймання і видачі грошових документів

Видано під звіт поштові марки, марки державного мита тощо. Для використання зазначених документів за призначенням

71

50/3

Інвентаризаційний опис, бухгалтерська довідка

Відображено суму виявленої недостачі при інвентаризації грошових документів

94

50/3

Інвентаризаційний опис, бухгалтерська довідка

Відображено суму втрат грошових документів у зв'язку з надзвичайними обставинами

99

50/3

До бланків суворої звітності план рахунків бухгалтерського обліку відносить квитанційні книжки, бланки посвідчень, дипломів, різні абонементи, талони, квитки, бланки товарно-супровідних документів тощо Вони обліковуються на позабалансовому рахунку 006 "Бланки суворої звітності".

Розглянемо типові записи з обліку документів і бланків суворої звітності (табл. 10.5).

Таблиця 10.5

Облік операцій з придбання, списанню, продажу бланків суворої звітності

Первинний документ

Зміст операції

Кореспондуючі рахунки

Дебет

Кредит

Накладна друкарні, прибутковий ордер

Відображено отримання бланків суворої звітності з друкарні

006

Звіт касира про продані квитки, бухгалтерська довідка-розрахунок

Відображено списання бланків, використаних при продажу квитків

006

Починаючи з бухгалтерської звітності за 2011 р підприємства зобов'язані подавати звіт про рух грошових коштів, у тому числі за оборотами, вчиненим по касі відповідно до норм ПБО 23/2011 "Звіт про рух грошових коштів".

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >