Кінцевий фінансовий результат

Балансовий прибуток (збиток) являє собою кінцевий фінансовий результат, виявлений за звітний період на підставі бухгалтерського обліку з урахуванням проведених по всіх регістрах обліку всіх господарських операцій організації та оцінки статей балансу.

Кінцевий фінансовий результат (чистий прибуток або чистий збиток) складається з фінансового результату від звичайних видів діяльності та інших доходів і витрат.

Кінцевий фінансовий результат діяльності організації в звітному році формується на рахунку 99 "Прибутки і збитки". До рахунку 99 відкриваються субрахунки обліку прибутків і збитків, умовного витрати з податку на прибуток, умовного доходу з податку на прибуток, постійних податкових зобов'язань та активів.

Протягом звітного року за кредитом рахунка 99 "Прибутки і збитки" відображають прибутки (доходи) організації, а за дебетом - збитки:

  • - Прибуток або збиток від звичайних видів діяльності - в кореспонденції з рахунком 90 "Продажі";
  • - Сальдо інших доходів і витрат - в кореспонденції з рахунком 91 "Інші доходи і витрати";
  • - Суми нарахованого умовного витрати з податку на прибуток, постійних зобов'язань, а також суми належних до сплати податкових санкцій - в кореспонденції з рахунком 68 "Розрахунки з податків і зборів".

Зіставленням кредитового і дебетового оборотів рахунка 99 "Прибутки і збитки" за звітний період виявляється кінцевий фінансовий результат звітного періоду.

Після закінчення звітного року при складанні річної бухгалтерської звітності рахунок 99 "Прибутки і збитки" закривається (виробляється реформація балансу). При цьому заключним записом грудня сума чистого прибутку (збитку) звітного року списується з рахунку 99 "Прибутки і збитки" в кредит (дебет) рахунки 84 "Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)".

При цьому в бухгалтерському обліку будуть зроблені такі записи:

Д 90/9 "Прибуток (збиток) від продажу";

До 99 "Прибутки і збитки" - відображено прибуток від продажів;

Д 99 "Прибутки і збитки";

До 90/9 "Прибуток (збиток) від продажу" - відбито втрати від продажів;

Д 91/9 "Сальдо інших доходів і витрат";

До 99 "Прибутки і збитки" - відображено прибуток за іншими доходами;

Д 99 "Прибутки і збитки";

До 91/9 "Сальдо інших доходів і витрат" - відбито втрати по інших витрат;

Д 99 "Прибутки і збитки" субрахунок "Умовний витрата";

До 68 "Розрахунки за податками і зборами" субрахунок "Податок на прибуток" - нарахований умовний витрата з податку на прибуток;

Д 68 "Розрахунки за податками і зборами" субрахунок "Податок на прибуток";

До 99 "Прибутки і збитки" субрахунок "Умовний дохід" - нарахований умовний дохід з податку на прибуток;

Д 99 "Прибутки і збитки" субрахунок "Постійне податкове зобов'язання";

До 68 "Розрахунки за податками і зборами" субрахунок "Податок на прибуток" - нараховано постійне податкове зобов'язання;

Д 68 "Розрахунки за податками і зборами" субрахунок "Податок на прибуток";

До 99 "Прибутки і збитки" субрахунок "Постійний податковий актив" - нарахований постійний податковий актив;

Д 99 "Прибутки і збитки" субрахунок "Податкові санкції";

До 68 "Розрахунки за податками і зборами" субрахунок "Податкові санкції" - нараховані податкові санкції;

Д 99 "Прибутки і збитки" субрахунок "Постійне податкове зобов'язання";

До 99 "Прибутки і збитки" субрахунок "Податкові санкції" - відображено податкові санкції як постійне податкове зобов'язання.

Далі в кінці року закриваються субрахунку рахунку 99 "Прибутки і збитки" записами:

Д 99 "Прибутки і збитки";

До 99 "Прибутки і збитки" субрахунок "Постійне податкове зобов'язання" - закривається субрахунок обліку постійних податкових зобов'язань;

Д 99 "Прибутки і збитки";

До 99 "Прибутки і збитки" субрахунок "Умовний витрата" - закривається субрахунок обліку умовного витрати з податку на прибуток;

Д 99 "Прибутки і збитки" субрахунок "Умовний дохід";

До 99 "Прибутки і збитки" - закривається субрахунок обліку умовного доходу з податку на прибуток.

Далі заключними записами грудня проводиться реформація балансу:

Д 99 "Прибутки і збитки";

До 84 "Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)" - відображена в обліку нерозподілений (чиста) прибуток звітного періоду;

Д 84 "Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)";

До 99 "Прибутки і збитки" - відображено непокритий збиток звітного періоду.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >