Навігація
Головна
 
Головна arrow Статистика arrow Статистика
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Індекси

Загальні поняття про індекси

Латинське слово "index" в перекладі означає "покажчик" або "показник". З попередніх глав вже відомо, що всі статистичні показники за формою вираження можуть бути представлені як абсолютні, відносні і середні. Статистичні індекси є відносними показниками, що дозволяють порівнювати рівень досліджуваного явища з іншим рівнем, що має той же економічний зміст. Саме це відрізняє індекси від інших відносних показників: структури, координації, інтенсивності. При побудові індексу в якості бази порівняння може бути використаний рівень явища:

 • • за минулий період часу (динамічний індекс);
 • • по іншій території (територіальний індекс);
 • • плановий (наприклад, вартість поставок за контрактом).

Особливості, що відрізняють індекс від інших відносних величин, чітко проявляються при побудові індексів складних явищ, що складаються з елементів, які безпосередньо несумірні і не можуть бути підсумовані. Так, якщо потрібно проаналізувати виконання контрактних зобов'язань з постачання, то аналіз по кожному окремому виду продукції цілком можливий. Однак не можна визначити показник виконання зобов'язань по всій сукупності в цілому, так як вона складається з різних видів продукції, що безпосередньо не сумірних між собою (взуття, одяг, меблі тощо). Тут на допомогу приходить індексний метод.

В цілому, індексний метод спрямований на вирішення наступних завдань:

 • 1) характеристика загальної зміни рівня складного соціально-економічного явища;
 • 2) оцінка впливу кожного з факторів на зміну індексованою величини шляхом елімінування впливу інших факторів;
 • 3) аналіз впливу структурних зрушень на зміну індексованою величини.

У індексному методі існують дві основні форми індексів: індивідуальні та зведені (узагальнюючі). Індивідуальні індекси виражають співвідношення величини того чи іншого окремого елемента сукупності. Зведені - співвідношення величини складного явища в цілому або його частини, яка об'єднує декілька елементів.

У практиці індексного методу і надалі викладі використовуються наступні загальноприйняті позначення:

 • г - індивідуальний індекс;
 • • / - зведений індекс;
 • • 0 - базисний період;
 • • 1 - звітний період;
 • ц - кількість (обсяг) продукції даного виду в натуральному вираженні;

'Р - ціпа одиниці продукції або товару;

 • рц - загальна вартість продукції (товарообіг);
 • • г - собівартість одиниці продукції;
 • • г <7 - загальні витрати на виробництво продукції даного виду.

Індивідуальні індекси

Індивідуальні індекси, по суті, мають деякий непряме відношення до індексному методу, оскільки за методикою визначення являють собою відносні показники динаміки, виконання плану, порівняння. Однак індивідуальні індекси мають основне відміну від перерахованих вище відносних показників: вони характеризують зміну окремого елемента будь-якого загального економічного явища. Крім того, без визначення індивідуальних індексів неможливий аналіз зміни окремих елементів загального індексу, побудова агрегатних індексів у середньоарифметичної або середньогармонічні формах. Індивідуальний індекс позначається г і має підрядковий знак, який вказує, для оцінки якої величини побудований індекс.

Розглянемо найбільш часто застосовуються на практиці індивідуальні індекси.

Індивідуальний індекс ціни характеризує зміну ціни окремого товару в часі, в просторі або в порівнянні з плановим показником:

де р {- аналізований рівень ціни одиниці продукції; р ^ - базовий рівень ціни одиниці того ж виду продукції.

Залежно від мети дослідження базою порівняння може бути ціна одиниці продукції в попередній або базовий період, планова ціна одиниці продукції, ціна одиниці порівнянного виду продукції в іншому місці.

 • 1. Ціна одиниці продукції в попередній або базовий період:
  • • ланцюговий індекс (зі змінною базою порівняння):

• базисний індекс (з постійною базою порівняння):

Цінні і базисні індекси розраховуються, як правило, за наявності даних за три і більше періодів часу і вирішують завдання визначення зміни рівня ціни за досліджуваний період у порівнянні з попереднім періодом або з періодом, прийнятим за постійну базу порівняння (як правило, перший рівень). Приклад визначення таких індексів наведено в табл. 9.1.

Розрахунок ланцюгових і базисних індивідуальних індексів

Показник

Квартал

I

II

III

IV

Ціна продукту А, руб.

110

150

120

160

Індекс ціни (ланцюговий)

-

1,36 (150/110)

0,8 (120/150)

1,33 (160/120)

Індекс ціни (базисний)

-

1,36 (150/110)

1,09 (120/110)

1,45 (160/110)

Ланцюгові і базисні індекси взаємопов'язані між собою:

Таким чином, твір всіх ланцюгових індексів одно базисного індексу за весь період. Визначимо цей взаємозв'язок за даними табл. 9.1. Перемноживши всі ланцюгові індекси, отримаємо базисний індекс за весь період:

 • (150/110) (120/150) (160/120) = 160/110.
 • 2. Планова ціна одиниці продукції (контрактна, нормативна та ін.):

3. Ціна одиниці порівнянного виду продукції в іншому місці (країні, регіоні, підприємстві, фірмі та ін.):

де рА - ціна одиниці порівнянного виду продукції в регіоні А; Рв - ціна одиниці порівнянного виду продукції в регіоні В.

Індекси інших показників будуються аналогічно. Індивідуальний індекс фізичного обсягу реалізації розраховують за формулою

де Ц1 - кількість продукції в поточному періоді; ^ - Кількість продукції в базисному або попередньому періоді.

За допомогою цього індексу можна порівняти фізичні обсяги виробництва продукції (наприклад, в штуках або кілограмах) у звітному періоді в порівнянні з базисним або попереднім періодом.

Індивідуальний індекс товарообігу (вартості продукції) одного виду визначають за такою формулою:

де р.ц. - Товарообіг (вартість продукції) в поточному періоді; р.ц. - Товарообіг (вартість продукції) у базисному (або попередньому) періоді.

Приклад. Визначимо перераховані вище індекси поданим табл. 9.2.

Таблиця 9.2. Реалізація товару в торговельному підприємстві за два місяці

Реалізація товару в торговельному підприємстві за два місяці

1. Індекс цін:

індекси показують, що ціни в квітні в порівнянні з березнем по кожному товару змінилися таким чином: ціна товару Л збільшилася в 1,2 рази, ціпа на товар В знизилася в 0,67 рази, а за товаром З підвищення ціни склало 1,25 рази . Однак індекси найчастіше визначають у відсотковому співвідношенні, тобто отримані коефіцієнти множать на 100%. У нашому випадку отримуємо: індекс товару Л - 120%, товару В - 67%, товару С - 125%. Отже, ціна на товар Л збільшилася на 20% (120% - 100% = 20%), на товар В знизилася на 33% (67% - 100% = -33%), а на товар С підвищилася на 25% (125 % -100% = 25%).

 • 2. Індекс фізичного обсягу реалізації,%:
 • 19 (Л) = 4/2 = 2-100% = 200; iq (B) = 5/3 = 1,67-100% = 167;

i (/ (0 = 6/5 = 1,20-100% = 120.

Таким чином, обсяг виробленого продукту Л збільшився в два рази, або на 100%, продукту В - збільшився на 67%, продукту С - на 20%.

3. Індекс товарообігу,%:

¿^ = 48/20 = 2,4-100% = 240; / (7р (е) = 50/45 = 1,11-100% = 111;

f ^ (Q = 150/100 = 1,5-100% = 150.

Товарообіг продукту А збільшився на 140%, продукту В - на 11%, а продукту С - на 50%.

Аналогічно визначаються індекси собівартості, витрат і фізичного обсягу продукції, зваженого за собівартістю продукції. При цьому в наведених вище формулах замість символу р використовується символ г (собівартість).

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук