Облік розрахунків при припиненні зобов'язань шляхом заліку взаємних вимог і зобов'язань

Якщо у двох організацій за різними договорами, укладеними між ними, виникли зобов'язання, в результаті яких утворилася взаємна дебіторська та кредиторська заборгованість, то згідно зі ст. 410 ГК зобов'язання можуть бути припинені повністю або частково заліком зустрічних однорідних вимог, строк яких настав або строк яких не зазначений чи визначений моментом пред'явлення вимоги.

Для припинення зобов'язання зарахуванням необхідно дотримуватися таких умов:

  • - Наявність зустрічного зобов'язання;
  • - Однорідність зустрічних зобов'язань;
  • - Тільки за зобов'язаннями, термін яких настав або строк яких не зазначений чи визначений моментом пред'явлення вимоги.

Зобов'язання погашаються при повній еквівалентності зустрічних однорідних вимог. Якщо одне підприємство має більше вимога, ніж інше, щось більше вимога погашається частково в розмірі, еквівалентному вимогу меншого.

Відповідно до ГК для проведення заліку досить заяви однієї зі сторін. Але односторонній залік краще проводити, коли вимоги сторін рівні і між сторонами немає ніяких розбіжностей. Такий залік оформляється письмовим повідомленням однієї із сторін про заліку взаємної заборгованості.

Якщо вимоги сторін нерівні, отже, одне зобов'язання погашається повністю, а інше частково, то краще проводити двосторонній залік. Такий залік оформляється двосторонньою угодою про взаємозалік, яке підписується обома сторонами.

Виникнення зобов'язань в обліку відображається:

- За одним договором - дебіторська заборгованість за відвантажені товари, роботи, послуги і нарахований ПДВ:

Д 62 "Розрахунки з покупцями і замовниками";

До 90/1 "Інші доходи";

Д 90/3 "ПДВ";

До 68 "Розрахунки з бюджетом по податках і зборах";

- За іншим договором - кредиторська заборгованість за отримані товари, роботи, послуги і ПДВ, пред'явлений постачальником:

Д 10, 41, 20 "Матеріали", "Товари", "Основне виробництво";

До 60 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками";

Д 19 "ПДВ по придбаних цінностей";

До 60 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками".

При цьому ПДВ приймається до відрахування при оприбуткуванні товарів, робіт, послуг на підставі рахунку-фактури, отриманого від постачальника:

Д 68 "Розрахунки з бюджетом по податках і зборах";

До 19 "ПДВ по придбаних цінностей".

При проведенні взаємозаліку розмір погашаються вимог в акті повинен бути визначений без урахування ПДВ. Суму податку з заборгованості, яку погашають боку перераховують один одному грошовими коштами.

Проведення заліку взаємних вимог в обліку відображається записами (на меншу суму боргу) без ПДВ:

Д 60 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками";

До 62 "Розрахунки з покупцями і замовниками".

При проведенні взаємозаліку постачальнику перераховується сума ПДВ окремим платіжним дорученням:

Д 60 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками";

До 51 "Розрахункові рахунки".

Отримання суми ПДВ від покупця при заліку взаємних вимог відображається записом:

Д 5l "Розрахункові рахунки";

До 62 "Розрахунки з покупцями і замовниками".

Облік розрахунків шляхом зміни осіб у зобов'язанні (відступлення права вимоги)

Відповідно до ЦК право (вимога), що належить кредиторові на підставі зобов'язання, може бути передано ним іншій особі за правочином (відступлення вимоги) або перейти до іншої особи на підставі закону. Право первісного кредитора переходить до нового кредитора у тому обсязі і на тих умовах, що існували до моменту переходу права. Для переходу до іншої особи прав кредитора не потрібно згоди боржника, якщо інше не передбачено законом або договором. Однак боржник повинен бути письмово повідомлений про перехід прав кредитора до іншої особи. Кредитор, що поступився вимогу іншій особі, зобов'язаний передати йому документи, що засвідчують право вимоги.

Облік у первісного кредитора

На узгоджену вартість за договором уступки права вимоги в обліку слід зробити таке запис:

Д 76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами";

До 91/1 "Інші доходи".

Дана операція згідно гл. 21 НК не обкладається ПДВ, але якщо з реалізованої дебіторської заборгованості є відкладена сума ПДВ, то дана сума в повному обсязі

15 момент укладення договору про відступлення права відноситься на розрахунки з бюджетом:

Д 76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами";

До 68 "Розрахунки з бюджетом по податках і зборах". Реалізоване право вимоги списується з обліку:

Д 91/2 "Інші витрати";

До 62 "Розрахунки з покупцями і замовниками".

На величину витрат, безпосередньо пов'язаних з продажем боргу за договором уступки права вимоги, у бухгалтерському обліку робиться такий запис:

Д 91/2 "Інші витрати";

До 76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами". Як правило, початковий кредитор при реалізації права вимоги несе збиток:

Д 99 "Прибутки і збитки";

До 91/1 "Інші доходи".

Особливості визначення податкової бази при відступлення права вимоги відображені в ст. 279 НК.

Облік придбаного права вимоги (облік у другого кредитора)

На суму витрат організації, що виникла у зв'язку з придбанням боргу за договором уступки права вимоги, у бухгалтерському обліку робиться такий запис:

Д 58 "Фінансові вкладення";

До 76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами". Згідно ПБУ 19/02 придбане право вимоги враховується у складі фінансових вкладень. При подальшій уступку вимоги новим кредитором або припинення відповідного зобов'язання по даній операції необхідно нарахувати ПДВ відповідно до ст. 155 ПК:

Д 91/2 "Інші витрати";

До 68 "Розрахунки з бюджетом по податках і зборах".

Сума фактичних витрат з придбання права вимоги при реалізації права підлягає списанню:

Д 91/2 "Інші витрати";

До 58 "Фінансові вкладення".

На величину витрат організації, що виникли у зв'язку з продажем боргу за договором поступки вдачі вимоги, у бухгалтерському обліку робиться такий запис:

Д 91/2 "Інші витрати";

До 76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами". Виявляється фінансовий результат від реалізації:

Д 91/2 "Інші витрати";

До 99 "Прибутки і збитки".

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >