Навігація
Головна
 
Головна arrow Статистика arrow Статистика
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Статистика трудових ресурсів, зайнятості та безробіття населення

Демографічна кон'юнктура як найважливіший фактор формування трудових ресурсів та зайнятості населення

Основою існування суспільства є виробництво благ і послуг, найважливішим складовим елементом якого виступають люди, що володіють здатністю до праці. У цьому зв'язку населення завжди виступає в ролі природною бази для забезпечення виробничої діяльності (рис. 15.1).

Населення, яке представляє собою всю сукупність людей, що проживають на певній території, з цілком об'єктивних причин не може бути в повному обсязі залучена у процес виробництва благ і послуг. Воно є основою для формування трудових ресурсів, з яких, у свою чергу, утворюється контингент зайнятих в економіці. У кількісному відношенні населення завжди більше

Роль населення в економіці

Рис. 15.1. Роль населення в економіці

трудових ресурсів, бо містить у своєму складі людей, ще не здатних (дітей) і вже не здатних (осіб похилого віку) займатися трудовою діяльністю. Трудові ресурси практично завжди перевищують чисельність зайнятих в економіці, тому що включають в себе людей потенційно здатних до праці, але не беруть участь у суспільному виробництві з тих чи інших причин (займаються вихованням дітей, пошуком роботи та ін.).

Ядром трудових ресурсів, а отже, і контингенту запитах в економіці є особи працездатного віку. Його межі зазвичай встановлюються законодавством і розрізняються в окремих країнах світу в залежності від рівня економічного розвитку, демографічної обстановки, національних особливостей та низки інших факторів. Наприклад, в Аргентині, Беніні, Болівії, Бразилії та Пакистані нижня межа працездатного віку становить 10 років; в Греції та Італії - 14 років; в Австрії, Канаді, Китаї, Франції та Японії - 15 років; у Великобританії, США, Росії та Швеції - 16 років; у Польщі - 18 років. Верхня межа працездатного віку в Росії дорівнює 55 рокам для жінок і 60 років для чоловіків; у Великобританії і Польщі - 60 рокам для жінок і 65 років для чоловіків; в США, Канаді, Фінляндії, Швеції та Японії - 65 років для жінок і чоловіків. Причому в останні роки у зв'язку зі зростанням навантаження пенсійними витратами па державний бюджет навіть економічно розвинені країни земної кулі намагаються змінити верхню межу працездатного віку в бік його підвищення. Для проведення міжнародних порівнянь структури населення різних країн залежно від працездатності Статистична комісія ООН рекомендує використовувати таку угруповання для обох статей: молодше працездатного віку - до 14 років, працездатного віку - від 15 до 64 років і старше працездатного віку - від 65 років і старше.

У процесі статистичного дослідження населення як природної бази для формування трудових ресурсів і контингенту зайнятих в економіці в нашій країні виділяються наступні вікові групи жителів:

  • • особи молодше працездатного віку (до 16 років);
  • • особи працездатного віку (16-59 років для чоловіків і 16-54 років для жінок);
  • • особи старше працездатного (пенсійного) віку (60 років і більше для чоловіків і 55 років і більше для жінок).

Стан і зміна пропорцій елементів трудової структури суспільства залежить від цілої низки демографічних факторів, серед яких особливе місце належить динаміці загальної чисельності населення, а також її найважливішим складовим компонентам (чисельності міських і сільських жителів, чоловіків і жінок, дітей, молоді, осіб працездатного віку, пенсіонерів тощо); структурним зрушенням в статевої та вікової структурах населення; змінам рівнів, структури та інтенсивності народжуваності, смертності, шлюбності, розлучуваності, природного приросту, прибуття, вибуття та міграційного приросту населення; трансформації параметрів, режиму і типу заміщення поколінь членів суспільства та ін. Причому настільки помітна і вагома роль демографічної кон'юнктури у формуванні трудових ресурсів та зайнятості населення об'єктивно перетворює її в необхідний і обов'язковий елемент прикладних економічних досліджень.

Демографічна кон'юнктура як категорія являє собою сукупність кількісних індикаторів, що характеризують стан населення і що протікають у ньому процесів на певний момент часу. За своїм змістом вона близька до таких широко відомим поняттям, як демографічна ситуація, демографічна обстановка, але відрізняється від них тим, що більшою мірою акцептує увагу на систематичній мінливості населення, позначається на всіх без винятку сферах життя сучасного суспільства, включаючи і трудові ресурси, а також ступінь їх залучення у виробництво.

Для класифікації різновидів демографічної кон'юнктури стосовно аналізу особливостей формування трудових ресурсів та зайнятості населення можна використовувати наступні ознаки в залежності:

  • 1) від рівня розгляду - міжнародна, державна, регіональна;
  • 2) відношення до розглянутої адміністративно-територіальній одиниці (країні, регіону, області, місту і т.п.) - зовнішня, внутрішня;
  • 3) характеру - благополучна, неблагополучна;
  • 4) змін, що відбуваються - змінювана в сприятливому напрямку, що змінюється в несприятливому напрямі.

З метою характеристики впливу демографічної кон'юнктури суспільства на трудову структуру населення в статистиці використовуються показники економічної (трудової) навантаження:

• коефіцієнт трудового заміщення:

Ктз = ^ мтв / ^ тв - Ю00;

• коефіцієнт пенсійного навантаження:

Кпн ^ пвЛтв-ЮОО;

• коефіцієнт загальної економічної навантаження:

Коен = (1ТВ + ^ пв) ЛТБ-+1000 'де 5МТВ - чисельність населення молодше працездатного віку; 5ТВ - чисельність населення в працездатному віці; 5ПВ - чисельність населення в пенсійному віці.

Коефіцієнт трудового заміщення показує співвідношення осіб молодше працездатного і працездатного віку, а тому його рівень має велике значення з точки зору перспективного поповнення основного контингенту трудових ресурсів. Коефіцієнт пенсійного навантаження відображає, скільки осіб старше працездатного віку припадає на кожну тисячу осіб працездатного віку. Його зріст найчастіше негативно позначається на темпах соціально-економічного розвитку. Коефіцієнт загальної економічного навантаження фіксує сумарне навантаження на кожну тисячу осіб працездатного віку.

Для оцінки перспективної ситуації зіставляють чисельність населення, яка в майбутньому повинна вступити в працездатний вік, з чисельністю вибуває з працездатного віку населення (за один і той же проміжок часу). У цьому випадку формула коефіцієнта трудового заміщення має більш складний вид:

15

де ^ 5 - чисельність населення у віці 15 років і молодше на число X років; £ 5М - чисельність чоловіків у віці 59 років і молодше на число X років, ^ 5Ж - чисельність жінок у віці 54 років і молодше на число X років.

В цілому демографічна кон'юнктура суспільства помітно позначається на особливостях формування трудових ресурсів та їх залучення в процес виробництва благ і послуг, що обов'язково має враховуватися при прийнятті будь-яких управлінських рішень, спрямованих на підвищення ефективності соціально-економічної політики держави.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук