Облік грошових коштів на спеціальних рахунках організації

Для обліку грошових коштів, що значаться на спеціальних рахунках організації, використовують рахунок 55 "Спеціальні рахунки в банках". До даного рахунку можуть бути відкриті субрахунки:

  • 55/1 "Акредитиви";
  • 55/2 "Чекові книжки";
  • 55/3 "Депозитні рахунки";
  • 55/4 "Спеціальні рахунки в іноземній валюті".

На субрахунку 55/1 "Акредитиви" враховується рух грошових коштів, що знаходяться на акредитивах, відкритих у банку постачальника.

Акредитивна форма розрахунків відноситься до безготівковій формі, регульованою ЦБ РФ. Більш докладно про акредитивній формі розрахунків було сказано вище.

Аналітичний облік операцій за акредитивом ведуть відокремлено по кожному виставленому акредитиву в банку постачальника.

Синтетичний облік операцій по акредитиву при журнально-ордерній формі обліку ведуть у журналі-ордері №3.

Розглянемо основні типові проводки з обліку грошових коштів, що знаходяться на акредитивах:

Д 55/1 "Акредитив";

До 51 "Розрахунковий рахунок" - відкрито акредитив у банку постачальника;

Д 55/1 "Акредитив";

До 66 "Розрахунки по короткострокових кредитах і позиках" - відкрито акредитив у банку постачальника за рахунок наданого покупцеві банком-емітентом короткострокового кредиту;

Д 60 "Розрахунки з постачальниками";

До 55/1 "Акредитив" - оплачені рахунки постачальників за рахунок раніше виставленого акредитива;

Д 51 "Розрахунковий рахунок";

До 55/1 "Акредитив" - повернутий на розрахунковий рахунок платника невитрачений залишок грошових коштів по акредитиву.

На субрахунку 52/2 "Чекові книжки" враховується рух грошових коштів, що у чекових книжках. Розрахунки чеками, як і акредитивна форма розрахунків, відноситься до безготівкових розрахунків, і регулюється положеннями і нормами ЦБ РФ.

При видачі організації чекових книжок здійснюється депонування грошових коштів організації. Списання сум за чеками проводиться у міру оплати банком виданих організацією чеків, що підтверджується виписками банку.

Аналітичний облік по субрахунку 55/2 "Чекові книжки" ведеться за кожною отриманою чековою книжкою.

Розглянемо основні бухгалтерські проводки щодо руху коштів, що значаться у чекових книжках:

Д 55/2 "Чекові книжки";

До 51 "Розрахунковий рахунок" - при видачі банком організації чекових книжок по рублевих засобів;

Д 55/2 "Чекові книжки";

До 52 "Валютний рахунок" - при видачі банком організації чекових книжок за валютними коштами;

Д 55/2 "Чекові книжки";

До 66 "Розрахунки по короткострокових кредитах і позиках" - при видачі банком організації чекових книжок за рахунок наданого короткострокового кредиту (позики);

Д 76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами";

До 55/2 "Чекові книжки" - у міру оплати відображено списання грошових сум за чеками;

Д 51 "Розрахунковий рахунок" та (або) 52 "Валютний рахунок";

До 52/2 "Чекові книжки" - відображено суму за повернутих в банк невикористаним чекам;

На субрахунку 55/3 "Депозитні рахунки" враховується рух коштів, вкладених організацією в банківські вклади.

Аналітичний облік по субрахунку 55/3 "Депозитні рахунки" ведеться по кожному депозитному вкладу.

Розглянемо типові бухгалтерські проводки по субрахунку 55/3 "Депозитні рахунки":

Д 55/3 "Депозитні рахунки";

До 51 "Розрахунковий рахунок" та (або) 52 "Валютний рахунок" - на суму перерахованих коштів у вклади;

Д 51 "Розрахунковий рахунок" та (або) 52 "Валютний рахунок";

До 55/3 "Депозитні рахунки" - на суму повернення банком депозиту на розрахунковий та (або) валютний рахунок.

На субрахунку 55/4 "Спеціальні рахунки в іноземній валюті" враховується рух коштів по рахунках "Р1" і "Р2", тобто розрахунки та перекази при наданні нерезиденту позики в іноземній валюті та отриманні від нерезидента кредиту та позики в іноземній валюті; для придбання у нерезидента та відчуження на користь нерезидента зовнішніх цінних паперів, включаючи розрахунки та перекази, пов'язані з передачею зовнішніх цінних паперів, та ін.

Податкові аспекти обліку операцій по розрахункових рахунках організації

Відповідно до НК не підлягають оподаткуванню ПДВ такі банківські операції, за винятком операцій з інкасації:

  • - Залучення коштів організацій у вклади; - Розміщення залучених коштів організацій від імені банків та за їх рахунок;
  • - Відкриття і ведення банківських рахунків організацій;
  • - Здійснення розрахунків за дорученням організацій, у тому числі банків-кореспондентів, по їхньому банківському рахунку;
  • - Касове обслуговування організацій;
  • - Видача банківських гарантій;
  • - Купівля-продаж іноземної валюти в готівковій та безготівковій формі (у тому числі надання посередницьких послуг з операцій купівлі-продажу іноземної валюти) та ін.

На відміну від перерахованих вище банківських послуг, які звільнені від ПДВ, операції з інкасації коштів (виручки) обкладаються ПДВ за ставкою 18%.

ПДВ, сплачений організацією при отриманні послуг з інкасації, враховується записом:

Д 19 "ПДВ по придбаних цінностей";

До 76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами".

Сума ПДВ повинна бути виділена окремим рядком в рахунках-фактурах, одержуваних від банків. Суми ПДВ, що пред'являються банками при наданні послуг з інкасації, організація може пред'являти до відрахування в міру фактичного отримання послуг з інкасації та відображення цих послуг у бухгалтерському обліку.

Суми ПДВ, що підлягають вирахуванню, списуються записом:

Д 68 "Розрахунки з бюджетом по податках і зборах";

До 19 "ПДВ по придбаних цінностей".

У бухгалтерському обліку операції з інкасації коштів можуть бути враховані наступними записами:

Д 50 "Каса";

До 90/1 "Виручка" - відображено надходження готівкової виручки до каси організації;

Д 57 "Переклади в шляху";

До 50 "Каса" - відображена видача готівкових коштів інкасаторській службі банку;

Д 51 "Розрахунковий рахунок";

До 57 "Переклади в шляху" - відображено зарахування грошей на розрахунковий рахунок організації;

Д 91/2 "Інші витрати";

До 76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами" - відображено вартість послуг банку з інкасації коштів без урахування ПДВ;

Д 19 "ПДВ по придбаних цінностей";

До 76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами" - відображено суму ПДВ від вартості послуг з інкасації грошових коштів;

Д 76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами";

До 51 "Розрахунковий рахунок" - оплачені послуги банку по інкасації коштів;

Д 68 "Розрахунки з бюджетом по податках і зборах";

До 19 "ПДВ по придбаних цінностей" - пред'явлений до заліку (відшкодуванню) з бюджету ПДВ по послугах інкасації коштів.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >