Навігація
Головна
 
Головна arrow Статистика arrow Статистика
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Рахунок використання валового наявного доходу

Послідовність системи рахунків поточних операцій завершується побудовою рахунки використання валового наявного доходу, показники якого лежать в основі вимірювання ВВП методом кінцевого використання. Рахунок показує, як валовий наявний дохід використовується на кінцеве споживання і валове заощадження. Кінцеве споживання - це витрати на товари та послуги, призначені для задоволення поточних індивідуальних і колективних потреб людей, а заощадження - частина наявного доходу, не витрачену на цілі кінцевого споживання (схема 11.5).

Рахунок використання валового наявного доходу

Схема 11.5. Рахунок використання валового наявного доходу

Валовий наявний дохід переноситься в розділ "Ресурси" з попереднього рахунку вторинного розподілу доходів. У розділі "Використання" витрати на кінцеве споживання відображаються в угрупованні за трьома секторами, фактично їх фінансують. У рахунку для домашніх господарств (резидентів, що знаходяться як на економічній території країни, так і за кордоном) підсумовуються витрати на придбання споживчих товарів та послуг. Не належать до кінцевого споживання домашніх господарств витрати на купівлю житла, а також товарів і послуг для виробничих цілей.

Витрати на кінцеве споживання державних установ - це поточні витрати (включаючи споживання основного капіталу) державних установ, що надають безкоштовні послуги індивідуального характеру населенню, а також установ управління, оборони та інших державних установ, що надають послуги колективного характеру.

Витрати на кінцеве споживання некомерційних організацій, що обслуговують домашні господарства, визначаються також у розмірі їх поточних витрат (включаючи споживання основного капіталу).

Різниця між валовим розташовуваним доходом і витратами на кінцеве споживання є балансує статтею рахунку і називається валовим національним заощадженням.

Рахунок операцій з капіталом

У системі національних рахунків операції, відносяться до придбання, називаються активами і відображаються в рахунку операцій з капіталом.

Рахунок призначений для характеристики процесу реального накопичення основних і оборотних фондів, нематеріальних і фінансових активів, а також джерел його фінансування (схема 11.6).

Рахунок операцій з капіталом

Схема 11.6. Рахунок операцій з капіталом

У цьому рахунку відбиваються вартість нефінансових активів, придбаних інституційними одиницями-резидентами, і їх вибуття, показується зміна чистої вартості власного капіталу за рахунок заощадження і трансфертів.

Нефінансові активи в залежності від їх походження поділяються на вироблені в результаті виробничої діяльності і непроізведенние - дари природи.

До складу вироблених нефінансових активів входять основний капітал, запаси матеріальних оборотних коштів, цінності.

Основний капітал - це виробничі матеріальні та нематеріальні активи; матеріальна частина основного капіталу - основні фонди, що беруть участь в процесі виробництва постійно або багаторазово і переносять свою вартість на виготовлений з їх допомогою продукт або послугу по частинах, у міру зносу.

У системі національних рахунків весь капітал трактується як виробничий, бо сама трактування виробничої діяльності дуже широка, адже навіть житлові будинки, що знаходяться у власності громадян, надають послуги своїм власникам. Те ж можна сказати про основні фонди охорони здоров'я чи освіти.

Основні фонди включають в себе наступні види матеріальних активів:

 • а) будівлі та споруди;
 • б) машини й устаткування, транспортні засоби;
 • в) культивовані (вирощувані) активи - худоба племінної, продуктивний, робітник; сади, виноградники та інші насадження, використовувані багаторазово заради отримання продуктів.

В якості основного капіталу розглядаються всі споруди та об'єкти подвійного призначення - військового і цивільного. До цих споруд відносяться, наприклад, аеродроми, доки, дороги, госпіталі.

Нематеріальні основні фонди включають в себе:

 • а) витрати на геологорозвідувальні роботи;
 • б) витрати па програмне забезпечення бази даних ЕОМ;
 • в) оригінали літературних і художніх творів (фільми, звукозаписи, рукописи тощо), є основою для їх тиражування.

Запаси матеріальних оборотних коштів охоплюють усі товари, які є в даний час у господарських одиниць, не включені в валове нагромадження основного капіталу. Вони містять такі види активів:

 • а) виробничі запаси;
 • б) незавершене виробництво;
 • в) готову продукцію;
 • г) товари для перепродажу;
 • д) державні матеріальні резерви.

Цінності - дорогоцінні метали і камені, антикварні вироби, колекції та інші твори образотворчого мистецтва. Вони, як правило, використовуються як засіб заощадження. При цьому передбачається, що реальна вартість цінностей (вартість по відношенню до загального рівня цін) з часом не зменшується.

Невироблені нефінансові активи включають в себе активи, які не є результатом виробництва, але використовуються в цьому процесі. Вони поділяються на матеріальні і нематеріальні.

До невироблених матеріальних активів належать природні активи: земля, надра, природні біологічні ресурси, водні ресурси під землею та ін.

Деякі ресурси природного походження не розглядаються в СНР як економічні активи. Це активи, на які не поширюються права власності або володіння якими при існуючому рівні технології, цін та економічної інфраструктури не приносить економічної вигоди (повітряний простір, океани, невідкриті або відкриті, але недоступні для розробки корисні копалини та ін.).

Невироблені нематеріальні активи являють собою юридичні форми, які складаються у зв'язку з процесом виробництва і періодично переходять від одних інституційних одиниць до інших (авторські права, ліцензії, торгові знаки і т.п.).

Основним показником в розділі "Ресурси" рахунком є валове національне заощадження (для секторів - заощадження), яке переноситься з рахунку використання доходів. Цей показник відображає ту частину наявних доходів, яка залишається після витрат на кінцеве споживання.

Крім показника "заощадження" в розділі "Ресурси" рахунки є ще показник "капітальні трансферти, отримані від сектора" Решта світу ""; вони виробляються з капіталу або заощаджень нерезидентів (наприклад, субсидії на будівництво будинків для міжнародних організацій та інших об'єктів, а також безоплатні надходження та подарунки капітального характеру, тобто відносяться до основних фондів, надходження податків на капітал, спадок і пожертвування від нерезидентів) .

Під капітальним трансфертом розуміється безоплатна передача чи отримання активів капітального характеру. Вони включають в себе субсидії на капітальні вкладення, податки на капітал та інші капітальні трансферти.

У розділі "Використання" рахунки виділені напрями використання ресурсів.

Основним показником, що характеризує використання в рахунку капітальних витрат, є валове нагромадження основного капіталу (основних фондів).

Валове нагромадження основних фондів включає в себе:

 • а) нові продукти або об'єкти тривалого користування, куплені економічною одиницею або вироблені господарським способом (будівлі, споруди, машини та обладнання, транспортні засоби);
 • б) витрати па створення та придбання програмного забезпечення ЕОМ;
 • в) зміни в прирості поголів'я худоби, що включає в собі племінний, робочий, м'ясний і молочний худобу;
 • г) витрати, вироблені з метою збільшення нормального терміну служби і підвищення продуктивності основних фондів;
 • д) витрати на бурові та геологорозвідувальні роботи, вироблені за рахунок операційних витрат по державному бюджету або коштів основної діяльності;
 • е) витрати капітального характеру, вироблені для поліпшення землі і підготовки її до використання;
 • ж) витрати, понесені у зв'язку з передачею права власності на землю, основні фонди, лісові ділянки та нематеріальні активи (включають вартість послуг, наданих адвокатами, агентами по операціях з нерухомістю та іншими посередниками разом з митами та іншими податками);
 • з) імпорт основних фондів, включаючи витрати посольств па придбання нових основних фондів за кордоном за вирахуванням чистих продажів і списання (чисті витрати іноземних посольств і Росії на придбання основних фондів включаються до експорт Росії, а не в валове нагромадження основних фондів, як і витрати міжнародних організацій в Росії).

Чисті купівлі цінностей повинні враховуватися за вирахуванням їх продажів. Тому па рівні економіки країни купівлі та продажу існуючих цінностей повинні погашати один одного, а сальдо покупок цінностей повинно включати в себе чисті придбання знову вироблених або імпортованих ланцюгових предметів. Далі валове нагромадження основних фондів розширено в новій СНР в результаті включення в пего витрат па геологорозвідку, витрат на придбання програмних засобів для комп'ютерів і вартості оригіналів літературних і художніх творів.

Оцінка складових елементів валового нагромадження основних фондів здійснюється по цепам придбання, якщо вони куплені, або за основними цінами, якщо вони вироблені господарським способом.

Рахунок товарів і послуг

Крім перерахованих в число основних рахунків СНР включається рахунок товарів і послуг (схема 11.7).

Рахунок товарів і послуг

Схема 11.7. Рахунок товарів і послуг

Цей рахунок грає специфічну і дуже важливу роль в СНР. Він не містить своїх власних показників. Всі показники даного рахунку беруться з інших рахунків: випуск і проміжне споживання - з рахунку виробництва, валове нагромадження - з рахунку операцій з капіталом і т.д. Технічна роль рахунки товарів і послуг - визначення рівня збалансованості між основними показниками СНР. Порівнюючи підсумки двох розділів рахунки, визначають похибка в розрахунках, тобто статистичне розбіжність. Воно практично завжди і скрізь має місце у зв'язку з використанням різних джерел інформації. Чим менше статистична похибка, тим вища якість розрахунків. Якщо всі показники розраховані вірно, то статистичне розбіжність дорівнює нулю, оскільки сумарно ресурси повинні збігатися з їх використанням. Однак на практиці ці показники завжди розходяться, що не викликає тривоги, якщо величина статистичного розбіжності знаходиться в розумних межах (похибка до 5% від ВВП вважається допустимою), але якщо статистичне розбіжність, виміряний у відсотках до ВВП, занадто велике, то слід шукати і виправляти помилки.

На основі рахунку товарів і послуг ВВП може бути обчислений двома методами: виробничим і кінцевого використання. Дані рахунки товарів і послуг дозволяють визначити та проаналізувати основні макроекономічні пропорції та їх зміни.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук