Облік розрахунків і зобов'язань

У результаті вивчення даної глави студент повинен:

знати

 • • сутність, цілі та завдання бухгалтерського обліку розрахунків на підприємстві;
 • • порядок оцінки вимог і зобов'язань підприємства;
 • • первинні документи, якими оформляються конкретні фінансово-господарські операції з обліку операцій з боржниками і кредиторами;
 • • основні податкові аспекти бухгалтерського обліку операцій за розрахунками з кредиторами та дебіторами;

вміти

 • • робити розрахунки і проводки з бухгалтерського обліку операцій з дебіторами і кредиторами;
 • • користуватися нормативними правовими актами з бухгалтерського обліку розрахунків підприємства;
 • • відповідати на питання тесту і вирішувати ситуаційні задачі з бухгалтерського обліку розрахунків підприємства;

володіти

 • • вміннями та навичками документаційного та інформаційного забезпечення підприємства про стан розрахунків з кредиторами та дебіторами;
 • • вміннями та навичками використання інформації, що генерується в системі бухгалтерського обліку розрахунків підприємства з дебіторами і кредиторами, для цілей управління економічним суб'єктом.

Облік внутрішньогосподарських розрахунків

При організації будь-якого бізнесу його власники нерідко воліють замість однієї великої компанії створювати декілька дрібніших самостійних підприємств. Завдяки цьому може бути отримана певна економія на податкових платежах, оскільки податкові ставки диференційовані, а також досягається певне обмеження юридичної відповідальності за зобов'язаннями підприємства.

Бухгалтерський облік у юридичних осіб, які мають філії (представництва) чи інші структурні підрозділи, може здійснюватися в різних формах залежно від призначення структурних підрозділів, джерел фінансування їх витрат, структури управління ними. Порядок ведення обліку у головної організації залежить також від наявності або відсутності банківського рахунку у філій і окремого балансу. Кожна юридично самостійна компанія, що входить до складу корпорації, зобов'язана вести бухгалтерський облік власних операцій і оформляти їх результати у вигляді фінансової звітності. Це означає, що операції з членами групи повинні бути якось ідентифіковані для того, щоб надалі їх можна було виключити при складанні консолідованої звітності.

Якщо філії, представництва та інші відокремлені підрозділи виділені на окремий баланс, то для розрахунків головної організації з відокремленими підрозділами використовують рахунок 79 "Внутрішньогосподарські розрахунки". Рахунок 79 активний. До даного рахунку можуть бути відкриті субрахунки:

 • 79/1 "Розрахунки по виділеному майну";
 • 79/2 "Розрахунки по поточних операціях";
 • 79/3 "Розрахунки за договором довірчого управління майном".
 • 1 Віддане майно списується:

Д 79/1 "Розрахунки по виділеному майну";

До 01, 10 "Основні засоби", "Матеріали".

Прийняте майно оприбутковується:

Д 01, 10 "Основні засоби", "Матеріали";

До 79/1 "Розрахунки по виділеному майну".

На субрахунку 2 враховують стан всіх інших розрахунків організації з підрозділами, виділеними на окремий баланс, - за взаємною відпуску матеріальних цінностей, продажу продукції.

На субрахунку 3 враховують розрахунки за договором довірчого управління майном.

Майно, отримане за договором довірчого управління, обліковується на окремому балансі довірчого керуючого. При цьому робляться такі записи:

Д 10, 07, 01 "Матеріали", "Устаткування до установки", "Основні засоби";

До 79/3 "Розрахунки за договором довірчого управління майном" - отримано майно;

Д 79/3 "Розрахунки за договором довірчого управління майном";

До 10, 07, 01 "Матеріали", "Устаткування до установки", "Основні засоби" - передано майно.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >