Облік розрахунків з різними дебіторами і кредиторами

Крім розрахунків з постачальниками та підрядниками, а також з покупцями і замовниками підприємствам доводиться вести облік розрахунків з різними дебіторами і кредиторами за операціями некомерційного характеру.

Зазначені операції не належать до процесу виробництва, а відносяться до операцій допоміжного характеру. Ці операції не пов'язані зі звичайними видами діяльності організації. Так, наприклад, оплата вартості боргу постачальнику за матеріали, необхідні на потреби виробництва, відображається у складі кредиторської заборгованості за рахунком 60 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками", а оплата вартості навчання співробітників організації відображається у складі кредиторської заборгованості за рахунком 76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами ".

Для обліку розрахунків з різними дебіторами і кредиторами передбачений активно-пасивний рахунок 76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами".

До рахунку 76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами" можуть бути відкриті субрахунки:

 • 76/1 "Розрахунки по майновому і особистому страхуванню";
 • 76/2 "Розрахунки за претензіями";
 • 76/3 "Розрахунки за належними дивідендах та інших прибутків";
 • 76/4 "Розрахунки за депонованих сум" та ін.

На субрахунку 76/1 "Розрахунки по майновому і особистому страхуванню" відображаються розрахунки зі страхування майна і персоналу організації в наступному порядку:

Д 23 "Допоміжне виробництво", 25 "Загальновиробничі витрати", 26 "Загальногосподарські витрати", 29 "Допоміжні виробництва", 44 "Витрати на продаж";

До 76/1 "Розрахунки по майновому і особистому страхуванню" - нараховані страхові суми платежів;

Д 76/1 "Розрахунки по майновому і особистому страхуванню";

До 50 "Каса", 51 "Розрахункові рахунки", 52 "Валютні рахунки" - перераховані страхові суми платежів страховим організаціям;

Д 50 "Каса", 51 "Розрахункові рахунки", 52 "Валютні рахунки";

До 76/1 "Розрахунки по майновому і особистому страхуванню" - відображено надходження страхового відшкодування при настанні страхового випадку;

Д 76/1 "Розрахунки по майновому і особистому страхуванню";

До 01 "Основні засоби", 10 "Матеріали", 41 "Товари", 43 "Готова продукція" - відбиті втрати від страхового випадку, пов'язаного з псуванням і втратою майна;

Д 91/2 "Інші витрати";

До 76/1 "Розрахунки по майновому і особистому страхуванню" - некомпенсируемое страховим відшкодуванням втрати від страхового випадку віднесені на інші витрати;

Д 76/1 "Розрахунки по майновому і особистому страхуванню";

До 91/2 "Інші витрати" - відображено в складі інших витрат перевищення суми страхового відшкодування над втратами від страхового випадку;

Д 76/1 "Розрахунки по майновому і особистому страхуванню";

До 73 "Розрахунки з персоналом за іншими операціями" - відображено суму виплат застрахованим працівникам, належна за договором страхування;

Д 73 "Розрахунки з персоналом за іншими операціями";

До 50 "Каса", 51 "Розрахункові рахунки" - відображена виплата страхового відшкодування співробітнику.

Аналітичний облік за рахунком 76/1 "Розрахунки по майновому і особистому страхуванню" ведеться за страховикам і окремими договорами страхування.

На субрахунку 76/2 "Розрахунки за претензіями" відображаються розрахунки за претензіями, пред'явленим постачальникам, підрядникам, транспортним та іншим організаціям, а також за пред'явленими і визнаним (або присуджених) штрафах, пенями і неустойка.

Взаємні претензії виникають між організаціями, як правило, через недотримання умов господарських договорів. Ці претензії можуть бути врегульовані відповідно до Арбітражним процесуальним кодексом Російської Федерації.

Якщо договором передбачено досудовий порядок вирішення спорів, то пред'явлення претензії обов'язково. Для окремих видів договорів відповідно до законодавства, претензійний порядок вирішення спорів обов'язковий незалежно від того, передбачено це договором чи ні, а саме:

 • - За договором на надання послуг зв'язку;
 • - Договором перевезення.

Претензію складають у письмовій формі і вручають під розписку. Претензія розглядається в 30-денний термін з дня отримання, якщо інший строк не встановлений договором. При повному або частковому відмову в задоволенні претензії або неотриманні вчасно відповіді претензію заявник вправі пред'явити позов до арбітражного суду.

Об'єктом претензій можуть бути:

 • - Арифметичні помилки в рахунку постачальника (підрядника);
 • - Несвоєчасне постачання попередньо оплаченого товару;
 • - Поставка товару неналежної якості, кількості, невідповідного асортименту;
 • - Порушення терміну оплати;
 • - Недотримання постачальником (підрядником) договірних зобов'язань тощо

Облік розрахунків за претензіями ведеться на рахунку 76/2 "Розрахунки за претензіями" і відображається в бухобліку в наступному порядку:

1) при виявленні арифметичних помилок в рахунку постачальника (підрядника), невідповідність цін, тарифів, якості, асортименту і т.п. на суму виставленої претензії:

Д 76/2 "Розрахунки за претензіями";

До 60 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками";

2) при виникненні браку і втрат у виробництві з вини постачальників (підрядників) на суму претензії:

Д 76/2 "Розрахунки за претензіями";

До 20 "Основне виробництво", 23 "Допоміжне виробництво";

3) на суму нарахованих штрафів, пені, неустойок за недотримання договірних зобов'язань:

Д 76/2 "Розрахунки за претензіями";

До 91/1 "Інші доходи";

4) на суму, що надійшла в оплату, раніше визнаних або присуджених судом претензій, а також при надходженні сум нарахованих штрафів, пені, неустойок:

Д 50 "Каса", 51 "Розрахункові рахунки", 52 "Валютні рахунки";

До 76/2 "Розрахунки за претензіями";

5) якщо у стягненні штрафів, пені, неустойок відмовлено судом, то вони списуються на інші витрати без зменшення оподатковуваного прибутку:

Д 91/2 "Інші витрати";

До 76/2 "Розрахунки за претензіями";

6) при пред'явленні претензії банку на суму грошових коштів, помилково списаних з розрахункового рахунку організації:

Д 76/2 "Розрахунки за претензіями";

До 51 "Розрахункові рахунки", 52 "Валютні рахунки".

Аналітичний облік по субрахунку 76/2 "Розрахунки за претензіями" ведеться за кожним дебітором (боржника) і окремим претензіями.

На субрахунку 76/3 "Розрахунки за належними дивідендах та інших прибутків" враховуються розрахунки по належних організації дивідендах та інших прибутків, у тому числі по прибутку, збитків і інших результатів за договором простого товариства:

1) нараховані доходи, що підлягають отриманню, відображаються:

Д 76/3 "Розрахунки за претензіями";

До 91/1 "Інші доходи";

2) отримані доходи відображаються:

Д 50 "Каса", 51 "Розрахункові рахунки", 52 "Валютні рахунки";

До 76/3 "Розрахунки за претензіями".

На субрахунку 76/4 "Розрахунки за депонованих сум" враховуються розрахунки з працівниками організації по невиплачених в строк сум заробітної плати через відсутність працівника:

1) депоновані суми відображаються:

Д 70 "Розрахунки з персоналом з оплати праці";

До 76/4 "Розрахунки за депонованих сум";

2) виплата депонованих сум відображається:

Д 76/4 "Розрахунки за депонованих сум";

До 50 "Каса", 51 "Розрахункові рахунки".

Облік розрахунків з різними дебіторами і кредиторами в рамках групи взаємозалежних організацій, про діяльність яких складається зведена бухгалтерська звітність, ведеться на рахунку 76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами" відокремлено.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >