Корпоративна мобільність

Визначення поняття "інновація"

У відповідності зі ст. 2 Федерального закону від 27.07.2006 № 149-ФЗ "Про інформацію, інформаційні технології і про захист інформації" "інформаційні технології - процеси, методи пошуку, збору, зберігання, обробки, надання, поширення інформації та способи здійснення таких процесів і методів".

Інформаційна технологія - процес отримання відомостей необхідного виду та якості шляхом переробки вихідної інформації (вхідних даних) за допомогою засобів і методів її пошуку, збору, обробки, передачі, зберігання та розповсюдження. Результатом застосування такої технології є інформація (інформаційний продукт) нової якості про стан об'єкту, процесу або явища. Ці дані можуть використовуватися інформаційними системами небудь людиною для аналізу і ухвалення рішення. Інформаційні технології складаються з чітко регламентованих правил виконання дій над даними, що зберігаються в пам'яті комп'ютера.

Під інноваційними інформаційними технологіями розуміються нововведення в галузі інформаційних технологій, що володіють науково-технічної новизною, виробничої або громадської применимостью та комерційної товарність. До них відносяться мобільність, корпоративна мобільність, віртуалізація і хмарні обчислення, обробка великих масивів даних, мобільні інформаційні системи.

Інноваційний проект - це результат інноваційної діяльності, реалізований у вигляді нового або удосконаленого продукту, технологічного процесу, процесу управління. Процес створення, освоєння і поширення інноваційних проектів називається інноваційним.

Роль інформаційних технологій для торгового підприємства

Серед передових вітчизняних підприємств, які освоюють нові інформаційні технології, є і торгові. Для них головним завданням є підвищення ефективності управління, що представляє собою один з основних ресурсів поряд з фінансовими, матеріальними, технологічними і людськими.

Для збільшення ефективності цих підприємств створюються системи торгових мереж, управління якими здійснюється за допомогою найсучасніших інформаційних технологій. При цьому відбувається обмін даними як усередині самих мереж (у тому числі складів, торгових точок, філій), так і з зовнішніми контрагентами. Сфера застосування інформаційних технологій поступово розширюється від автоматизації окремих бізнес-процесів підприємства, таких, наприклад, як автоматизація розрахунково-касового вузла, бухгалтерії, логістичних операцій, управління товарними запасами, управління персоналом, до комплексної автоматизації основних або навіть всіх бізнес-процесів. В результаті впровадження нових рішень в управління поліпшуються його якість та оперативність. А корпоративна мобільність реалізує такі завдання управління.

Оперативність управління, що забезпечується корпоративної мобільністю

Інформація необхідна для функціонування будь-якого підприємства, і тому для нього дуже важлива оперативність її отримання. Завдяки сучасним технологічним розробкам співробітники підприємства можуть отримувати миттєвий доступ до вимагаються ним даними та здійснювати за допомогою мобільних пристроїв оперативну взаємодію між собою і з співробітниками інших підприємств.

З технічної точки зору мобільний бізнес базується на використанні широкосмугових інформаційних мереж, мобільних і стаціонарних пристроїв, відповідного програмного забезпечення та інформаційних технологій, що забезпечують їх роботу і взаємодію.

Корпоративна мобільність (Enterprise Mobility) дає можливість співробітникам підприємства отримати повсюдний і безпечний доступ до корпоративних інформаційних ресурсів та Інтернету з мобільних пристроїв (стільникових телефонів, смартфонів, ноутбуків, нетбуків, планшетних комп'ютерів та ін.). Зараз у корпоративному секторі найбільш затребувані мобільні смартфони і планшетні комп'ютери (планшети) компаній Samsung, Apple, Google.

Основні споживачі корпоративної мобільності

Мобільний доступ до корпоративних ресурсів потрібно:

 • - Керівникам (менеджерам) верхньої і середньої ланки компаній, керівникам підрозділів;
 • - Маркетологам;
 • - Торговим агентам і продавцям;
 • - Співробітниками ІТ-підрозділів, а також зайнятим технічним обслуговуванням і ремонтом обладнання;
 • - Співробітникам служби безпеки, у тому числі інформаційної, швидкої медичної допомоги та швидкої технічної допомоги (ремонтирующим ліфти, системи водопостачання, електропостачання, опалення, газопостачання та ін.).

Гідності мобільності

До плюсів використання у виробництві мобільності, що базується на застосуванні відповідних пристроїв, відносяться:

 • - Оперативність реагування співробітників і керівників підприємства на зовнішні і внутрішні виробничі запити;
 • - Підвищення швидкості реалізації бізнес-процесів;
 • - Прискорення обміну документами;
 • - Можливість виконання бізнес-процесів польовими і мобільними співробітниками (торговими агентами, продавцями, бригадами технічного обслуговування, лікарями), що знаходяться поза підприємства;
 • - Створення робочих місць нового типу - мобільних, у тому числі вдома;
 • - Використання співробітниками в процесі роботи власних мобільних апаратів, внаслідок чого створюється паралельна ІТ-інфраструктура підприємства.

Так, одна з провідних вітчизняних компаній в області інформаційних технологій, "АйТи", взявши до уваги зростаючу значимість корпоративної мобільності, створила новий підрозділ під назвою "Центр корпоративної мобільності".

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >