Облік розрахунків за кредитами і позиками

Порядок оформлення кредитів і позик регулюється договорами кредиту та позики відповідно до гл. 42 ГК. Основні відмінності в умовах договору кредиту та позики представлені в табл. 12.1.

Кредит (ст. 819 ЦК) оформляється кредитним договором, за яким банк або інша кредитна організація надає грошові кошти позичальникові на певний термін і певні цілі, на поворотній основі, в розмірі та на умовах, передбачених кредитним договором, зі сплатою відсотків.

Позика (ст. 807 ЦК) оформляється договором позики або будь-яким іншим документом, що засвідчує передачу позикодавцем грошових коштів або речей позичальникові у власність з поверненням тієї ж суми або такої ж кількості речей того ж роду і якості, зі сплатою або без сплати відсотків залежно від умов договору.

Таблиця 12.1

Відмінні особливості договору кредиту та позики

Договір кредиту

Договір позики

1. Кредитор

Кредит можуть надавати тільки кредитні організації, що мають ліцензію ЦБ РФ на здійснення кредитних операцій (ст. 819 ЦК)

Позика можуть надавати будь-які організації та фізичні особи (ст. 807-808 ЦК)

2. Форма договору

Договір кредиту повинен бути укладений у письмовій формі. При недотриманні письмової форми кредитний договір вважається недійсним (ст. 820 ЦК)

Підтвердженням укладеного договору позики може бути будь-який документ (договір, розписка, вексель, облігація), що засвідчує передачу позикодавцем грошових коштів або речей (ст. 807 ЦК)

3. Предмет договору

Предметом кредитного договору можуть бути тільки гріш (ст. 819 ЦК)

Предметом договору позики можуть бути як гроші, так і майно (ст. 807 ЦК)

4. Строк договору

Термін повернення кредиту повинен бути встановлений договором (ст. 821 ЦК)

Термін повернення позики може бути не встановлений договором або може бути визначений моментом вимоги, в цьому випадку сума позики повинна бути повернена протягом 30 днів з дня пред'явлення позикодавцем вимоги про повернення позики, якщо інше не передбачено договором (ст. 810 ЦК)

5. Возмездность договору

Договір кредиту є оплатним, тобто передбачає сплату відсотків (ст. 819 ЦК)

Договір позики передбачається оплатним, тобто зі сплатою відсотків, якщо безоплатний характер не встановлений договором. При відсутності в договорі умови про розмір відсотків вони визначаються ставкою ЦБ РФ на день сплати позичальником суми боргу (ст. 809 ЦК)

Класифікація кредитів

Кредити та позики розрізняють залежно від терміну, на який вони надані, та їх форми.

Залежно від терміну надання кредити і позики можуть бути:

  • - Короткострокові - з терміном надання не більше року;
  • - Довгострокові - з терміном надання понад року.

Залежно від форми надання кредити і позики можуть бути:

  • - У грошовій формі;
  • - Натуральній формі.

Відповідно до ГК розрізняють кредити наступних видів: банківський, товарний, комерційний.

Банківський кредит (ст. 819 ЦК) - договір, що передбачає надання позичальникові грошових коштів банком на певний термін і на певні цілі, на поворотній основі, в розмірі та на умовах, передбачених кредитним договором, зі сплатою відсотків.

Товарний кредит (ст. 822 ЦК) - договір, який передбачає обов'язок одного боку надати іншій стороні речі, визначені родовими ознаками, на поворотній (оплатної) основі. До такого договору застосовуються правила, передбачені договором позики, тобто позичальник зобов'язаний повернути точно такі ж речі, такої ж кількості та якості при настанні терміну, зазначеного в договорі товарного кредиту.

Комерційний кредит (ст. 823 ЦК) - договір, який передбачає обов'язок одного боку передати у власність іншій стороні грошові кошти або речі, в тому числі у вигляді авансу, передоплати, відстрочки, розстрочки оплати за продані товари, роботи, послуги. На відміну від договору товарного кредиту, за договором комерційного кредиту у позичальника виникає обов'язок сплатити поставлені товари.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >