Бухгалтерський облік кредитів і позик

Бухгалтерський облік кредитів і позик регулюється нормами ПБО 15/2008 "Облік витрат за позиками та кредитами".

Для обліку кредитів і позик передбачені пасивні рахунки: 66 "Облік розрахунків по короткострокових кредитах і позиках"; 67 "Облік розрахунків за довгостроковими кредитами і позиками".

При отриманні кредиту, позики організацією-позичальником сума боргу в розмірі надійшли грошових коштів або вартості речей, якщо позика отриманий в натуральній формі, відображається в обліку у складі кредиторської заборгованості в момент фактичного отримання коштів або товарів в залежності від терміну, на який вони отримані .

При цьому до рахунків 66 і 67 можуть бути відкриті субрахунки:

 • 66/1 "Короткострокові кредити";
 • 66/2 "Короткострокові позики";
 • 67/1 "Довгострокові кредити";
 • 67/2 "Довгострокові позики".

Аналітичний облік заборгованості за кредитами і позиками повинен вестися за видами кредитів і позик і залежно від цілей, на які вони отримані.

Довгострокові кредити і позики можуть враховуватися одним із двох способів:

 • 1) на рахунку 67 до закінчення терміну їх погашення;
 • 2) рахунку 67 доти, поки до терміну їх погашення залишиться 365 днів.

Після цього терміну сума кредиту, позики перекладається на рахунок 66 до складу короткострокової заборгованості.

Обраний варіант повинен бути відображений в обліковій політиці.

Заборгованість за кредитами і позиками, отриманими у валюті, враховуються позичальником в рублях за курсом ЦБ РФ, що діяв на дату отримання позикових коштів. При зміні курсу валюти на дату повернення кредиту, позики, на виниклу курсову або сумову різницю проводиться коригування кредиторської заборгованості з одночасним відображенням цієї різниці у складі інших доходів або витрат в залежності від її виду.

Надходження і повернення кредиту, позики відображається в бухобліку такими проводками:

1) при отриманні кредиту позики в грошовій формі:

Д 51, 50, 52, 55 "Розрахункові рахунки", "Каса", "Валютні рахунки", "Спеціальні рахунки";

До 66, 67 "Розрахунки по короткострокових кредитах і позиках", "Розрахунки за довгостроковими кредитами і позиками";

2) при отриманні позикових коштів в натуральній формі:

Д 07, 08, 10, 41 "Устаткування до установки", "Вкладення

у необоротні активи "," Матеріали "," Товари ";

До 66, 67 "Розрахунки по короткострокових кредитах і позиках", "Розрахунки за довгостроковими кредитами і позиками";

3) при перекладі довгострокової заборгованості в короткострокову за 365 днів до закінчення терміну повернення кредиту чи позики відповідно до облікової політикою:

Д 67 "Розрахунки за довгостроковими кредитами і позиками";

До 66 "Розрахунки по короткострокових кредитах і позиках";

4) при поверненні кредиту, позики зменшується кредиторська заборгованість:

Д 66, 67 "Розрахунки по короткострокових кредитах і позиках", "Розрахунки за довгостроковими кредитами і позиками";

До 50, 51, 52, 55 "Розрахункові рахунки", "Каса", "Валютні рахунки", "Спеціальні рахунки" - відображено повернення кредиту (позики) в грошовій формі;

Д 66, 67 "Розрахунки по короткострокових кредитах і позиках", "Розрахунки за довгостроковими кредитами і позиками";

До 01, 07, 10, 41 "Устаткування до установки", "Вкладення у необоротні активи", "Матеріали", "Товари" - відображено повернення кредиту (позики) в натуральній формі;

5) при виникненні курсових або сумовихрізниць залежно від їх виду:

Д 66, 67 "Розрахунки по короткострокових кредитах і позиках", "Розрахунки за довгостроковими кредитами і позиками";

До 91/1 "Інші доходи" - відображені в обліку позитивні різниці;

Д 91/2 "Інші витрати";

До 66, 67 "Розрахунки по короткострокових кредитах і позиках", "Розрахунки за довгостроковими кредитами і позиками" - відображені в обліку негативні різниці.

Непогашена термін заборгованість за кредитами і позиками повинна бути переведена в прострочену заборгованість на наступний день після закінчення терміну повернення боргу за договором. Для цього на рахунках 66 і 67 відкривається окремий субрахунок "Прострочена заборгованість".

Відсотки за кредитами і позиками враховуються у складі кредиторської заборгованості і незалежно від факту оплати повинні нараховуватися в тому звітному періоді, до якого вони належать. Для цього на рахунку 66 і 67 відкривається субрахунок "Відсотки за кредитами і позиками".

Витрати на сплату відсотків за кредитами і позиками для цілей бухобліку в загальному випадку враховуються у складі інших витрат, що відображається у бухгалтерському обліку наступного записом:

Д 91/2 "Інші витрати";

До 66 "Розрахунки по короткострокових кредитах і позиках", 67 "Розрахунки за довгостроковими кредитами і позиками", за винятком випадків, коли кредити, позики використовуються на придбання чи будівництво основних засобів або майнових комплексів (інвестиційних активів згідно з п. 13 ПБО 15/2008 ).

Облік витрат на сплату відсотків за кредитами і позиками, отриманими для придбання або будівництва основних засобів (інвестиційного активу), залежить від того, нараховується за ним амортизація чи ні.

Якщо амортизація по основному засобу не нараховується, то відсотки за кредитом і позикою враховуються у складі інших витрат:

Д 91/2 "Інші витрати";

До 66 "Розрахунки по короткострокових кредитах і позиках", 67 "Розрахунки за довгостроковими кредитами і позиками".

Якщо амортизація по основному засобу нараховується, то відсотки за кредитом, позикою включаються до первісної вартості основного засобу при виконанні наступних умов:

 • 1) основний засіб у майбутньому принесе економічні вигоди або буде використано для управлінських потреб;
 • 2) організація понесла витрати з купівлі або розпочаті роботи з будівництва основних засобів;
 • 3) настав термін сплати відсотків;
 • 4) вартість основного засобу відображена у складі вкладень у необоротні активи;
 • 5) основний засіб не введено в експлуатацію.

У цьому випадку в бухобліку робляться проводки:

1) на суму нарахованих відсотків до постановки основних засобів (інвестиційного активу) на облік:

Д 08 "Вкладення у необоротні активи";

До 66 "Розрахунки по короткострокових кредитах і позиках", 67 "Розрахунки за довгостроковими кредитами і позиками";

2) на суму нарахованих відсотків після постановки основних засобів на облік і відображення на балансовому рахунку 01 "Основні засоби":

Д 91/2 "Інші витрати";

До 66 "Розрахунки по короткострокових кредитах і позиках", 67 "Розрахунки за довгостроковими кредитами і позиками".

Якщо ці умови не виконані, то відсотки враховуються у складі інших витрат.

Якщо будівництво об'єкта основних засобів припиняється більш ніж на три місяці, то відсотки враховуються у складі інших витрат.

Облік отриманих і виданих гарантій, застав і інших забезпечень за кредитами і позиками ведеться на позабалансових рахунках 008 "Забезпечення зобов'язань і платежів отримані" і 009 "Забезпечення зобов'язань і платежів видані".

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >