Облік резервів по сумнівних боргах

Сумнівним боргом визнається дебіторська заборгованість організації, яка не погашена в терміни, встановлені договором, і не забезпечена відповідними гарантіями (заставою, поручительством, банківською гарантією).

Організації можуть створювати резерви сумнівних боргів з віднесенням сум резервів на фінансові результати в тому випадку, якщо його створення передбачено обліковою політикою організації.

Резерв по сумнівних боргах створюється за результатами інвентаризації дебіторської заборгованості:

  • - У бухгалтерському обліку - відповідно до вимог Положення по веденню бухгалтерського обліку та бухгалтерської звітності в Російській Федерації, затвердженого наказом Мінфіну Росії від 29 липня 1998 № 34н;
  • - У податковому обліку - відповідно до вимог гл. 25 НК.

При цьому для створення резерву в бухгалтерському та податковому обліку передбачено різні вимоги (табл. 12.2).

Становище ведення бухгалтерського обліку та бухгалтерської звітності в Російській Федерації визначає, що резерв по сумнівному боргу може створюватися, якщо виконуються три умови:

  • - Заборгованість виникла за розрахунками за продукцію, товари, роботи, послуги;
  • - Термін погашення заборгованості за договором минув;
  • - Гарантії погашення заборгованості відсутні.

НК пред'являє до створення резерву по сумнівних боргах додаткові вимоги, а саме:

  • - Створювати резерви по сумнівних боргах можуть тільки організації, які визначають виручку від реалізації для цілей оподаткування за методом нарахування;
  • - Сума резерву залежить від терміну виникнення зобов'язання;
  • - Загальна сума резерву по сумнівних боргах не може перевищувати 10% виручки від продажів, отриманої за звітний період наростаючим підсумком: квартал, півріччя, дев'ять місяців, рік.

Таблиця 12.2

Вимоги бухгалтерського та податкового обліку по створенню резерву сумнівних боргів

База для порівняння

У бухгалтерському обліку

У податковому обліку

1. Дебіторська заборгованість, щодо якої може створюватися резерв

Дебіторська заборгованість, що виникла по розрахунках за товари, роботи, послуги

Дебіторська заборгованість, що виникла по розрахунках за товари, роботи, послуги

2. Терміни створення резерву

За підсумками інвентаризації (щомісячно, щоквартально, щорічно)

Щокварталу

3. Величина резерву

Залежить від ймовірності погашення заборгованості

Залежить від терміну виникнення заборгованості. Резерв створиться тільки по простроченій заборгованості з терміном понад 45 днів, при цьому:

  • а) за простроченими боргами від 45 до 90 днів у резерв включається 50% від суми заборгованості;
  • б) за простроченими боргами більш ніж на 90 днів у резерв включається вся сума заборгованості

4. Обмеження величини резерву

Не передбачено

10% від суми виручки звітного (податкового) періоду (квартал, півріччя, дев'ять місяців, рік)

Величина резерву визначається по кожному сумнівному боргу.

Створення резерву по сумнівних боргах в бухобліку відображається на пасивному рахунку 63 "Резерви по сумнівним боргах" записом:

Д 91/2 "Інші витрати";

До 63 "Резерви по сумнівним боргах".

У бухгалтерському балансі дебіторська заборгованість, щодо якої були створені резерви, показується з урахуванням сум створеного резерву, тобто залишок по рахунку 63 "Резерви по сумнівним боргах" в пасиві балансу не показується, а дебіторська заборгованість відображається в активі балансу за мінусом суми створеного резерву.

Списання дебіторської заборгованості здійснюється на підставі даних інвентаризації, письмового обгрунтування та наказу (розпорядження) керівника.

Списання дебіторської заборгованості за рахунок резервів по сумнівних боргах провадиться у разі, якщо строк позовної давності минув (загальний строк позовної давності три роки) або якщо заборгованість нереальна до стягнення, що відображається в бухобліку записом:

Д 63 "Резерви по сумнівним боргах";

До 62 "Розрахунки з покупцями та замовниками", 76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами".

Списання дебіторської заборгованості не вважається її анулюванням, вона повинна враховуватися за балансом протягом п'яти років з моменту списання за дебетом рахунка 007 "Списана у збиток безнадійна дебіторська заборгованість". Це необхідно для контролю за можливістю її списання з боржника. Аналітичний облік на позабалансовому рахунку ведеться по кожному боржнику і сумі його боргу.

Надходження сум заборгованості, раніше списаної за рахунок резерву, у бухгалтерському обліку відображається записом:

Д 50 "Каса", 51 "Розрахункові рахунки";

До 91/1 "Інші доходи".

Одночасно списується заборгованість з позабалансового рахунку 007 "Списана у збиток безнадійна дебіторська заборгованість".

Якщо до кінця звітного року, наступного за роком створення резерву сумнівних боргів, цей резерв нічого очікувати використаний, то невикористані суми резерву приєднуються до фінансових результатів в річній звітності:

Д 63 "Резерви по сумнівним боргах";

До 91/1 "Інші доходи".

У той же час на підставі даних інвентаризації створюються нові резерви по сумнівних боргах:

Д 91/2 "Інші витрати";

До 63 "Резерви по сумнівним боргах".

У податковому обліку невитрачені суми резерву приєднуються до прибутку звітного періоду, якщо за підсумками інвентаризації дебіторської заборгованості, проведеної наприкінці звітного або податкового періоду, організація може створити резерв в сумі меншій, ніж залишок невитраченого резерву. При цьому до прибутку приєднується різниця між залишком резерву і сумою, на яку організація може створити резерв за підсумками інвентаризації.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >