Тенденції розвитку федеративних відносин

Територіальна організація влади і форми державного устрою

Держава поєднує різнорідні (в етнічному, релігійному, мовному, культурному відношеннях) соціальні спільності, тому виникає потреба забезпечити взаємодію цих спільнот і цілісність держави. Управління великим державою, що має значну територію і численне населення, з центру досить важко, тому передбачається створення досить складної системи управління.

Стійкість державних інститутів, всього політичного життя суспільства багато в чому залежить від форми державного устрою, яка відображає територіальну структуру держави, співвідношення між державою та її складовими територіальними одиницями.

Важливо уточнити, що територія - одна з основних ознак держави і найважливіший елемент пізнання сутності держави як форми політичної організації суспільства - являє собою фундамент побудови системи органів державної влади та місцевого самоврядування, спрямований на успішне вирішення проблем раціональної організації держави.

Під територіальною організацією слід розуміти певні правила облаштування як складових частин державної території, так і держави в цілому; при цьому територіальна організація держави забезпечує встановлення відповідних взаємозв'язків між територіальними одиницями, а також здійснення публічної влади на основі поділу території.

Коли ми говоримо про територіальну структуру держави, то маємо на увазі передусім форму територіальної організації влади. Територіальний устрій держави - це, з одного боку, форма територіальної організації влади, а з іншого - система взаємовідносин держави як цілого з його складовими частинами (територіями). Характер цих взаємин визначає дві основні форми державно-територіального устрою: унітарну і федеративну. Третя форма державного устрою - конфедерація - це вже не територіальне об'єднання складових частин держави, а зазвичай об'єднання суверенних держав, які володіють власним територіально-державним устроєм.

Політико-територіальний устрій держави - це спосіб політичної та територіальної організації держави, система взаємозв'язків людей, що проживають в центрі і різних регіонах, розподілу влади на території держави між центральними і місцевими органами державної влади.

Більшість держав світу має унітарне територіальний устрій. Унітарна - єдина держава з єдиною конституцією і громадянством, з єдиною системою органів влади та судочинства, де функціонує єдина система законодавства, єдина правова і грошова системи. Унітарна держава характеризується централізованим керівництвом адміністративно-територіальними одиницями і відсутністю відокремлених (самостійних) державно-територіальних утворень. Це єдине, неподільне, що становить одне ціле державно-територіальний устрій. Разом з тим, розрізняють два типи современною унітарної держави - централізовані і децентралізовані унітарні держави.

У централізованих унітарних державах підпорядкування регіонів центру здійснюється через посадових осіб, призначених центральними органами влади. До такого типу унітарної держави можна віднести Казахстан, Нідерланди, Узбекистан, Фінляндію. У децентралізованих унітарних державах регіональні органи влади формуються незалежно від центральних, тому їх правові відносини будуються на засадах децентралізації. Такими унітарними державами є Великобританія, Іспанія, Італія, Нова Зеландія, Японія.

Нерідко сучасні унітарні держави ділять на держави з симетричним і асиметричним територіальним устроєм.

Держава з симетричним адміністративно-територіальним устроєм характеризується тим, що його територіальні частини мають рівний політико-правовий статус. Наприклад, воєводства у Польщі чи області в Білорусії рівноправні. У державі з асиметричним адміністративно-територіальним устроєм його територіальні частини мають різний політико-правовий статус. Такі характерні особливості притаманні Італії, де Сицилія, Сардинія і деякі інші територіальні одиниці мають особливі форми та умови автономії, причому статус цих автономій визначається окремими конституційними законами. Асиметричний статус мають і багато регіонів Іспанії (Каталонія, Галісія). В останні роки Італія, Іспанія, Нідерланди та Франція, залишаючись формально унітарними, використовують у державно-територіальному устрої окремі елементи федералізму.

У сучасних унітарних державах нерідко існує декілька ланок адміністративно-територіальних одиниць в залежності від чисельності населення і територіальних розмірів держави. Існує двухзвенний, трехзвенное і чотириланкова адміністративно-територіальний поділ. Зазвичай найбільшими територіальними одиницями є губернії, області, провінції; ці територіальні одиниці діляться на округи, райони, повіти і т.п. Деякі невеликі держави взагалі не мають адміністративно-територіального поділу.

Територіальну організацію федеративної держави можна розглядати як систему, що складається з наступних складових частин: політико-територіальної організації (в Російській Федерації - республіки, краю, області і т.д.), адміністративно-територіальної організації суб'єктів федерації (міста, райони, селища і т .буд.), економіко-територіальної організації (зонально-економічний регіон, економічний район суб'єкта федерації, муніципальна одиниця) та відомчою організації (управління, відділи і т.д.).

Прийнято вважати, що в умовах федерації на рівні як центру, так і територіальних частин, присутні основні структурні елементи держави: законодавча, виконавча, судова влада, інші частини державного апарату і т.д. При цьому наявність даних елементів гарантовано нормами конституційного права, і вони не можуть бути довільно ліквідовані центральною владою.

Федерація - це насамперед комплекс територій, що мають специфічні ознаки, що характеризують сама держава. Але ці території не є державами, вони государствоподобние тому що являють собою територіальні одиниці держави (їх зазвичай називають державно-територіальними утвореннями) і не мають суверенітету, тобто незалежною і необмеженої від зовнішніх факторів верховної влади, оскільки суверенітет - атрибут держави і не притаманний його територіальним одиницям.

Федеративний державний устрій характеризується об'єднанням двох або декількох територіальних одиниць - суб'єктів федерації (штатів, земель, провінцій, кантонів, республік, областей) в одну державу. Ці території мають значної політичної, економічної і культурної самостійністю, мають власне адміністративно-територіальний поділ і законодавство.

У федеративних державах діють вищі федеральні органи влади та вищі органи влади на рівні суб'єктів федерації, тобто існують два рівня державної влади - федеральний і регіональний.

Повноваження органів влади обох рівнів мають конституційне чи інше законодавче розмежування. Для федерацій характерна наявність подвійний правової системи, нерідко подвійного громадянства, двопалатного парламенту, одна з палат якого представляє інтереси суб'єктів федерації, а друга - загальнонаціональні інтереси.

Виділяється при найбільш відомі форми федерації: договірна, нейтралістів і кооперативна. При цьому слід підкреслити, що конкретні форми федерації постійно змінюються, відображаючи різні варіанти взаємин між федеральною владою і суб'єктами федерації.

Договірна форма федерації розглядає федерацію як об'єднання держав, передавальних на основі договору деякі права новоутвореним центральним органам влади. Нейтралістів форма федерації припускає, що вся соціально-економічна і політична життя в окремих частинах держави має здійснюватися на основі рішень федеральних органів. Кооперативна форма федерації грунтується на соціально-економічне співробітництво між федеральним центром і суб'єктами федерації.

Відомі також дві основні форми освіти федерацій: на основі союзу і на основі автономії суб'єктів федерації. Прийнято вважати, що більшість федерацій, створених спочатку на основі союзу, з плином часу в ході процесів централізації перетворилося фактично на федерації, засновані на автономії суб'єктів, які не мають права виходу з її складу. В останні роки використовується якісно нове поняття "європейський федералізм" - особлива форма політичного союзу держав Західної Європи, де політична інтеграція грунтується на злитті державних структур в більш широку міждержавну спільність зі створенням нових інститутів влади і передачею їм частини суверенних прав національних політичних органів. У світі склалися два основних принципу побудови федерації - національно-територіальний і територіальний.

Конфедерація об'єднує самостійні держави для вирішення спільних актуальних проблем (військових, енергетичних, фінансових та ін.). Конфедерацію не можна назвати формою державного устрою. Це утворений на основі міжнародного договору тимчасовий міждержавний союз, члени якого повністю зберігають свій державний суверенітет.

Основні ознаки конфедерації: 1) відсутність єдиної території; 2) необмежене право виходу з союзу;

  • 3) центральний уряд залежить від урядів незалежних держав, оскільки міститься на їхні кошти;
  • 4) фінансові кошти на спільні цілі, єдину політику формуються з внесків членів спілки; 5) збройні сили конфедерації знаходяться під загальним командуванням; 6) загальна узгоджена міжнародна політика не виключає самостійної позиції членів конфедерації в конкретних питаннях; 7) юридично ніс члени рівноправні, але реально пріоритетну роль у конфедерації відіграє держава з більш високим військово-економічним потенціалом.

Конфедерації зазвичай недовговічні - вони або розпадаються, або трансформуються в федерацію. Однак принцип конфедералізма може стати стимулюючим фактором сучасних інтеграційних процесів (у розвитку Європейського союзу, країн СНД і т.д.).

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >