Облік формування кінцевого фінансового результату

Рахунок 99 "Прибутки і збитки" призначений для узагальнення інформації про формування кінцевого фінансового результату діяльності організації в звітному році.

Рахунок 99 "Прибутки і збитки" активно-пасивний, сальдо його показує наростаючим підсумком фінансовий результат, отриманий з початку року до звітного періоду. За дебетом рахунка 99 "Прибутки і збитки" відображають збитки (втрати, витрати), а по кредиту прибуток (доходи) організації. Зіставлення дебетового і кредитового оборотів за звітний період і показує кінцевий фінансовий результат звітного періоду. Сальдо як різниця між сумами оборотів може бути дебетовим (кінцевий фінансовий результат - збиток) або кредитовим (прибуток). Доходи і витрати, прибутки і збитки реєструються наростаючим підсумком з початку звітного року, отже, рахунок 99 відображає динаміку процесу отримання прибутку.

На рахунку 99 "Прибутки і збитки" протягом звітного року відображаються прибуток або збиток від звичайних видів діяльності:

Дебет 90/9 "Прибуток (збиток) від продажу";

Кредит 99 "Прибутки і збитки" - виявлено прибуток від звичайних видів діяльності;

Дебет 99 "Прибутки і збитки";

Кредит 90/9 "Прибуток (збиток) від продажу" - виявлений збиток від звичайних видів діяльності.

Також на цьому рахунку відображається сальдо інших доходів і витрат за звітний місяць:

Дебет 91/9 "Інші доходи і витрати";

Кредит 99 "Прибутки і збитки" - виявлено фінансовий результат (прибуток) за іншими доходами і видатками;

Дебет 99 "Прибутки і збитки";

Кредит 91/9 "Інші доходи і витрати" - виявлений збиток за іншими операціями.

Протягом звітного року безпосередньо за дебетом рахунка 99 "Прибутки і збитки" відображаються нараховані платежі з податку на прибуток, платежі по перерахунках з цього податку з фактичного прибутку і різні податкові санкції:

Дебет 99 "Прибутки і збитки";

Кредит 68 "Розрахунки з бюджетом по податках і зборах" - нарахований податок на прибуток.

Дебет 99 "Прибутки і збитки";

Кредит 68 "Розрахунки з бюджетом по податках і зборах" - відображено суму податкових санкцій.

Після закінчення звітного року при складанні річної бухгалтерської звітності рахунок 99 "Прибутки і збитки" закривається. При цьому заключним записом грудня сума чистого прибутку або збитку звітного року списується з рахунку 99 "Прибутки і збитки" в кредит (дебет) рахунки 84 "Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)".

Виявлення нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) у бухгалтерському обліку організації відображається такими проводками:

Д 99 "Прибутки і збитки":

До 84 "Нерозподілений прибуток" - заключними записами грудня визначена сума чистого прибутку звітного року;

Д 84 "Непокритий збиток";

До 99 "Прибутки і збитки" - заключними оборотами грудня визначена сума чистого збитку звітного року.

До введення в дію ПБО 18/02 бухгалтерську прибуток у загальному випадку можна було визначити за такою формулою:

Пв = ФРовд + ФРпдр,

де Пв - прибуток валова (до оподаткування); ФРовд - фінансовий результат від звичайних видів діяльності, що формується у вигляді сальдо на субрахунку 90/9 "Прибуток (збиток) від продажу"; ФРпдр - фінансовий результат від інших доходів і витрат, що формується у вигляді сальдо на субрахунку 91/9 "Сальдо інших доходів і витрат".

В даному випадку чистий прибуток організації визначалася у вигляді різниці між прибутком до оподаткування та податком на прибуток.

До введення в дію ПБО 18/02 "Облік розрахунків з податку на прибуток" поточний податок на прибуток організації відбивався в бухгалтерському обліку записом:

Д 99 "Прибутки і збитки";

До 68 "Розрахунки з бюджетом з податку на прибуток" - нарахований податок на прибуток організації.

Зазначену вище формулу та бухгалтерську проводку з нарахування податку на прибуток можуть використовувати організації, які є суб'єктами малого підприємництва і мають право не застосовувати норми ПБО 18/02.

Інші організації (крім бюджетних, кредитних і страхових організацій) повинні визначати поточний податок на прибуток розрахунковим шляхом відповідно до норм ПБО 18/02.

Облік розрахунків з податку на прибуток з урахуванням норм і положень ПБУ 18/02 буде запропонований в наступному розділі.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >