Синтетичний облік операцій по розрахункових рахунках організації

Для обліку операцій по розрахункових рахунках організації передбачено рахунок 51 "Розрахунковий рахунок". Рахунок активний, грошовий.

Сальдо рахунку показує залишок вільних грошових коштів на розрахункових рахунках організації на початок місяця.

Оборот по дебету показує грошові кошти, що надійшли на розрахункові рахунки організації в звітному періоді.

Оборот по кредиту показує кошти, перераховані з розрахункових рахунків організації в звітному періоді.

Основним регістром синтетичного обліку при веденні обліку за журнально-ордерною формою є журнал-ордер № 2 і відомість № 2. Записи в них роблять на підставі виписок з розрахункових рахунків організації. Банківські виписки отримують працівники бухгалтерії, уповноважені на їх отримання головним бухгалтером організації. Виписки отримують щодня або в інші терміни, встановлені банком за угодою з організацією. До виписками банк прикладає первинні документи (платіжні доручення, платіжні вимоги, інкасові доручення та ін.), Які послужили підставою для записів у них.

У виписці вказується початковий і кінцевий залишки грошових коштів на розрахунковому рахунку організації та суми операцій, відображені на рахунку за відповідний період часу.

Обробляючи виписку бухгалтеру, необхідно пам'ятати про те, що в кредитній організації облікові записи відображаються в дзеркальному порядку, тобто надходження коштів на рахунок організації у виписці відображається за кредитом, а списання з рахунку за дебетом. Це пояснюється тим, що зберігаючи грошові кошти підприємств, банк вважає себе боржником по відношенню до підприємства і, отже, враховує грошові кошти по кредиту, і навпаки, списання грошових коштів підприємства банк відносить на зменшення своєї заборгованості перед підприємством і відображає за дебетом.

Суми, помилково списані або зараховані на рахунок організації, відображаються на рахунку 76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами", субрахунку 2 "Розрахунки за претензіями".

Витрати, пов'язані з оплатою послуг і комісії банків, відображаються за дебетом субрахунка 91/2 "Інші витрати організації".

Розглянемо основні типові бухгалтерські проводки з обліку операцій по розрахунковому рахунку організації:

Д 51 "Розрахункові рахунки організації";

До 50 "Каса" - понадлімітний залишок грошових сум каси внесений на розрахунковий рахунок організації;

Д 51 "Розрахункові рахунки організації";

До 62 "Розрахунки з покупцями і замовниками" - на розрахунковий рахунок організації отримані грошові кошти від покупців і замовників за реалізовану продукцію, виконані роботи, надані послуги;

Д 51 "Розрахункові рахунки організації";

До 76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами" - на рахунок організації надійшли грошові кошти від інших дебіторів за продані основні засоби та матеріальні запаси, невикористовувані у виробництві продукції (робіт, послуг);

Д 51 "Розрахункові рахунки організації";

До 66 "Розрахунки по короткострокових кредитах (позикам)" - на рахунок організації надійшли короткострокові позикові (кредитні) кошти від банку;

Д 51 "Розрахункові рахунки організації";

До 67 "Розрахунки за довгостроковими кредитами (позиками)" - на рахунок організації надійшли довгострокові кредити (позики);

Д 51 "Розрахункові рахунки організації";

До 76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами" - на рахунок організації надійшли грошові кошти від боржників за пред'явленими претензіями, позовами;

Д 51 "Розрахункові рахунки організації";

Д 55 "Спеціальні рахунки організації" - повернуто на розрахунковий рахунок організації невикористані кошти з акредитиву;

Д 50 "Каса";

До 51 "Розрахункові рахунки організації" - за грошовим чеком отримано готівкою з розрахункового рахунку в касу;

Д 60 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками";

До 51 "Розрахункові рахунки організації" - перераховано постачальникам за отримані матеріально-виробничі запаси та надані комунальні послуги;

Д 60 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками";

До 51 "Розрахункові рахунки організації" - перераховано підрядним організаціям за виконані будівельно-монтажні роботи;

Д 76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами";

До 51 "Розрахункові рахунки організації" - перераховано іншим кредиторам за операціями неторгового характеру: за послуги зв'язку; навчання, підготовку і перепідготовку кадрів; за консалтингові та інші послуги;

Д 66 "Розрахунки по короткострокових кредитах і позиках";

До 51 "Розрахункові рахунки організації" - перераховано з розрахункового рахунку організації в рахунок погашення заборгованості за кредитами і позиками;

Д 68 "Розрахунки з бюджетом по податках і зборах";

До 51 "Розрахункові рахунки організації" - сплачені до бюджету податки і збори;

Д 69 "Розрахунки по соціальному страхуванню";

До 51 "Розрахункові рахунки організації" - перераховані організацією страхові внески у позабюджетні фонди соціального страхування;

Д 70 "Розрахунки з персоналом з оплати праці";

До 51 "Розрахункові рахунки організації" - виплачена заробітна плата співробітникам фірми за безготівковим розрахунком;

Д 73/1 "Розрахунки з персоналом за виданими позиками";

До 51 "Розрахункові рахунки організації" - працівникові організації видана позичка на індивідуальне житлове будівництво;

Д 55 "Спеціальні рахунки в банку";

До 51 "Розрахункові рахунки організації" - відкрито акредитив у банку постачальника;

Д 58/1 "Вкладення в паї та акції";

До 51 "Розрахункові рахунки організації" - оплачені придбані акції.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >